Afasie, dysarthrie, dysfagie

Deze minor is bedoeld voor studenten logopedie die hun kennis en vaardigheden op het gebied van afasie, dysarthrie en dysfagie willen verbreden en verdiepen.

Ingangseisen

Deze minor is bedoeld voor studenten logopedie die hun kennis en vaardigheden op het gebied van afasie, dysarthrie en dysfagie willen verbreden en verdiepen.

Inhoud

Mensen worden ouder en de groep ouderen in onze samenleving groeit. Neurologische aandoeningen, zoals CVA en neurodegeneratieve aandoeningen komen veel voor bij deze groep. Logopedisten werkzaam in ziekenhuizen, revalidatiecentra en instellingen voor geriatrische revalidatie zijn verantwoordelijk voor het diagnosticeren en behandelen van communicatiestoornissen en slikstoornissen ten gevolge van dergelijk hersenletsel. Uitgebreide kennis van deze onderwerpen zijn essentieel om de beste behandeling te kunnen geven.

Leerdoelen

De doelen richten zich op het verdiepen en verbreden van de kennis en vaardigheden van het onderzoek en de behandeling van mensen met neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen. Daarnaast is er aandacht voor een betere taalvaardigheid in het Engels en het kritisch lezen van literatuur.

Cursussen

Afasie, dysartrie, en dysfagie zijn het domein van de logopedist als gaat om het onderzoeken en behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Deze minor biedt je de mogelijkheid om je als logopedist te specialiseren in het onderzoeken en behandelen van mensen met neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen.

De minor overstijgt de major zowel qua theoretische kennis als qua vaardigheden ten aanzien van (multiprofessioneel) onderzoek en behandeling. Aan bod komen onder andere:

  • Life Participation Approach to Aphasia
  • Linguïstiek, waarbij het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in de semantiek, syntaxis, fonologie en pragmatiek a.d.h.v. casuïstiek centraal staan.
  • Kennis over Neuro-imaging, het brein van gezonde ouderen en cognitieve stoornissen ten gevolge van neurologische aandoeningen en de implicaties hiervan voor het onderzoek en de behandeling van afasie, dysarthrie en dysfagie.
  • Theorieën ten aanzien van motorisch leren en de implicaties hiervan voor het onderzoeken en behandelen van dysarthrie en dysfagie.

Onderdelen van de minor zijn de summerschool Multiprofessional Cooperation in Stroke Management en de cursus English for healthcare professionals.

Studenten zijn na het volgen van deze minor goed voorbereid op een functie als HBO- professional binnen de logopedie. Zij zullen daardoor in staat zijn om een betere doorstroom te maken naar instellingen waar neurologische patiënten worden behandeld (ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen). Door het internationale karakter van de minor vergroot de student zijn kansen op een internationale carrière.

Linguïstiek 10 EC
Life participation approach to aphasia, Ageing brain,

Motor learning

10 EC
Multiprofessional Cooperation in Stroke Management 5 EC
English for healthcare professionals. 5 EC

Toetsing

  • Linguïstiek: schriftelijke vaardigheidstoets
  • Life participation approach to aphasia, ageing brain, motor learning: schriftelijke vaardigheidstoetsen en individuele opdrachten
  • Multiprofessional Cooperation in Stroke Management: schriftelijke vaardigheidstoetsen en opdrachten
  • English for healthcare professionals: mondelinge en schriftelijke vaardigheidstoetsen

Literatuur

Diverse artikelen en boeken. Een definitieve boekenlijst wordt kort voor aanvang van de minor vastgesteld.

Rooster

Tussen februari en juli, meerdere lessen per week, gecombineerd met individuele en groeps-opdrachten.

Extra kosten

Geen.

Switch to English English