Tweede Wereldoorlog educatie

Deze minor hanteert een wachtlijst. Neem contact op met wim.borghuis@hu.nl als de minor vol zit en je op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Voor meer informatie, klik hier.

Context

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk onderwerp in de wereldgeschiedenis, volgens sommigen het belangrijkste onderwerp in de Nederlandse geschiedenis. Behalve dat het een belangrijk onderwerp is, is het ook een actueel en intrigerend onderwerp. Bijna wekelijks, soms zelfs dagelijks, berichten de media over de oorlog, de Holocaust of wat daarmee direct of indirect mee te maken heeft.

Opzet

Deze minor biedt inzicht in het fenomeen oorlog, de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Via het zeer gevarieerde programma kom je tot verrassende ervaringen, geheel nieuwe kennis en inzichten. De leerdoelen zijn gericht op het verkrijgen van een ander en genuanceerd beeld van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en collectief geweld. Dit vanuit het perspectief van zowel daders, slachtoffers en omstanders, waarbij nu ’s niet zoals gewoonlijk slechts de slachtoffers de meeste aandacht krijgen.

Wat ga je doen?

Het programma is te typeren als ervaringsgericht leren. Dat betekent een letterlijke confrontatie met diverse bronnen: monumenten, herinneringscentra, internering en concentratiekampen, gastsprekers enz. Bezoeken aan prominente herinneringscentra in Nederland en het buitenland zijn dan ook een belangrijk onderdeel in de minor. Je ervaringen zorgen ervoor dat je je realiseert wat de betekenis van de Tweede Wereldoorlog is, wat de betekenis van de Holocaust is en wat de relatie is met recente of actuele conflicten en genocides. Het blijft in deze minor absoluut niet bij de standaardbeelden en clichés. Je bent in dit programma op een heel andere manier met de Tweede Wereldoorlog bezig dan je waarschijnlijk tot op heden gewend bent geweest, zowel wat betreft de inhoud als de vorm. Het is een minor die zich voor een groot deel buiten de muren van het klaslokaal afspeelt, waarbij niet slechts traditoneel de leerstof wordt behandeld, eerder onderga jij als deelnemer een behandeling, zo is de ervaring. De minor is vanwege het gevarieerde en intense programma heftig maar bijzonder en vanwege die bijzondere opzet van dit programma is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Deze minor wordt aangeboden in Blok AB (max. aantal deelnemers: 60). Vanwege de variatie in het programma en de vorm van activiteiten is deze minor ook prima toegankelijk voor hen die niet specifiek het onderwijs als werkplek hebben of ambiëren, maar gewone of bijzondere belangstelling hebben voor de Tweede Wereldoorlog!

Ingangseisen

Deze minor heeft geen ingangseisen.