Procesautomatisering

Context

Boerenkaas van een kaasboerderij wordt voor een groot deel met de hand gemaakt, maar als je in een moderne kaasfabriek gaat kijken, dan komt er aan het productieproces letterlijk geen mensenhand meer te pas. Hetzelfde geldt voor de vervaardiging van andere voedingsmiddelen, van medicijnen, chemicaliën, benzine enzovoort. Maar ook het opwekken van energie, het zuiveren van drinkwater en rioolwater of het verzorgen van een comfortabel klimaat in een gebouw zijn in hoge mate geautomatiseerd.

Wat ga je doen?

In deze minor staat de techniek van het automatiseren van productieprocessen centraal. Je maakt kennis met de hardware en de software die hierbij gebruikt wordt en met de werkwijzen die in de beroepspraktijk gebruikt worden.

In deze minor komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn om die automatisering tot stand te brengen:

  • Kennis van processen en proceswerktuigen
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van meet-, regel- en besturingstechniek
  • Gangbare methodieken voor systematische projectaanpak

Tijdens het project ontwerp en realiseer je zelf de besturing van een productieproces. Tijdens gastcolleges delen ervaren engineers hun kennis en ervaring. Je bezoek één of twee fabrieken of energie-installaties om daar het productieproces en de automatisering zelf te zien.

Ingangseisen

​Technische hbo-opleiding (Bachelor of Engineering, Bacholor of Science, Bachelor of ICT). Propedeuse behaald.