Sport en samenleving

Wat ga je doen?

Sport en bewegen wordt steeds vaker ingezet als middel om participatie van verschillende (kwetsbare) doelgroepen in de samenleving te bevorderen. In deze minor leer je door de drie accenten Doen, Denken en Uitvoeren hoe je dat zowel praktisch als theoretisch succesvol kan aanpakken. De drie accenten zijn verdeeld over zes cursussen.

  • Doen – Sport en beweegactiviteiten kun je indelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld de categorie ‘over en weer inplaatsen’ (zoals volleybal en badminton) en ‘passeren en onderscheppen’ (zoals basketbal en voetbal). Elke categorie heeft zijn eigen beweeguitdagingen. In de cursus Sportief Leidinggeven I (5 EC) staan we per week stil bij een categorie om te leren hoe je sport en beweegactiviteiten moeilijker en makkelijker kunt maken. Je leert beweegactiviteiten aan te bieden naar de mogelijkheden en behoeften van verschillende doelgroepen, zodat je beweegaanbod leeft, lukt en loopt. Op deze manier komen theorie en praktijk samen in de gymzaal, waarbij een plezierige leeromgeving voorop staat. Tijdens de cursus Sportief Leidinggeven II (5 EC) staan we uitgebreider stil bij je eigen rol als sport- en spelleider, omdat je vaak in uitdagende contexten zal werken en daarvoor stevig in je schoenen zal moeten staan. In de lessen worden thema’s als weerbaarheid, agressieregulatie, leiderschap en persoonlijke effectiviteit en communicatie behandeld. Tijdens deze cursus wordt met name vechtsport ingezet als (fysiek) instrument om themagericht te werken om inzichten en bewustwording van eigen coachend handelen te vergroten. Om je opgedane kennis en inzichten in de praktijk te brengen, loop je een dagdeel stage bij bijvoorbeeld een buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, fitcoach bij Reinaerde (stichting voor mensen met een verstandelijke beperking) of sportaanbieder bij het COA voor vluchtelingen.
  • Denken – In de cursus Sportsociologie (5 EC) gebruiken we sport als een lens om naar de samenleving te kijken. Om te ontdekken wat de sociale en pedagogische kracht van sport en bewegen is, behandelen we in de lessen thema’s in relatie met sport, zoals leeftijd, gender, culturele en seksuele diversiteit, sportiviteit en respect, gehandicaptensport, religie, sociale veiligheid enzovoort. Door deze kennis leer je kritisch te kijken naar de (rand)voorwaarden om sport als middel in te zetten voor participatie in de samenleving. Het ontwikkelen van je eigen visie op sport en samenlevingsvraagstukken staat in deze cursus centraal. Omdat sport vaak als een interventie wordt ingezet, onderzoeken we in de cursus SportVentions (5 EC) wat succesfactoren en verbeterpunten zijn van projecten om mensen te binden en te behouden bij sport en beweegactiviteiten. Voorbeelden van interventies zijn Bewegen op Recept voor chronisch zieke mensen, Sport Werkt voor mensen met een uitkering of Veilig SportKlimaat om alle sporters (en met name jeugd) een prettige sportomgeving te bieden. We gebruiken hiervoor het werkblad Effectief Actief, dat in het werkveld van zorg, welzijn en sport veel gebruikt wordt als onderbouwd plan van aanpak bij een sport interventie. In deze cursus staat het bedenken van een praktische oplossing op een specifiek sport- en samenlevingsvraagstuk centraal.
  • Uitvoeren – Sport is niet alleen leuk om te doen, maar kan ook een enorme stimulans zijn voor kwetsbare doelgroepen om weer aansluiting te vinden in de samenleving. In de cursus Sport, Gezondheid & Welzijn (5 EC) leer je hoe je sport en bewegen kunt inzetten voor speciale doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan dementerende en eenzame ouderen, dak- en thuislozen met psychische problemen, werkloze jongeren met een laag zelfbeeld, getraumatiseerde vluchtelingen, kinderen met obesitas, jongeren met autisme enzovoort. Door een mix van theorie en praktijk ontwikkel je in deze cursus een praktijkgericht sport- en spelontwerp voor een speciale doelgroep. De uitvoering ervan kan gekoppeld worden aan de cursus Sport Agogisch Lab (5 EC). In deze cursus leer je managementvaardigheden aan om met medestudenten een grote sportactiviteit te organiseren en uit te voeren voor een speciale doelgroep. Je betrekt het werkveld erbij door met lokale partners en professionals te overleggen voordat je tot de uitvoering komt.
    Blok A-B, voor Voltijd- en Deeltijdstudenten van ISW & IEP, maar ook geschikt voor studenten van de FE, FG (sport- en kinderfysiotherapie) en FCJ.

Vragen? Mail naar froukje.smits@hu.nl

Inganseisen

Geen ingangseisen.