Vernieuwend leren met ICT & games

Context

Onze samenleving verandert in snel tempo onder invloed van ict en internet. Vrijwel alle beroepsgroepen van onze technology driven samenleving krijgen te maken met ict-gedreven innovaties. Zo ook docenten in het onderwijs en professionals in lerende organisaties.

In deze minor leer je vanuit meerdere invalshoeken ict en games op een verantwoorde en zinvolle manier in te zetten binnen jouw eigen professionele omgeving.

Scholen en organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan medewerkers die kunnen innoveren met inzet van ict en games.

Het aanbod bestrijkt verschillende deelgebieden van ict en gaming: Digitale didactiek (blended didactiek en digitale geletterdheid); Serious games in het onderwijs (games en gamification, games ontwerpen, educatieve games programmeren (voor ict’ers), gamedesign (voor ict’ers) en games inzetten in de klas); Coderen en Maakonderwijs (coderen, programmeerbare platforms, programmeren voor niet-programmeurs); Video in je les (maken van onderwijsvideo’s).

In een Praktijkopdracht heb je de mogelijkheid om een onderwerp vanuit de minor te verdiepen. Daarmee laat je inhouden optimaal aansluiten bij jouw eigen praktijk.

Wat ga je doen?

Het aanbod binnen deze minor is breed, zoals je kunt zien in de figuren hieronder. De minor bestaat uit een verzameling cursussen: sommige verplicht, sommige naar keuze.

Elke module is 5 EC groot. Je kiest drie cursussen in periode A (3 x 5 EC). In periode B (Blok) en/of periode C/D (Lint) kies je nog eens cursussen ter waarde van 15 EC.

Toetsing van elke module vindt plaats in de vorm van relevante opdrachten die aansluiten bij de eigen leerpraktijk. Er zijn geen theoretische kennistoetsen. Opdrachten voor deze eindopdracht kunnen zelf worden geformuleerd of worden opgehaald bij een opdrachtgever. Je inzet kan daardoor relevant worden voor jouw eigen professionele praktijk. In de module Praktijkopdracht (5 of 10 ec) krijg je alle ruimte voor een onderwerp naar eigen keuze, voortkomend uit deze minor.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Opzet

Cursussen zijn steeds georganiseerd rondom wekelijkse bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn steeds op maandag overdag, uitlopend naar het begin van de avond. Daarnaast is er een rijke online leeromgeving.

Blok- en Lintstudenten zitten steeds samen in één groep (m.u.v periode C en D).

In periode A starten we met een kick off. Deze periode wordt afgesloten met een mini symposium waarin je kunt laten zien wat je hebt gemaakt.

In periode B sluiten we aan bij de landelijke Conferentie Gamedidactiek, over ict, onderwijs en gaming, waaraan vele onderwijsprofessionals deelnemen. Als student van deze minor mag je daarin participeren.

Vragen? Mail of bel de coördinator: rob.hoevenaars@hu.nl of 06 511 01 960.

Meer informatie

Deze minor wordt voortdurend geïnnoveerd! Kijk voor de meest actuele informatie op de Projectsite van de minor (zie onder Meer informatie)!
Daar kun je nu ook al een kijkje nemen in de online omgevingen van de verschillende modulen.

Bekijk deze video om een indruk te krijgen van deze minor in studiejaar 2017-2018: