Media en Cultuur; het maken van mediaproducties en -projecten in de eigen beroepspraktijk

Waarom deze minor?

De minor Media en Cultuur sluit aan bij belangrijke ontwikkelingen in onze samenleving: zij speelt in op de actuele trend om media in te zetten bij onderzoek, onderwijs, communicatie, beïnvloeding en bij agogische processen.

Sociale en andere professionals zetten steeds vaker media in om doelgroepen te bereiken, om binding in de buurt, de stad of elders tot stand te brengen. Mediale middelen worden ingezet om bewustwording te stimuleren, om participatie van groepen te bevorderen en om zelfbeeld en imago positief te beïnvloeden, op individueel-, groeps- en maatschappelijk niveau.

Opzet

In de minor ontwikkelen studenten kennis, vaardigheden, inzicht en visie met betrekking tot de methodische inzet van digitale media in de toekomstige beroepspraktijk. Het kunnen gebruiken en toepassen van mediaproducten in de samenleving opent velerlei perspectieven.
We kijken enerzijds naar theorievorming en onderzoek op het gebied van mediapsychologie, participatie en media, anderzijds besteden we veel aandacht aan de manier waarop in de praktijk gebruik gemaakt kan worden van media bij beïnvloeding, bewustwording, communicatie, maatschappelijke participatie, verandering. Zo leert de student alles over beeldtaal en leert technisch, artistiek en inhoudelijk doelbewust omgaan met film en fotografie.

Wat ga je doen?

Tijdens PERIODE A werkt de student aan instrumentele en technische vaardigheden op het gebied van beeldtaal, film (MEDIALAB FILM) en fotografie (MEDIALAB FOTOGRAFIE). Door middel van het uitvoeren van korte praktische opdrachten leert de student (beter) filmen en fotograferen, en leert hij/zij alle technieken op het gebied van videomontage en fotobeeldbewerking. Ook worden uiteenlopende films en fotoseries uitvoerig geanalyseerd.

Daarbij wordt de student uitgedaagd vanuit mediatheoretische invalshoeken te doorgronden welke keuzes in beeldtaal gemaakt kunnen worden om de doelgroep te bereiken (MEDIAKENNIS: MEDIA, MENS EN CULTUUR).

In PERIODE B past de student de opgedane kennis toe in het ontwerpen en uitvoeren van een videodocumentaire (MEDIAPRAKTIJK DOCUMENTAIRE FILM) en een fotografieproject (MEDIAPRAKTIJK FOTOGRAFIE).

Daarnaast bestudeert de student de mogelijkheden om media te hanteren in zijn/haar toekomstige beroepspraktijk (mediaparticipatie en mediawijsheid-projecten) (MEDIAKENNIS: PARTICIPATIE MET MEDIA).

In beide periodes komen gastdocenten uit het werkveld vertellen over hun werk en ervaringen.  Werkbezoeken aan fotomusea en het Internationale Documentairefestival IDFA en/of een Masterclass bij Beeld en Geluid Hilversum vormen een vast onderdeel van de minor.

 

Ingangseisen

​De minor is bedoeld voor alle hoofdfase-studenten (met een propedeusediploma) die zich aangetrokken voelen tot media in het algemeen en deze op strategische en verantwoorde wijze willen inzetten in de beroepspraktijk. Ervaring met media is een voordeel maar geen voorwaarde. Bereidheid om je te verdiepen in aspecten die je nog niet beheerst is daarom belangrijk. Iedere student zal op zijn/haar niveau kunnen insteken.​