Arbeidsrecht in de Praktijk

Wil jij weten welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben? Hoe je een goed functioneringsdossier samenstelt? Hoe het ontslagrecht werkt? En hoe je flexibele contracten het beste kunt inzetten? Dan is deze praktijkgerichte minor wat voor jou. De kennis die je opdoet in deze minor kun je goed gebruiken als je wilt gaan werken als leidinggevende, HR-manager of juridisch adviseur in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de advocatuur.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. De vakken van deze minor kun je ook afzonderlijk volgen. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Ingangseisen

Met een propedeuse op zak ben je welkom om de minor te volgen.

Inhoud

In deze minor leer je hoe je arbeidskwesties praktisch kunt oplossen. Je leert onder andere hoe je ontslagkwesties beoordeelt, een ontslagdossier samenstelt, wat de juridische aspecten bij re-integratie van een zieke werknemer zijn en wat de voor- en nadelen van flexibele contracten zijn en hoe je deze contracten het beste kunt inzetten.

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn:

 • Hoe werkt het ontslagrecht?
 • Hoe kun je het beste onderhandelen bij beëindiging met wederzijds goedvinden?
 • Wat kan de werkgever doen als de zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? En andersom: wat kan de werknemer doen als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt?
 • Hoe werkt afspiegelen bij een reorganisatie?
 • Wanneer moet je welke vorm van flexibele arbeid inzetten en waar moet je dan op letten?

Leerdoelen

Je werkt tijdens de minor aan een aantal leerdoelen. Je leert:

 • Verschillende arbeidsrechtelijke casussen op te lossen die onder andere handelen over ontslagrecht, reorganisatie, zieke werknemers en flexibele arbeidsrelaties;
 • De internationaalrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht;
 • Mediationtechnieken toe te passen op nagespeelde conflictsituaties en een vaststellingsovereenkomst te beoordelen en op te stellen.

Cursussen

Actualiteiten arbeidsrecht
In deze module komen onderwerpen als het ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties, reorganisatie en de problematiek rondom de zieke werknemer aan bod.

Internationaal arbeidsrecht
In deze module worden de internationaalrechtelijke aspecten behandeld. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: heeft een Duitse werknemer die bij een Nederlands bedrijf werkt dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer? En waar moet je op letten als je een internationale arbeidsovereenkomst aangaat?

Mediation
Tijdens deze training oefen je hoe je een conflict tussen 2 of meerdere mensen die samenwerken in goede banen leidt en leer je een beëindigingsovereenkomst opstellen.

Toetsing

Tentamens met open vragen.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde.

 • Het wat en hoe van mediation door Marion Uitslag en Simone Kalff
 • Arbeidsrecht Begrepen door Geugjes en Wits
 • Wetboek: Arbeidswetgeving door W.L. Roozendaal

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Het rooster wordt vlak voor periode A bekend gemaakt. De hoor- en werkcolleges vinden plaats in periode A en B.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English