Acute Zorg

Weet jij van aanpakken en ben je flexibel? Als je Verpleegkunde studeert en verder wilt binnen de acute zorg, dan is deze minor perfect voor jou.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag eerst naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Ingangseisen

Je studeert Verpleegkunde bij Hogeschool Utrecht, bezit ruime kennis van anatomie, fysiologie en farmacotherapie. Omdat een deel van de minor in het Engels is, is goede beheersing van de Engelse taal van belang. De minor is i.v.m. de grote interne vraag niet beschikbaar voor externe studenten.

Inhoud

Binnen de minor Acute Zorg ga je je een half jaar verdiepen in de competenties die je als verpleegkundige, werkzaam in de acute zorg, moet beheersen. De minor Acute Zorg (MAZ) biedt een brede oriëntatie op het werken binnen de acute zorg, waarbij je onderzoekt of een carrière in de acute zorg iets voor jou is. Je verdiept je in de organisatie van acute zorg in Nederland en welke rol de verpleegkundige daarin heeft. Hoe werken multidisciplinaire samenwerking en Crew Resource Management (CRM), welke rol hebben andere zorgverleners en hoe wordt acute zorg vormgegeven? Het observeren, onderzoeken en behandelen van patiënten met een breed spectrum aan klachten en aandoeningen is dagelijks werk voor de Acute Zorg verpleegkundige. Je leert binnen de minor welke methodieken de zij daarvoor gebruiken en hoe jij die zelf toe kunt passen. Klinisch redeneren met middel- en hoog complexe ziektebeelden maakt een groot deel uit van de minor acute zorg.  Daarnaast worden ethische dillema’s die kunnen voorkomen binnen de acute zorg behandeld en is er aandacht voor de acute psychiatrie. De aangeleerde competenties worden getoetst doormiddel van een kennistoets, een schrijfopdracht en een performance assessment.

De minor duurt 20 weken en wordt steeds een beetje ingewikkelder. In het eerste deel ga je aan de slag met patiënten met problemen die nog redelijk gemiddeld zijn. Maar aan het einde van de minor weet je ook met patiënten om te gaan die complexere problemen hebben.

Leerdoelen

Nadat je de minor ‘Acute zorg’ hebt afgerond, kun jij:

  • acute symptomen herkennen en je patiënten onderzoeken en behandelen;
  • met patiënten en hun naasten overleggen;
  • als student of verpleegkundige laten zien dat je kennis hebt opgedaan over acute ziektebeelden, de daarbij horende diagnostiek en behandelmogelijkheden;
  • kritisch naar situaties kijken en hierover overleggen met patiënten en collega’s;
  • uitleggen hoe acute zorg in Nederland werkt;
  • laten zien dat je ook een leider bent;
  • ethische problemen binnen de acute zorg zien en je grenzen aangeven.

Cursussen

Tijdens de minor leer je welke acute ziektebeelden en problemen voor kunnen komen, hoe je ze kunt herkennen én hoe ze in de praktijk worden behandeld. Je gaat frequent aan de slag met ziektebeelden en problemen binnen de acute interne geneeskunde, traumatologie, neurologie, chirurgie en cardiologie en psychiatrie. Je leert hoe acute zorg werkt op een intensive care, spoedeisende hulp en hoe de acute zorgteams in ziekenhuizen werken.

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie onderdelen:

  • Een schrijfopdracht die tevens gepresenteerd wordt
  • Een digitale kennistoets
  • Een performance assessment (acute zorg)

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde en dient aangeschaft te worden:

Boel, M. G., Machielse, P., Lichtveld, R. A., & Bierens, J. J. L. M. (2017). Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde (5e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Rooster

De lesdagen vallen op dinsdag tussen 09.00-17.00u. Het rooster wordt doorgaans twee weken vooraanvang van de cursus gepubliceerd.

Extra kosten

Geen.

Switch to English English