Law in Europe

The minor Law in Europe is an excellent choice for students who have the ambition to work for a company, governmental or non-governmental organisation with international (legal) contacts in Europe. After completion of this minor, you will be able to distinguish yourself because you have learnt to (better) recognise signals indicating the applicability of European law. This will enable you to better assess the concrete consequences of European rules for everyday legal practice. 

In addition, this English-taught minor will prepare you for university studies where a great deal of emphasis is given to international and European law, and which are increasingly taught in English.

The minor Law in Europe focusses on the fact that national law increasingly originates in Brussels. The influence of European law is clearly visible in an ever larger number of legal fields, such as labour law, company law, environmental law, competition law, sports law, criminal law, consumer law, private law and migration law.

During class, the emphasis will be on solving case questions, as well as reading and analysing the case-law of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. In addition, you will learn how to find your way in the tangle of European institutions. In what ways are they cooperating, or not? And how does this influence the Dutch legislator and national public authorities? You will monitor current legal developments in European law and legislation and will interpret those developments for a client.

You possess an advanced level of English language skills and like working together with people from other countries and cultures using another language, since this minor is not only taken by Dutch students but by international students as well. In this way you will already experience Europe in the classroom!

The courses in this minor are predominantly legal, practical and topical in nature. If possible, visits will be organised to the European institutions in other Member States and Dutch institutions which are dealing with European law on a daily basis.

Programme Minor Law in Europe:

Block A September – November
Law of the European Union (5 EC) (EU-institutions and internal market)
Human Rights Law in Europe (5 EC) (Freedom of speech and belief)
English Communication and Research Skills (5 EC) (English legal terminology and specific EU/ECHR terminology)

Block B November – January
EU Social law (5 EC) (EU labour law and non-discrimination law)
EU Competition law (5 EC) (Cartel prohibition, network sectors: the usage of mobile phones abroad and enforcement)
Law and Economy of the EU (5 EC) (State Aid Law and EU public procurement law including economic background thereof and economic background of the euro.

Moreover, students are offered to choose other courses in stead of the standard package of courses mentioned above. These courses are offered in collaboration with partners. Choice is possible – with reservation of avaliability – from the following courses:

– Culture and Identity of Europe (at least 4 EC), part of the Honoursprogramme Europe in the World, School of Journalism;
– taking part in the International week of Hochschule Heidelberg (3 EC), content to be decided;
– Dutch course for foreign students (5 EC).

Entry requirements

  • An entry requirement for this minor is that your English proficiency is B1 level on the CEF scale. For Dutch students this equals the proficiency level gained at the HAVO. If you are unable to provide proof of this proficiency level, you will have to take the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English Language Testing System (IELTS) test. Minimal scores should be: TOEFL score: 550 paper based, 213 computer based or 80 Internet based. Minimum IELTS score: 6. Websites: TOEFL and IELTS. The costs students will have to incur for the tests will be reimbursed by HBO-Rechten.
    Please note: Dutch students are allowed to take the tests, which are set in English, in Dutch.
  • Furthermore, this minor requires a general legal background and basic knowledge of European law. Hence, the minor is particularly suited for students HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening or Management Economie en Recht.
  • When in doubt, please contact the coordinator of this minor.

=============================================================================

Nederlands

Je kiest voor de minor Law in Europe als je een carrière ambieert bij een bedrijf, een overheidsorganisatie of non-gouvernementele organisatie met internationale (juridische) contacten in Europa. Na het volgen van deze minor kun je je onderscheiden doordat je signalen van de toepasselijkheid van het Europese recht (beter) hebt leren herkennen. Je zult daardoor beter in staat zijn in te schatten wat de concrete gevolgen van Europese regels zijn voor de dagelijkse rechtspraktijk.
Daarnaast bereidt deze Engelstalige minor je goed voor op een vervolgstudie aan de universiteit waar veel aandacht aan internationaal en Europees recht wordt besteed en steeds meer in het Engels wordt gedoceerd.
De minor Law in Europe is gericht op het gegeven dat steeds meer nationaal recht zijn oorsprong vindt in Brussel. Deze doorwerking is in steeds meer rechtsgebieden duidelijk merkbaar. Denk hierbij aan: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, milieurecht, mededingingsrecht, sportrecht, strafrecht, consumentenrecht, privaatrecht en vreemdelingenrecht.
Tijdens de colleges wordt veel nadruk gelegd op het behandelen van casus en het lezen en analyseren van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Bovendien weet je straks de weg in de wirwar van Europese instanties. Hoe werken ze samen of juist niet? En hoe beïnvloedt dat de Nederlandse wetgever en bestuursorganen? Je houdt actuele juridische ontwikkelingen in de Europese wet- en regelgeving bij en interpreteert deze voor een opdrachtgever.
Je bent goed in Engels en vindt het leuk om in een andere taal te werken met mensen uit verschillende landen en culturen. Naast Nederlandse studenten zullen namelijk ook buitenlandse studenten deze minor volgen. Zo ervaar je Europa al in het klaslokaal!
De onderdelen van deze minor zijn voornamelijk juridisch van aard, praktijkgericht en actueel. Er worden, indien mogelijk, excursies georganiseerd naar Europese instellingen in Europa en naar Nederlandse instellingen die dagelijks met Europa te maken hebben.

Inhoud Minor Law in Europe
Blok A September – November
Law of the European Union (5 EC) (EU-instellingen en Interne markt) Human Rights Law in Europe (5 EC) (Vrijheid van meningsuiting en geloof) English Communication and Research Skills (5 EC) (Engelse juridische terminologie en specifieke EU/EVRM terminologie)
Blok B November – Januari
EU Social law (5 EC) (Europees arbeidsrecht en anti-discriminatie recht) EU Competition law (5 EC) (Kartelverbod, netwerksectoren: gebruik mobiele telefoon in het buitenland en handhaving) Law and Economy of the EU (5 EC) (Staatssteun en Europees aanbestedingsrecht inclusief economische achtergrond daarvan en economische achtergrond van de euro)

Studenten wordt hiernaast keuzeruimte geboden om in plaats van de standaard cursussen andere cursussen te kiezen. Deze cursussen worden in samenwerking met partners aangeboden. Keuze is mogelijk – onder voorbehoud van beschikbaarheid – uit de volgende cursussen:

– Culture and Identity of Europe (tenminste 4 EC), onderdeel van Honoursprogramma Europe in the World, bij School van Journalistiek;
– deelname aan de Internationale week van Hochschule Heidelberg (3 EC), nog in te vullen;

Ingangseisen

Ingangseis voor deze minor is dat je het Engels op niveau B1 op de CEF schaal beheerst. Voor Nederland is dat het Engels op HAVO niveau. Indien je dat niet kan aantonen, moet je de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) of de International English Language Testing System ( IELTS) test afleggen. De minimale score daarvoor moet zijn: TOEFL  score: 550 paper based, 213 computer based of 80 Internet based. Minimum  IELTS score: 6. Websites: TOEFL  en IELTS. De kosten voor deze toetsen worden vergoed door de opleiding HBO-Rechten. Let op: Nederlandse studenten mogen de toetsen, die in het Engels zijn opgesteld, in het Nederlands maken.Daarnaast is voor deze minor een algemene juridische achtergrond en basiskennis van het Europese recht vereist. Bij twijfel kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van deze minor. De minor is dan ook met name geschikt voor studenten van de opleidingen HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening en Management Economie en Recht.