Arbeidsrecht in de Praktijk

Deze minor is geschikt voor iedereen die wil gaan werken als leidinggevende, HR-manager, organisatieadviseur of juridisch adviseur in het bedrijfsleven, de publieke sector of de advocatuur. Je leert hoe je arbeidsrechtelijke kwesties praktisch aanpakt en oplost:  

 • Je leert onder andere hoe het ontslagrecht werkt, hoe je een goed functioneringsdossier samenstelt, wat je wel en niet moet doen als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, hoe je een zieke werknemer moet re-integreren en hoe je flexibele contracten het beste kunt inzetten.  
 • Omdat beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in de praktijk de meest voorkomende vorm van ontslag is, leer je een beëindigingsovereenkomst opstellen en hoe je moet onderhandelen bij deze vorm van afscheid nemen.  
 • Ook leer je goed toepasbare mediationtechnieken om conflicten op de werkvloer in goede banen te leiden en waar mogelijk te de-escaleren.   

Toelating

Met een propedeuse op zak ben je welkom om de minor te volgen. Ongeacht welke studie je volgt. Ook deeltijdstudent zijn welkom. Heb je vragen of mocht je twijfelen, neem dan contact op met de minorcontactpersoon Tanja van Mazijk tanja.vanmazijk@hu.nl .

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 29 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2024-2025. 

Inhoud

In deze minor leer je hoe je arbeidskwesties praktisch moet aanpakken en kunt oplossen. Dat betekent dat de theorie wordt vertaald naar de praktijk. Je leert onder andere hoe je ontslagkwesties beoordeelt, een ontslagdossier samenstelt, wat de juridische aspecten bij re-integratie van een zieke werknemer zijn en wat de voor- en nadelen van flexibele contracten zijn en hoe je deze contracten het beste kunt inzetten.   

Voorbeelden van vragen die o.a. aan de orde komen zijn:   

 • Hoe werkt het ontslagrecht?  
 • Hoe maak je een goed dossier bij disfunctioneren?  
 • Hoe kun je het beste onderhandelen bij beëindiging met wederzijds goedvinden?   
 • Wat kan de werkgever doen als de zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? En andersom: wat kan de werknemer doen als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt?   
 • Hoe werkt afspiegelen bij een reorganisatie?   
 • Mag je als werkgever arbeidsvoorwaarden (d.a. loon, onkostenregeling etc) eenzijdig wijzigen?   
 • Wanneer moet je welke vorm van flexibele arbeid inzetten en waar moet je dan op letten?   

Alle docenten die lesgeven in deze minor werken in de praktijk als advocaat, jurist of MfN registermediator.   

Leerdoelen

Je werkt tijdens de minor aan een aantal leerdoelen. Je leert:   

 • Arbeidsrechtelijke kwesties voorkomen, aanpakken en oplossen;   
 • De internationaalrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht;   
 • Mediationtechnieken toepassen op conflictsituaties en een vaststellingsovereenkomst beoordelen en opstellen. 

Cursussen

Actualiteiten arbeidsrecht
In deze module komen o.a. ontslagrecht, samenstellen ontslagdossier, flexibele arbeidsrelaties, disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding en de problematiek rondom de zieke werknemer aan bod.    

Internationaal arbeidsrecht
In deze module worden de internationaalrechtelijke aspecten behandeld. Hierbij moet je denken aan vragen als: heeft een Duitse werknemer die bij een Nederlands bedrijf werkt dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer? En waar moet je op letten als je een internationale arbeidsovereenkomst aangaat? Etc. etc.  

Mediation
Tijdens deze training leer je hoe je een conflict tussen 2 of meerdere medewerkers in goede banen leidt en hoe je een beëindigingsovereenkomst opstelt.   

Toetsing

Elke module wordt afgesloten met een open vragen toets. Je hoeft geen praktijkopdrachten te maken en ook geen groepswerkstukken. 

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde.   

 • Het wat en hoe van mediation door Marion Uitslag en Simone Kalff   
 • Arbeidsrecht Begrepen door Geugjes en Wits   
 • Wetboek: Arbeidswetgeving door W.L. Roozendaal   

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.   

Rooster

De lesdagen zijn nog niet bekend. De precieze lesdagen worden voor aanvang van periode A bekend gemaakt.   

Je bent van harte welkom om alle hoor- en werkcollege’s fysiek te volgen, maar verplicht is dit niet. Je hoeft slechts 2 keer per periode verplicht aanwezig te zijn en dat is bij de vaardigheidstraining Mediation. De hoor- en werkcolleges van de overige vakken, te weten Actualiteiten Arbeidsrecht en Internationaal Arbeidsrecht, zijn niet verplicht. Deze hoor- en werkcollege’s kun je fysiek maar (waar mogelijk) ook via livestream volgen en kun je ook nog op een later moment terugkijken. Voor studenten die fysiek aanwezig willen zijn, streven we er naar de hoor- en werkcolleges op maximaal twee dagen per week te plannen. Dit kunnen we niet garanderen maar is tot nu toe wel elk jaar nog gelukt.   

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Reviews

“De minor Arbeidsrecht is voor mij een prachtige aanvulling op leiderschap. Als leidinggevende heb je een rol bij arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid en in het aanname- en ontslagproces. Natuurlijk is die expertise meestal aanwezig bij andere onderdelen van je organisatie, maar ik vind het ontzettend waardevol om zelf kennis te hebben op dit gebied. Voorkomen is immers beter dan genezen. In de minor worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt en zelfs de laatste jurisprudentie komt aan de orde. De docenten gebruiken veel recente praktijkvoorbeelden, ze vermengen theorie en praktijk op een hele leuke en leerzame manier. 

De hoorcolleges bijwonen zorgt er echter wel voor dat je snel de nodige kennis hebt, waardoor het studeren bijna als vanzelf gaat.” 

Danielle, student Communicatie Hogeschool Utrecht, 40 jaar

“Wat mij zo goed bevalt aan de minor arbeidsrecht is het feit dat hij zo goed toepasbaar is in de praktijk. Ik ben op dit moment al werkzaam als HR-medewerker en merk dat nagenoeg alles wat ik leer ook meteen van pas komt op mijn werk. Alle wetten en regels omtrent arbeidsrecht zijn super waardevolle informatie. Iedereen die zich bezighoudt met contracten, uitbetalingen of andere administratieve of personeelszaken zou die moeten kennen. Mijn collega’s kijken me soms stomverbaasd aan als ik ze bepaalde dingen vertel over wat wel of niet mag volgens de wet. Ook mediation (conflictbemiddeling) is een erg interessant en nuttig vak. Je leert heel goed hoe je moet omgaan met partijen die ruzie met elkaar hebben. 

Laurens, student Human Resource Management Hogeschool Utrecht, 28 jaar 

“De opleiding Rechten is erg theoretisch opgezet. Deze minor geeft mij echter veel inzicht in het toepassen van het arbeidsrecht in de beroepspraktijk. Ik heb het gevoel dat ik hierdoor beter wordt voorbereid op het werkleven. “

Julia de Kruijf , student HBO-Rechten aan de HAN

Switch to English English