Teaching abroad

Teaching abroad, expanding teaching experiences and development of intercultural sensitivity and world citizenship

Buitenlandstage in het onderwijs

  • Lijkt het je leuk om in het laatste jaar van je studie je vleugels uit te slaan en een tijdje in het buitenland stage te lopen op een school voor primair of voortgezet onderwijs?
  • Ben je vindingrijk en creatief genoeg om ook met beperkte aanwezigheid van onderwijsmaterialen en methoden les te geven?
  • Zie je ernaar uit je onder te dompelen in een andere cultuur met andere gewoonten en gebruiken en je daarin staande te houden?

Wat ga je doen?

Tijdens deze minor loop je tussen ongeveer half september en eind december twaalf weken, vier dagen per week stage op een school in het buitenland. De buitenlandstage stelt je in staat om je horizon te verbreden en je visie op je toekomstige beroepspraktijk te verbreden en te verdiepen. Door onderdompeling in een andere cultuur en onderwijssetting komen je eigen waarden en overtuigingen aan de oppervlakte te liggen. Daarnaast leer je om je eigen competenties op het gebied van wereldburgerschap verder te ontwikkelen. Je gaat letterlijk over de grenzen om je eigen grenzen te verkennen.

Opzet

De minor start meteen aan het begin van het studiejaar. Je volgt gedurende twee weken een onderwijsprogramma op de Hogeschool om je voor te bereiden op je verblijf in het buitenland. Eenmaal terug in Nederland, meteen na de kerstvakantie in januari, leer je de opgedane ervaringen om te zetten naar wat je er hier mee kunt binnen je beroepspraktijk. Ook zal dan de toetsing en afronding plaatsvinden.

Ingangseisen

​Studenten zijn gedurende hun buitenlandverblijf niet of nauwelijks in staat om te werken aan evt. studieachterstand. Het is dus van belang om qua studievoortgang zoveel mogelijk op schema te liggen.