Sport en samenleving

Voor wie

Sport is niet alleen leuk om te doen, maar kan ook een stimulans zijn voor kwetsbare doelgroepen om weer aansluiting te vinden in de samenleving. Wil je leren hoe je succesvol beweegactiviteiten aanbiedt en een plezierig en betekenisvol beweegaanbod creëert? Dan zit je bij deze minor goed. Je hoeft zelf trouwens geen goede sporter te zijn, maar je moet wel affiniteit met sport hebben. Je komt namelijk in de verschillende cursusonderdelen vaak zelf in beweging.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent.

Ingangseisen

Je moet minimaal 60 studiepunten hebben behaald.

Inhoud

Sport wordt steeds vaker ingezet als middel om participatie van verschillende (kwetsbare) doelgroepen in de samenleving te bevorderen. In deze minor leer je kritisch te kijken naar de rol van deze participatie. Door een mix van theorie en praktijk ontwikkel je bijvoorbeeld een praktijkgericht sport- en spelontwerp voor een speciale doelgroep.

Thema’s als weerbaarheid, samenwerken, zelfvertrouwen en groepsdynamica komen in de minor aan bod. Je leert inzicht te krijgen in je eigen coachend vermogen en hoe sport in de praktijk kan worden ingezet. Ook leer je verschillende managementvaardigheden om uiteindelijk een grote sportactiviteit te organiseren en uit te voeren.

De minor behandelt 3 elementen die verdeeld zijn over 6 cursussen. Dit zijn: Doen, Denken en Uitvoeren. Je leert hoe je deze elementen zowel praktisch als theoretisch succesvol kunt aanpakken.

Om je kennis en inzichten in de praktijk te brengen, loop je een dagdeel stage bij bijvoorbeeld een buurtsportcoach of sportaanbieder.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

  • succesvol een beweegactiviteit aan te bieden aan (speciale) doelgroepen
  • mogelijkheden en behoeften van verschillende doelgroepen herkennen
  • hoe sport en beweegactiviteiten moeilijker en makkelijker gemaakt kunnen worden
  • hoe je bewust wordt van je eigen coachend handelen én hoe je deze vergroot
  • kritisch te kijken naar de rol van sport voor participatie in de samenleving
  • wat de werkzame en kritische factoren van interventies zijn, waarbij sport als middel wordt ingezet

Cursussen

Sportief Leidinggeven – deel 1
In deze cursus komt elke week een categorie voorbij. Hoe maak je sport- en beweegactiviteiten nou moeilijker én makkelijker? Je leert het allemaal.

Sportief Leidinggeven – deel 2
Hier staan we uitgebreider stil bij je eigen rol als sport- en spelleider. Thema’s als weerbaarheid, agressieregulatie, leiderschap en persoonlijke effectiviteit en communicatie worden behandeld.

Sportsociologie
In deze cursus gebruiken we sport om kritisch naar de samenleving te kijken. Je ontdekt bijvoorbeeld wat de sociale en pedagogische kracht van sport en bewegen is.

SportVentions
Sport wordt vaak ingezet als een interventie. In deze cursus onderzoeken we wat succesfactoren en verbeterpunten zijn van projecten om mensen te binden bij sport en beweegactiviteiten.

Sport, Gezondheid en Welzijn
Hoe zet je sport en beweging in voor speciale doelgroepen? Je ontwikkelt een sport- en spelontwerp voor bijvoorbeeld dementerende en eenzame ouderen. Of dak- en thuislozen met psychische problemen.

Sport Agogisch Lab
In deze cursus leer je verschillende managementvaardigheden om uiteindelijk een grote sportactiviteit te organiseren en uit te voeren.

Toetsing

Je sluit de minor af door een (s)portfolio bij te houden. Je maakt een plan van aanpak en biedt sportactiviteiten aan voor een door jou gekozen doelgroep. Het sportevenement dat je uitvoert, wordt in de praktijk beoordeeld op basis van schriftelijke werkstukken die je individueel en in groepsverband maakt.

Literatuur

Werkboek voor de buurtsportcoach. (Berkel & Hazelebach, 2015)
Sportspelen. (Koekoek, Dokman & Wallinga, 2016)
In 7 stappen naar beter sportplannen en -evenementen. (Brouwer e.a., 2009)

Rooster

Het rooster wordt een paar weken voordat de minor begint, bekendgemaakt.
Gemiddeld heb je 2-3 dagen per week les op de HU. Daarnaast moet je een halve dag per week beschikbaar zijn voor de stage. En een halve dag per week beschikbaar zijn om (in groepsverband) te werken aan opdrachten.

Extra kosten

Geen.