Media en cultuur: het maken van mediaproducties in de praktijk

Voor wie

Wil jij later voor je werk media op een bewuste en slimme wijze inzetten? Dan is deze minor echt iets voor jou. De minor is bedoeld voor alle hoofdfase-studenten die zich aangetrokken voelen tot media in het algemeen en deze op strategische en verantwoorde wijze willen inzetten in de beroepspraktijk. Ervaring met media is een voordeel maar geen voorwaarde. Bereidheid om je te verdiepen in aspecten die je nog niet beheerst is daarom belangrijk. Iedere student zal op zijn/haar niveau kunnen insteken.

Ingangseisen

Je hebt je hbo-propedeuse behaald.

Inhoud

De minor Media en Cultuur sluit aan bij de ontwikkelingen in onze samenleving: zij speelt in op de actuele trend steeds vaker media in te zetten bij onderzoek, onderwijs, communicatie, beïnvloeding en bij allerlei veranderkundige processen.

Sociale en andere professionals zetten steeds vaker media in om bepaalde groepen te bereiken, om binding in de buurt of stad te versterken of om een bepaald thema op de kaart te zetten. Mediale middelen worden ingezet om bewustwording te stimuleren, om participatie van groepen te bevorderen en om zelfbeeld en imago positief te beïnvloeden, op individueel-, groeps- en maatschappelijk niveau.

In de minor ontwikkel je kennis, vaardigheden, inzicht en visie over de methodische inzet van digitale media in de toekomstige beroepspraktijk. Het kunnen inzetten en toepassen van media opent velerlei perspectieven. We kijken enerzijds naar theorievorming en onderzoek op het gebied van mediapsychologie, participatie en media. Anderzijds besteden we veel aandacht aan de manier waarop in de praktijk gebruik gemaakt kan worden van media bij beïnvloeding, bewustwording, communicatie, maatschappelijke participatie en verandering.

Zo leer je alles over beeldtaal. En leer je technisch, artistiek én inhoudelijk doelbewust om te gaan met film en fotografie. Tijdens de minor maak je meerdere video- en fotodocumentaires.

Leerdoelen

In PERIODE A werk je aan instrumentele en technische vaardigheden op het gebied van beeldtaal, film (medialab film) en fotografie (medialab fotografie). Door middel van het uitvoeren van korte praktische opdrachten leer je (beter) filmen en fotograferen, en leer je alle technieken op het gebied van videomontage en fotobeeldbewerking. Ook worden uiteenlopende films en fotoseries uitvoerig geanalyseerd. Je wordt uitgedaagd door vanuit mediatheoretische invalshoeken te bekijken welke keuzes in beeldtaal gemaakt kunnen worden om het publiek te bereiken (mediakennis: media, mens en cultuur).

In PERIODE B pas je de opgedane kennis en vaardigheden toe in het ontwerpen en uitvoeren van een videodocumentaire (mediapraktijk documentaire film) en een fotografieproject (mediapraktijk fotografie). Daarnaast bestudeer je de mogelijkheden om digitale media te hanteren in je toekomstige beroepspraktijk (mediakennis: participatie met media).

In beide perioden komen gastdocenten uit het werkveld vertellen over hun werk en ervaringen. Werkbezoeken aan fotomusea en het Internationale Documentaire Festival IDFA en/of een masterclass bij Beeld en Geluid Hilversum vormen een vast onderdeel van de minor.

MEDIALAB Fotografie en Beeldwijsheid

Je verdiept je in techniek, beeldtaal en visuele communicatie (fotografie).

MEDIALAB Filmmaken

Je krijgt de technische en instrumentele skills onder de knie en maakt vervolgens een korte film.

Mediakennis: Media, mens en cultuur

Theorie en analyse: je leert hoe je media en beeldtaal inzet om het publiek te bereiken met films en foto’s. Documentaire-genres en -stijlen.

MEDIAPRAKTIJK: Fotografie/Social Media

Dit is het vervolg op MEDIALAB Fotografie en Beeldwijsheid. Je maakt een documentaire fotoserie (praktijkopdracht).

MEDIAPRAKTIJK: Documentaire Film

Je maakt een relevante documentaire film die perfect aansluit bij jouw werk en interessegebieden.

Mediakennis: Participatie met Media

Je bestudeert de rol van media om burgers en organisaties te laten participeren in bijvoorbeeld politiek, cultuur of arbeidsmarkt.

Toetsing

Je maakt presentaties met fotografie en film (documentaire) en (digitale) portfolio’s.

Literatuur

  • Beeldtaal, Jos van den Broek
  • Docupedia, Hans Beerenkamp
  • Films Maken, Roemer Lievaart

Rooster

Je bent 3 dagen per week op de HU. Daarnaast werk je aan opdrachten buiten de lessen om. Op welke dagen de lessen zijn hoor je later.

Extra kosten

60 euro, exclusief museumbezoek.