Bevlogen Medewerkers, Gezonde Organisaties: de psychologie achter duurzame inzetbaarheid

Vind je het belangrijk dat bedrijven en organisaties een omgeving creëren waar hun medewerkers zich kunnen ontwikkelen, betrokken zijn en gezond blijven? Dan is deze minor wat voor jou.

Als je al wat kennis hebt van Human Resource Management, heb je een streepje voor. Vraagstukken over mens, arbeid en organisatie vind je interessant en je vindt het belangrijk dat gezondheid, mobiliteit en werkgeluk van medewerkers voorop staat.

Ingangseisen

Studenten die een HRM-opleiding volgen, worden direct toegelaten. Volg je een andere opleiding? Dan word je toegelaten als je:

  • onderzoekservaring hebt, denk bijvoorbeeld aan het afnemen van interviews en/of vragenlijsten
  • op eind-derdejaars bachelor niveau zit

Inhoud

In tijden van robotisering en digitalisering moeten werkgevers en werkenden meer dan ooit de discussie over ‘goed werk’ en duurzame inzetbaarheid aangaan. Want welke functies en dienstverbanden zijn nog voor het leven in een wereld waarin robots en systemen ons werk gaan overnemen en nieuwe beroepen gaan ontstaan? En wat betekent werk nog in deze dynamische wereld?

In deze minor gaan we met jullie (studenten uit verschillende opleidingen vanuit uiteenlopende perspectieven) de discussie aan over wat duurzaam werken voor jullie inhoudt. Hierbij maken we niet alleen gebruik van actuele literatuur en onderzoek maar ook van concrete invullingen die organisaties in de praktijk aan dit thema geven.

Tijdens deze minor ga je in klein teamverband een externe organisatie adviseren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan adviesrapporten voor Mercedes-Benz op het gebied van vitaliteit. Of wat denk je van een advies over de balans tussen werk en privé voor Aegon? Of een onderzoek in opdracht van de FNV naar de gevolgen van overwerk of het in kaart brengen van de ervaren werkdruk onder eerstejaars HBO studenten? De persoonlijke begeleiding die je krijgt, is een fijn aspect van de minor.

Tijdens de minor worden 6 masterclasses aangeboden op het gebied van: Gezondheid & Vitaliteit, Mobiliteit, Cultuur & Leiderschap, Flexibiliteit, Inclusie en Werkgeluk.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

  • wat de belangrijkste modellen rond duurzame inzetbaarheid zijn en hoe je deze kan toepassen op een actueel duurzaamheidsvraagstuk binnen Human Resource Management.
  • in (klein) teamverband een praktijkgericht onderzoek uit te voeren met als uitkomst een concreet advies aan een externe opdrachtgever.

Cursussen

Tijdens de minor worden een aantal interessante masterclasses verzorgd door verschillende experts vanuit onderwijs, onderzoek en er is veel inbreng vanuit de praktijk. Gastsprekers vanuit de praktijk komen bij ons om hun kennis te delen, maar een aantal bedrijfsbezoeken maakt ook deel uit van deze minor. Voorbeelden zijn een kijkje in de keuken bij Pon’s automobielhandel in Amersfoort, bij het hoofdkantoor van ABN AMRO of bij brouwerij De zeven deugden in Amsterdam.

Je vergroot je kennis op het gebied van de volgende onderwerpen en gaat aan slag met vragen als:

Gezondheid & Vitaliteit
Hoe houd je medewerkers tijdens hun hele loopbaan bevlogen en inzetbaar?

Mobiliteit
Hoe zorg je voor een goede doorstroom en ontwikkeling van álle medewerkers (niet alleen de ‘high potentials’)?

Cultuur & Leiderschap
Wat voor leiderschapsstijl past bij een integraal inzetbaarheidsbeleid?

Flexibiliteit
Wat betekenen nieuwe, flexibele arbeidsrelaties voor de arbeidskansen van verschillende groepen (potentiële) werkenden?

Werkgeluk
Waarom is werkgeluk belangrijk en kan de werkgever geluk beïnvloeden?

Inclusie
Wat is een inclusieve arbeidsmarkt, wat is het belang ervan en hoe kan een werkgever (kwetsbare) medewerkers includeren binnen een organisatie?

Toetsing

In de eerste periode ga je in klein teamverband aan de slag met een adviesopdracht bij een externe organisatie op het gebied van inzetbaarheid. Dit adviestraject loopt door in de tweede periode. De toetsing van dit onderdeel bestaat uit een adviesnota die de opdrachtgever concrete handvatten geeft om de duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te vergroten of optimaliseren.

Ook schrijf je een essay over een zelfgekozen onderwerp op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn: De effectiviteit van zelfsturende teams, onbewuste vooroordelen, burn-out, het vrouwenquotum, HR-beleid voor oudere werknemers, het belang van I-deals.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst. Daarnaast delen we tijdens de cursus allerlei actuele artikelen in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Rooster

Periode A en B.
Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English