Audio & Visual Design

Deze minor is niet aanwezig tijdens de minormarkt op 14 maart, maar geeft wel online minorvoorlichting in de periode 26 februari – 8 maart.

Volg je op dit moment al een studie gericht op de creatieve industrie én heb je interesse in artistieke projecten waarin met visuals en sound design gespeeld wordt? Dan zit je goed bij de minor AV-design.   

Jouw interesse voor ontwerpen, creëren en realiseren van mediaproducties gaat verder dan de schoolbanken. Je hebt ervaring met het gebruik van visueel ontwerpsoftware van Adobe. En je bent nieuwsgierig naar nieuwe creatieve toepassingen van media zoals interactieve en immersieve installaties, projectie en soundscapes.  

Je hoeft nog geen ervaring te hebben met muziekproductie of het ontwerpen van geluid maar je wilt je hier graag in verdiepen.  

Toelating

Met een propedeuse op zak kun je je aanmelden voor de minor. Je hebt een stevige basis in het visueel ontwerpen en kan werken met bekende ontwerpprogramma’s zoals Adobe Photoshop.  

We willen graag met iedereen een matchingsgesprek houden. We nemen per telefoon contact met je op om te bespreken of jouw verwachtingen van de minor overeenkomen met het programma van de minor. 

Deze minor kun je niet volgen als deeltijdstudent.  

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 29 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2024-2025. 

Inhoud

Tijdens de minor ontwikkel je vaardigheden op het gebied van audioproductie en visual design. Je werkt dus aan een verrijking van je portfolio als ontwerper.  

Je realiseert een eigen project binnen een artistieke of culturele context. Je reageert daarmee op een bestaand werk zoals bijvoorbeeld een persfoto, een dansvoorstelling of een lopende expositie in een museum. In deze minor leer je audiovisuele installaties te ontwikkelen waarin je een verhaal, gevoel of ervaring bij een fysieke ruimte of een fysiek object creëert. Je doet hierbij doorlopend en iteratief onderzoek naar de omgeving en context waarbinnen je ontwerpt. Je presenteert de resultaten van je onderzoek op een expositie in de vorm van een audiovisuele installatie met de techniek ‘projection mapping’. 

Leerdoelen

Na het volgen van de minor kun je: 

  • op professioneel niveau audio produceren aan de hand van een mediaproductie;  
  • visuals toepassen in een fysieke omgeving;  
  • jouw eigen project plaatsen in een theoretische discussie over de toepassing van media in een fysieke context;  
  • een audiovisueel project met de techniek ‘projection mapping’ realiseren op het niveau van een ‘proof of concept’;  
  • door middel van audiovisuele media meerwaarde creëren in een specifieke en fysieke context;  
  • de uitkomsten van het project op overtuigende wijze presenteren naar een publiek;  
  • het ontwerpproces (project) onderbouwen aan de hand van onderzoek.  

Cursussen

Project 
In het project ontwikkel je je een eigen audiovisuele installatie waarin je – met behulp van beeld en geluid – een verhaal creëert in een fysieke omgeving. In de andere cursussen leer je de nodige vaardigheden en doe je de kennis op om dit project te kunnen uitvoeren.  

Digital audio design
In deze cursus leer je muziek en geluid te produceren met behulp van Ableton Live. Je leert hoe je muziek componeert en hoe je geluid in een live performance of een installatie overbrengt op publiek.  

Visual performance & projection mapping
Je realiseert een ontwerp voor een projectie op een fysiek object. Je leert hoe je effectief media kan produceren voor toepassingen in de echte, fysieke wereld, zoals op een gevel van een gebouw. De focus ligt vooral op het maakproces: het digitaal produceren van visuals.  

Creative research in design practice
In deze cursus doe je onderzoek vanuit een creatief en artistiek perspectief. Je gaat op zoek naar originele en verrassende manieren om je installatie vorm te geven.  

Artistieke visie in context
Je kunt een prachtig audiovisueel werk herkennen aan het feit dat er een sterke visie achter schuilt en een helder perspectief van de maker hoe hij/zij over het gegeven onderwerp denkt. In deze cursus leer jij vragen te stellen en bestaande bronnen te gebruiken, om zo achter jouw persoonlijke visie te komen.  

Toetsing

Gedurende de Minor presenteer je jouw audio visuele ontwerpen in een portofolio. De Minor wordt afgesloten met een expositie waarin je een audiovisuele installatie met de techniek projection mapping presenteert. Je schrijft een rapportage in de vorm van een essay of artikel waarin je het ontwerpproces, je persoonlijke ontwikkeling en reflectie op het proces beschrijft. Ook krijg je een mondelinge toets waarin je je project vanuit een theoretisch kader positioneert in relatie tot relevante ontwikkelingen in het werkveld.  

Literatuur

Tijdens de minor worden er verschillende readers aangeboden waarin literatuur is opgenomen. Daarnaast zoek je zelf naar literatuur om je artistieke visie te onderbouwen. Voor dit programma hoef je geen literatuur zelf aan te schaffen. 

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Deze minor is een voltijd programma. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Wees ervan bewust dat je ongeveer 200,- zal uitgeven aan materiaal, software en excursie kosten.

Switch to English English