Procesautomatisering

Voor wie

Volg jij een technische opleiding? Heb je interesse in besturingstechniek en automatisering? En wil jij als engineer aan de slag in de sectoren chemie, food of energie? Dan is de minor ‘Procesautomatisering’ de opleiding voor jou: jij wordt klaargestoomd voor de beroepspraktijk, of dat nou in binnen- of buitenland is.

Ingangseisen

Om mee te doen aan deze minor moet je

 • een technische hbo-opleiding volgen (zoals de Bachelor of Engineering, Bacholor of Science of Bachelor of ICT)
 • je propedeuse van die technische studie al hebben gehaald

Inhoud

Veel processen die mensen vroeger zelf uitvoerden, zijn overgenomen door machines. Als je in een moderne kaasfabriek gaat kijken, komt er aan het productieproces geen mens meer te pas. En dat is niet anders als je kijkt naar de productie van andere voedingsmiddelen of medicijnen. Of naar het opwekken van energie en het zuiveren van drinkwater. Kortom: automatisering is overal.

In deze minor staat de techniek van het automatiseren van productieprocessen centraal. Je maakt kennis met de hardware en de software die hierbij gebruikt wordt. En je leert meer over de werkwijzen die in de beroepspraktijk gelden. Allemaal om te leren hoe je de automatisering van processen zelf kunt ontwerpen en maken.

Natuurlijk betekent dat dat je een gezonde dosis theorie leest. Maar dat is niet alles: tijdens gastcolleges delen ervaren engineers hun kennis en ervaringen. En je bezoekt een fabriek of energie-installatie om daar zelf te zien hoe alles werkt. Zo bereid jij je optimaal voor op de praktijk.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

 • een procesbesturing en processimulatie ontwerpen en maken
 • alles wat je maakt gestructureerd documenteren en testen
 • processen te maken volgens de industriële standaarden

Dat betekent dat je kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van:

 • industriële meettechniek
 • berekeningen rondom verbruik en prestaties (van werktuigen en machines)
 • werkingsprincipes (bijvoorbeeld van pompen en koelmachines)
 • procesbesturing
 • regeltheorie
 • verschillende methodieken (GAMP, S88, SIL en HAZOP)

Cursussen

Besturen van industriële processen
De cursus gaat over het besturen van processen in de procesindustrie (voedingsmiddelen, chemie, energie en water). Je maakt je de belangrijkste theorie eigen en gaat zelf processen ontwerpen en maken.

Methodieken
Je maakt kennis met de veel gebruikte methodieken voor procesbesturing zoals GAMP en S88. Je leert onder andere hoe je de werking van processen kunt analyseren en hoe je risico’s in kaart kunt brengen.

Project procesautomatisering
In een team ga je zelfstandig de besturing van een proces (-onderdeel) ontwerpen en realiseren. Je kunt je daarbij richten op de chemische sector, de energiesector of de voedingsmiddelenindustrie.

Procestechniek
Je maakt kennis met de meest gangbare proceswerktuigen: pompen, compressoren en warmtewisselaars. Hoe werken die nou eigenlijk? En hoe kun je hun prestaties meten en verbeteren?

Veldinstrumentatie en bussystemen
In deze cursus komt het meten van veel voorkomende grootheden aan de orde. Zoals ‘debiet’ en ‘niveau’.

Toetsing

Om jouw kennis en vaardigheden te testen, toetsen we hardware en software die je zelf kiest en maakt. Daarnaast beoordelen we je ontwerpen via een schriftelijk verslag en een mondelinge verdediging. Verder maak je opdrachten en individuele tentamens.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Ouwehand e.a., Toegepaste Energietechniek, ISBN 9789039526545

Rooster

De lesdagen zijn van maandag t/m vrijdag.

Extra kosten

100 euro