Farmaceutische Patiëntenzorg

Context

Bijna overal op de wereld is de focus van de werkzaamheden van de apotheker van tablet naar de patiënt, zowel in de openbare apotheek als in het ziekenhuis. De focus verschuift van het product naar de uitkomsten van de farmacotherapie en de patiënt. De patiëntgerichte begeleiding komt hierdoor in een duidelijker perspectief te staan en in Nederland wordt hiervoor de term “Farmaceutische Patiëntenzorg” (FPZ) gebruikt.
Het toepassen van farmaceutische kennis en vaardigheden in de vorm van farmaceutische patiëntenzorg wordt in Nederland uitgevoerd door de apotheker en zijn team (apothekersassistenten, farmaceutische consultenten en farmakundigen). Om FPZ goed uit te voeren zijn bekwaamheden nodig die het team in staat stelt bij te dragen aan een optimale medicamenteuze behandeling van de individuele patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met diens behoeften, verwachtingen, conditie en prognose

Hoe draagt de minor hieraan bij?

Met deze minor willen we de student opleiden om een farmaceutisch onderwerp vakinhoudelijk correct uit te werken en vaardigheden aan te leren om een FPZ-project te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.

Wat ga je doen?

Tijdens de Minor FPZ ga je voor een opdrachtgever op een projectmatige wijze een e-learning voor apothekersassistenten ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.
In FPZ 1 (blok C) staat de voorbereiding van deze e-learning centraal. Je wordt inhoudelijk expert op een aantal farmaceutische onderwerpen. Je gaat deze kennis toepassen door een vakinhoudelijk gesprek te voeren met een expert. Ondertussen start je met een projectgroep van 4 personen met het schrijven van een projectplan voor het ontwikkelen, schrijven en evalueren van een e-learning en het maken van een schrijfplan. In FPZ 2 (blok D) ga je het project uitvoeren en evalueren. Je gaat de e-learning daadwerkelijk ontwikkelen en uitzetten bij een apotheekteam van de opdrachtgever.

De opdrachten binnen FPZ worden naast de vaklessen ondersteund met werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges maak je kennis met onderwerpen die ondersteuning bieden aan de opdracht, zoals medicatiebewaking, het omgaan met ethische vraagstukken en een training in gesprekstechnieken.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten Farmakunde en studenten van andere zorg- en gezondheidopleidingen. Er wordt verwacht dat je op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie een basiskennis op hbo-niveau bezit.