Beleggen

Helaas, deze minor is vol.

Jij volgt het financieel nieuws op de voet en bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen op de financiële markten. Mogelijk heb je al een eerste stap gezet op de effectenbeurs? Het is duidelijk dat je een sterke interesse hebt in de financiële wereld en je ziet jezelf hier mogelijk later in werken. Maar daar heb je nog wel wat meer kennis en ervaring voor nodig en daar gaat deze minor je bij helpen.

Ingangseisen

Om deze minor succesvol te doorlopen is een goede beheersing van Excel en een goede rekenvaardigheid belangrijk. Bedrijfseconomische (basis)kennis en interesse in het analyseren van financiële cijfers is een voorwaarde om deel te nemen aan deze minor. Daarbij helpt het zeker als je het leuk vindt om in groepen te werken omdat veel opdrachten in groepsverband plaatsvinden.

Studenten Finance, Tax & Advice kunnen deze minor niet volgen omdat er teveel overlap is met het curriculum.

Inhoud

In deze minor leer je hoe je rendement haalt uit beleggen, maar ook welke risico’s er zijn en hoe je deze kunt beheersen. Na afronding heb je inzicht gekregen in het specifieke rendement/risico profiel van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, commercieel vastgoed, grondstoffen, structured products, derivaten, opties, turbo’s en speeders. Je weet wat het verschil is tussen hedgefondsen en private equity fondsen. Je werkt veel in groepsverband want de minor is erg praktijkgericht. Beleggen is immers iets wat je moet doen en ervaren. Je doet ervaring op in de virtuele beurscompetitie waarin je met fictief geld gaat beleggen.

Met gastcolleges en (onder voorbehoud) een bezoek aan een bank of vermogensbeheerder sta je gelijk in het midden van de beleggingswereld.

Leerdoelen

Beleggingsleer en Financiële markten
In de cursus beleggingsleer leer je begrijpen waarvan de prijsvorming van de belangrijkste beleggingsproducten afhankelijk is en leer je een rationele keuze maken tussen rendement en risico bij de verschillende beleggingsproducten.
In de cursus Financiële markten leer je het economische nieuws te vertalen naar bruikbare informatie voor het nemen van verantwoorde beleggingsbeslissingen. In deze cursus worden op basis van een aantal artikelen een paper geschreven bestemd voor beleggers.

Performancemeting van beleggen
Doel van deze module is om je kennis en vaardigheden bij te brengen bij het berekenen van het rendement van sparen en beleggingen in aandelen, obligaties en vastgoed. De vaardigheid voor het oplossen van vraagstukken wordt getraind met behulp van met Microsoft Excel. De opgedane kennis en ervaring is tevens nodig voor het uitwerken van de projectopdrachten in periode B.
Daarnaast wordt in teamverband meegespeeld in een virtuele beleggingscompetitie, waarin wekelijks beslissingen moeten worden genomen en gemotiveerd in een teambespreking.

Fundamentele en Technische Analyse
Doel van de cursus Fundamentele Analyse is om je kennis van en ervaring met fundamentele analyse op te laten doen. In de cursus wordt in teamverband een beursgenoteerd fonds geanalyseerd en daarover een rapport geschreven. Je leert door middel van fundamentele analyse een goed onderbouwd beleggingsadvies op te stellen. In dit advies staan gefundeerde prognoses met betrekking tot toekomstige koersontwikkeling van het aandeel van de betreffende onderneming. Dit advies biedt beleggers de mogelijkheid een brede overweging te maken het betreffende aandeel wel of niet te kopen/verkopen.

In de cursus Fundamentele Analyse zal er een onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve analyse, hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kwantitatieve analyse
 • Diverse categorieën van kengetallen
 • Forecasting m.b.t. de koersontwikkeling
 • analyse van strategie
 • SWOT analyse
 • Risico management
 • Kwalitatieve analyse
 • Analyse van bedrijfstak
 • Analyse van het groei management

Doel van de cursus Technische Analyse is om je kennis van en ervaring met technische analyse op te laten doen. Door middel van Technische Analyse zal je daarna prognoses kunnen maken van toekomstige koersontwikkelingen en op basis hiervan ook gefundeerde aan- of verkoop-momenten kunnen bepalen.

Alternatieve Beleggingen
Doel van deze cursus is om je kennis te laten maken met diverse alternatieve beleggingen, welke door de meer ervaren belegger vaak als een waardevolle aanvulling op een gespreide beleggingsportefeuille met aandelen, obligaties, fondsen en derivaten wordt beschouwd. In de cursus maak je kennis met het afwijkende rendement/risicoprofiel van commercieel vastgoed, grondstoffen, structured products, hedge funds en private equity funds. Tevens leer je hoe je derivaten (futures en opties) in kunt zetten voor het afdekken van risico’s op andere beleggingsproducten en spot transacties in grondstoffen zoals goud. Tevens wordt de theorie direct toegepast in een computerpracticum, waarin zelf modellen worden gemaakt in excel om het rendement op alternatieve beleggingen te bepalen bij uiteenlopende marktsituaties.

Performance van Derivaten
In deze cursus staan de belangrijkste financiële derivaten centraal, nl. opties en futures. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan een nieuw en populair derivaat dat luistert naar de naam turbo.

Na het succesvol afronden van deze module word je geacht:

 • Voldoende kennis te hebben om diverse derivaten in te zetten om het risico-rendement profiel van een beleggingsportefeuille te verbeteren;
 • de oorzaken van waardeontwikkelingen van de hiervoor vermelde derivaten te kunnen duiden en te verklaren;
 • kennis te hebben van de diverse optiestrategieën, ieder met hun rendement- en risicoprofiel;
 • derivaten te kunnen inzetten ten behoeve van risicoreductie van een beleggingsportefeuille.
 • derivaten te kunnen inzetten ten behoeve van het behalen van extra rendement op een beleggingsportefeuille;
 • derivaten te kunnen inzetten om speculatieve resultaten te behalen.
 • In de cursus wordt het 2e deel van de virtuele beleggingscompetitie gespeeld, waarin ook in hefboomproducten (opties, turbo’s etc.) wordt belegd. Wekelijks worden de genomen besluiten verantwoord in een teambespreking met de tutor.

Project Beleggingsadvies
De volgende vaardigheden worden in deze cursus getraind:

 • het kunnen beoordelen van een beleggingsvoorstel;
 • het kunnen vaststellen van de waarde van aandelen, obligaties, derivaten etc. op basis van rendementscalculaties;
 • het uitvoeren van rendementsberekeningen voor het bepalen van de verschillende vormen van direct en indirect rendement bij beleggingsproducten;
 • het kunnen opstellen van een risico- en beleggingsprofiel van een private belegger;
 • het kunnen opstellen van een regio- en sectoranalyse;
 • het bepalen van een goede asset allocatie in de beleggingsportefeuille;
 • het kunnen werken met afgeleide beleggingsinstrumenten;
 • het kunnen beoordelen van de risico’s en kansen van beleggingen in vastgoed, gestructureerde producten etc;
 • het geven van een beleggingsadvies aan een vermogende particulier;
 • het kunnen opstellen van een advies op het gebied van vermogensbeheer;
 • het kunnen opstellen van een advies over het regelen van de nalatenschap

Daarnaast wordt professioneel gedrag en beroepshouding getraind via:

 • het werken in teamverband;
 • het kunnen werken onder tijdsdruk teneinde ‘deadlines’ te kunnen halen;
 • het kritisch kunnen beoordelen van verstrekte dan wel zelf vergaarde informatie;
 • het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken;
 • het accuraat kunnen werken;
 • het analytisch en kritisch kunnen benaderen van problemen;
 • het goed kunnen omgaan met tekstverwerkings- en spreadsheet programma’s;
 • het goed onder woorden kunnen vastleggen en verdedigen van de eigen onderzoeksresultaten.

Cursussen

Periode A
Financiële markten en beleggingsleer (ME-FMBGL-14)
Technische en Fundamentele analyse (ME-TAFA-14)
Rendement van beleggen (ME-RENDPR-14)


Periode B
Project beleggingsadvies (ME-PROJECTBA-14)
Alternatieve beleggingen (ME-ALTBEL-14)
Beleggen met Derivaten (ME-DERIVPR-14)

Toetsing

Je zal getoetst worden door middel van verschillende tentamens, werkstukken en praktijkopdrachten.

Literatuur

Periode A (september-oktober):

Cursus Financiële markten en beleggingsleer (ME-FMBGL-14)

 • H. Buunk, Beleggen en financiële markten, 5e druk, Boom Uitgevers Amsterdam, 2016, ISBN, 9789058754257.

Artikelen te downloaden van de cursussite bij aanvang van de cursus.

Technische en Fundamentele analyse (ME-TAFA-14)

1. Fundamentele analyse

 • H. Schilstra, De financiële functie: Integrale Bedrijfsanalyse, Noordhoff Uitgevers 2018, Noordhoff Uitgevers, 5e druk, ISBN 978-90-01-889104

2. Technische Analyse

 • H. Geels, Beleggen met Technische Analyse, 3e druk 2011 (of latere druk), Keyword Info Systems ISBN (EAN): 978-90-77553-03-9.

Online bestellen op: http://www.keyword.nl/homepage/boeken.htm

Rendement van beleggen (ME-RENDPR-14)

 • Performancemeting van beleggingen
 • Beursspel deel 1:
 • Syllabus Performance meting, nieuwste versie, IFA Utrecht, te downloaden van de cursussite.
 • Leer Beleggen als Warren Buffet, Sonsbeek Publishers, H. Oude Nijhuis en B. Kijl, dit boek is in PDF formaat beschikbaar op cursussite (dus niet bestellen).
 • Licentievergoeding voor inloggegevens beleggingsplatform (prijs nog niet bekend)
 • Aanvullend studiemateriaal, te downloaden op de cursussite.

Periode B (november – januari):

Beleggen met Derivaten (ME-DERIVPR-14)

 • Syllabus Beleggen met derivaten, W. van Erp, nieuwste versie, Hogeschool Utrecht, te downloaden van de cursussite.
 • Leer Beleggen als Warren Buffet, Sonsbeek Publishers, H. Oude Nijhuis en B. Kijl (dit boek is in PDF formaat beschikbaar op cursussite, dus niet bestellen).
 • Licentievergoeding voor inloggegevens beleggingsplatform (prijs nog niet bekend)
 • Aanvullend studiemateriaal, te downloaden op de cursussite.

Alternatieve beleggingen (ME-ALTBEL-14)

Alternatieve beleggingen

 • Onroerend goed als belegging, 5e druk, 2013, isbn 9789001795764, Noordhoff Uitgevers
 • H. Buunk, Beleggen en financiële markten, 5e druk, Boom Uitgevers Amsterdam, 2016, ISBN, 9789058754257 (uit periode A)
 • Syllabus Alternatieve Beleggingen, K. Vijverberg, nieuwste versie, Hogeschool Utrecht, te downloaden van de cursussite.

Project beleggingsadvies (ME-PROJECTBA-14)

Project beleggingsadvies

 • Syllabus Project Beleggingsadvies, nieuwste versie, Hogeschool Utrecht, te downloaden van de cursussite.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster. Meestal zijn de lessen over drie dagen verdeeld.

Extra kosten

Geen.

Switch to English English