Data Driven Business

Wil jij ná je bacheloropleiding de masteropleiding Data Driven Business gaan volgen en in één klap voldoen aan de instroomeisen op het gebied van statistiek? Of heb je geen bedrijfskunde-, HRM-, ICT-, marketing-, of financegerelateerdbachelordiploma, maar wil je toch instromen in de masteropleiding? Of ben je gewoon op zoek naar een state-of-the-art minor waarin je leert om waardevolle inzichten uit organisatiedata te halen? Dan is de minor Data Driven Business wat je zoekt.  

Toelating

Voor deze minor gelden geen toelatingseisen. 

Voor de masteropleiding Data Driven Business is het een voorwaarde dat je een verwante bacheloropleiding hebt gevolgd. Studenten die geen logisch aansluitende bacheloropleiding hebben gedaan (bijvoorbeeld pedagogiek of sociologie) moeten verplicht de minor Data Driven Business hebben gevolgd. 

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

Introduction Data Driven Business
Je ontwikkelt op conceptueel niveau basiskennis op het gebied van datagedreven besluitvorming en kunt deze in diverse organisatiecontexten toepassen. Ook maak je kennis met de diverse relevante disciplines binnen een organisatie om zo vanuit een multidisciplinair perspectief naar een organisatie te kijken.  

Business Disciplines
Bij veel bacheloropleidingen word je binnen één specifiek domein opgeleid. Bijvoorbeeld binnen het HRM-, Marketing- of ICT-domein. Natuurlijk maak je in deze opleiding af en toe kennis met een ander domein. Maar in de praktijk vervagen de grenzen tussen deze domeinen steeds meer. Organisaties verwachten dat hun professionals domein-overstijgende kennis en vaardigheden hebben. Binnen deze minor ontwikkel je je niet alleen in de vijf afzonderlijke domeinen die centraal staan binnen de master Data Driven Business (ICT, Bedrijfskunde, HRM, Marketing en Finance), maar ook in het samenspel tussen deze domeinen.  

Applied Statistics
Je leert de theoretische basis van beschrijvende statistiek, het toetsen van hypothesen, het schatten van steekproefgrootheden en hun betrouwbaarheid (inferentiële statistiek). Deze statistische basis helpt je om een volwaardige gesprekspartner te worden van data-scientists.  

Leerdoelen

  • Je kunt basiskennis toepassen op het gebied van datagedreven besluitvorming in diverse organisatiecontexten.  
  • Je kunt organisaties analyseren vanuit een multidisciplinair perspectief.  
  • Je kent en begrijpt de voornaamste theorieën, concepten, analyses, en bijbehorende databronnen uit de vijf disciplines.  

Cursussen

De minor bestaat uit drie modules:  

1. Introduction Data Driven Business
Organisaties hebben vaak bergen aan data, maar vinden het moeilijk om waardevolle inzichten uit deze data te halen. In deze module leer je hoe data driven decision making in organisaties in z’n werk gaat en wat de toegevoegde waarde is om de organisatie vanuit meerdere disciplines te analyseren.  

2. Business Disciplines
In deze module leer je de essentials van ICT, Bedrijfskunde, HRM, Marketing en Finance. Wanneer je de voornaamste theorieën en concepten binnen jouw discipline kent, weet je namelijk ook welke data nuttig zijn om te verzamelen en hoe je praktijkoplossingen moet gaan zoeken.  

3. Applied Statistics
In deze module fris je de statistische kennis vanuit je bacheloropleiding op, zodat begrippen als significantie, steekproeftrekking, correlatieanalyse en t-toetsen weer gesneden koek voor je zijn. Heb je nog niet eerder statistiek gehad? Geen probleem, dan leren we je met behulp van onze digitale leeromgeving de basis.  

Toetsing

  • Introduction Data Driven Business: groepsopdracht.  
  • Business Disciplines: dossier van groepsopdrachten.  
  • Applied Statistics: tentamen statistiek (gelijk aan de instroomtoets statistiek voor de Master Data Driven Business) en schrijfopdrachten  

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Lesdagen zijn nog niet bekend. We streven er in deze minor naar om contactmomenten op maximaal drie dagen in de week te roosteren. Welke dagen dat zijn, wordt vlak voor de start bekend. De dagen kunnen per week verschillend zijn.  

Er is geen sprake van aanwezigheidsplicht maar de ervaring leert dat het lastig is om de cursussen met een voldoende af te sluiten als je niet of nauwelijks aanwezig bent. De feedback van de docent en je medeleerlingen tijdens de lessen helpen je om de opdrachten te verbeteren. Een programma op maat is niet mogelijk.  

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Behalve de kosten voor studieboeken/materialen zijn er geen extra kosten verbonden aan deze minor. 

Reviews

“Een interessante minor. Er wordt wel wat van je gevraagd, maar als je alles goed bijhoudt en zorgt dat je naar de lessen kunt komen is het goed te volgen. Je wordt niet in het diepe gegooid, maar stap voor stap meegenomen door de docenten. Om deze minor leuk te vinden is het belangrijk dat je houdt van analyseren en statistiek. Statistiek loopt als een rode draad door de minor heen. Het is verstandig van tevoren wat deskresearch te doen, zodat je kunt inschatten of je feeling hebt met het thema. Ook enige voorkennis van business en statistiek is wel handig. We werken vaak in groepen, dat is leuk want zo kunnen we met elkaar sparren. De statistiek-opdrachten zijn trouwens wel individueel. 

Pepijn, student Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht, 23 jaar 

“Ik vond het heel interessant om te zien hoe je bij verschillende disciplines data kunt toepassen. Daarbij ga je ook heel praktisch met een case aan de slag bij een echt bedrijf. Mijn groepje deed bijvoorbeeld een merkanalyse voor Danoontje: vanuit de data keken we welke stap Danone met dit merk zou kunnen zetten. Daaruit bleek dat er ook een markt voor twintigplussers is! Moeten ze wel die dino’s van de verpakking halen natuurlijk. 

Je bereidt je met de minor goed voor op de masteropleiding. Maar ook als je die niet gaat volgen, staat het goed op je cv dat je iets weet van technologie en data. De statistiek is goed te doen – ook als je niet zoveel met cijfers hebt. Zolang je van analyseren houdt en wilt ervaren wat je met data kunt doen, is dit een heel leuke minor. 

In het onderdeel Business Disciplines werk je in groepjes aan vijf subonderdelen. Dat zijn veel verschillende dingen tegelijkertijd, zeker als je iets moet herkansen. Ik merkte ook dat de ene docent een ander niveau van ons verwachtte dan de andere.” 

Lisa, student Human Resource Management, Hogeschool Utrecht, 24 jaar 

Switch to English English