Beroepsmatig Omgaan met Rouw- en Verliessituaties

In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies en rouw. Rouw is de prijs die we betalen voor liefde.

Als je met mensen gaat werken word je ook beroepsmatig geconfronteerd met verlies. Hoe reageer je als professional op mensen die in een periode van rouw en verlies zitten? Hoe kun je hen begeleiden en ondersteunen, zodat zij het verlies kunnen verwerken? Dat leer je in de minor ‘Beroepsmatig omgaan met verlies- en rouwsituaties’.

Ben je in de toekomst werkzaam in een sociaal agogisch beroep, de sociaal-juridische dienstverlening, gezondheidszorg, educatie of journalistiek? Of volg je een universitaire opleiding psychologie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of rechten? Dan is deze minor zeer interessant voor jou.

Je kunt de minor ook volgen als deeltijdstudent. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Ingangseisen

Er zijn 3 ingangseisen. Namelijk dat je:

 • in het bezit bent van een propedeusediploma;
 • in opleiding bent voor een mensgericht beroep;
 • ervaring hebt met gesprekstechnieken en rollenspelen.

Inhoud

In deze minor gaan we uit van verlies in de brede zin van het woord: niet alleen verlies bij overlijden, maar ook verlies van gezondheid, van relaties en van je ideeën over hoe het leven werkt. Je leert verschillende verlieservaringen te herkennen en je krijgt oog voor de verschillende uitingen van verlies en rouw. Je leert alles over rouwverwerking en –begeleiding. Je leert hoe je mensen die in een periode van verlies en rouw zitten, professioneel kunt begeleiden en ondersteunen. Afhankelijk van je opleiding kun je je specialiseren in specifieke doelgroepen.

Leerdoelen

Na deze minor:

 • herken je verliezen op verschillende levensgebieden;
 • herken je de verschillende uitingen van rouw en verlies;
 • heb je een visie op rouwverwerking en -begeleiding bij volwassenen en kinderen;
 • beschik je over verschillende methodieken om mensen met verlies te begeleiden;
 • kun je een bijdrage leveren aan (nieuw) verlies- en rouwbeleid binnen organisaties;
 • heb je inzicht in je eigen verlieservaringen en de manier waarop je daarmee omgaat.

Cursussen

Persoonlijk ontwikkelingsplan
In dit plan onderzoek je jouw eigen socialisatie op het gebied van verlies en rouw en ga je na hoe dit van invloed is op jouw toekomstige rol als (verlies)begeleider. Op basis van de opgedane inzichten stel je persoonlijke leerdoelen op voor jouw verdere ontwikkeling.

Acteurstoets
In deze cursus gaan we in op de rol van de professional en oefen je jezelf in de vaardigheden die nodig zijn om anderen beroepsmatig te kunnen begeleiden in verlies en rouwsituaties.

Rouwproduct
Je ontwikkelt een eigen rouwproduct de voor je toekomstige beroep. Dit is een product, dienst of training waarmee je de praktijk ten aanzien van het omgaan met verlies- en rouwsituaties wilt verbeteren. Ter ondersteuning volg je keuzemodules/gastcolleges.

Coaching
Ter ondersteuning van jouw ontwikkeling als verliesbegeleider volg je (team)coaching.

Toetsing

 • Acteurtoets gespreksvaardigheden
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Rouwproduct voor eigen werksetting

Literatuur

De literatuurlijst is uiterlijk juli 2020 bekend.

Rooster

Voltijd
De lesdagen voor voltijd zijn op woensdag en vrijdag.*

Deeltijd
De lesdag voor deeltijd is op woensdag.*

*De lesdagen zijn onder voorbehoud. Het rooster wordt bekendgemaakt op www.roosters.hu.nl.

Extra kosten

Geen.

Switch to English English