De Staat van de Wereld

De Staat van de Wereld was zelden zo turbulent als momenteel het geval is. De zichtbare en onderhuidse impact van corona, de wat op de achtergrond geraakte klimaatcrisis, nieuwe technologieën en wankele democratische stelsels in en buiten de grens.  Maar er speelt veel meer!

Denk aan snelle technologische ontwikkelingen die enerzijds kansen bieden en tegelijkertijd veel mensen zorgen baren. Denk aan verder oplopende inkomensverschillen binnen en tussen landen. Discussies en bewustwording rondom identiteit, gender, LGBTHQI+ en Black Lives Matter. Het emancipatievraagstuk dat terug is van weggeweest.

En zijn jullie als huidige lichting studenten nou onderdeel van een burn out-generatie, of juist de generatie die de wereld in goede zin naar jullie hand gaan zetten? Hoe zit het met de toekomst van de huizenmarkt en jullie kansen daarop? Gaan jullie de klimaatcrisis te lijf of nogmaals ter discussie stellen, houden we vast aan nationale identiteitsnostalgie en grijpen we terug naar eigen volk eerst of mogen juist de grenzen verder open?

En wie ben jij als individu en aankomend professional eigenlijk in deze wereld? Wat en wie beïnvloedt jouw kijken naar de actualiteit, de geschiedenis en de toekomst? En moeten we daar aan sleutelen of niet?

Over dat en meer gaat de Minor De Staat van de Wereld. Maar het gaat bovendien ook vooral over dat ene vraagstuk waar juist jij vanuit je persoonlijke interesse en fascinatie graag je tanden in gaat zetten komend half jaar.

Een staalkaart van het werk van onze oud-deelnemers en meer over de minor vind je op http://destaatvandewereld.nl

Dus ben jij ook zo vaak geïntrigeerd door het nieuws of maatschappelijke ontwikkelingen? Heb je een of meerdere actuele vraagstukken waar je graag eens je tanden in wilt zetten? En is hier in je studie nooit genoeg tijd of ruimte voor? Dan is dit waar je wilt wezen. In deze minor gaat het namelijk 100% om zo’n onderwerp dat jij graag wilt verkennen. We begeleiden je een half jaar bij het krijgen van nieuwe inzichten op het maatschappelijke vraagstuk dat jij zelf kiest.

Wil je begrijpen welke impact de nasleep van de pandemie de komende tijd nog op de samenleving gaat houden, de macht van Big Tech of je eigen roots en wereldbeeld onderzoeken of je verhaal over het belang van een vegan lifestyle beter leren onderbouwen?

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Deze minor wordt ook in het Engels aangeboden onder de naam The State of the World.

Ingangseisen

Je hebt een voorliefde voor het nieuws, innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en/of vraagstukken die in de wereld van nu, evt. vroeger en ook in de toekomst spelen (al dan niet op je vakgebied). Je bezit over een inhoudelijke, creatieve, ondernemende, originele, maar vooral ook nieuwsgierige geest. Je bent niet vies van een documentaire, podcast of een longread en vindt het uitdagend in gesprek te gaan met andersdenkenden en toonaangevende deskundigen als je daarvoor de kans krijgt. Je staat open voor andermans mening, waardeert dat ook in je docenten en medestudenten en durft je eigen positie met argumenten te onderbouwen of juist actief te bevragen.

En wil je tijdens de minor graag op zoek naar je innerlijke Arjen Lubach, Eva Jinek, Rutger Bregman of Tim Hofman? Dan bieden wij een uitdagende omgeving om eindelijk eens een half jaar flink de diepte in te gaan.

Inhoud

Welk maatschappelijk vraagstuk vind je zo belangrijk dat je je er graag eens langere tijd mee aan de slag wilt gaan? Of het nu gaat om een lokale kwestie, een langlopend landelijk vraagstuk of zelfs internationale ontwikkelingen – jij bepaalt waarover je de verdieping opzoekt en wij begeleiden je daarbij. Dat doen we met docenten die nieuwsgierig zijn naar jouw mening, passies en ambities, bevlogen medestudenten en onverwachtse werkvormen.

Zo gaan wij met je op pad en in gesprek met opiniemakers, journalisten, kunstenaars, geestelijken en ondernemers. We bezoeken exposities, inhoudelijke programma’s en plekken die in het nieuws zijn en ervaren de wereld buiten onze dagelijkse informatiebubbel. En als het weer kan qua situatie in de wereld, gaan we ook een (mid)week op studiereis om eens fysiek onze eigen bubbel te verlaten.

Hoe we dat nog meer doen? Daarvoor kan je het beste op onze website kijken: http://destaatvandewereld.nl.

Leerdoelen

Hoe verken jij de wereld om je heen? Waarop baseer jij je mening? Je kiest niet alleen je eigen thema, maar gaat jouw vragen ook onderzoeken op een manier die bij jou en het onderwerp past.

Je kijkt tijdens de minor samen met ons met verschillende brillen naar gebeurtenissen in de wereld. Je ontdekt hoe je snel, maar toch op indringende en effectieve manier beter kunt duiden wat je in de samenleving, op straat, in (social) media en binnen je vak voorbij ziet komen. We maken hierbij veel gebruik van live gesprekken, beschikbare media en bestaand onderzoek en vinden het belangrijker dat je hierin je weg weet te vinden dan dat je zelf vuistdikke rapporten schrijft.

Je doet ervaring op met verschillende manieren om inzicht te krijgen in complexe vraagstukken. Je leert om te gaan met levende bronnen, verkregen inzichten op uitdagende en overzichtelijke manier met anderen te delen, de waarde van verschillende manieren van documenteren te beoordelen en krijgt inzicht in je eigen en andermans standpunten, manier van informatie verzamelen en meningsvorming.

Cursussen

We bieden vanuit de minor vooral een setting waarin je aan het denken wordt gezet over hoe je je eigen gekozen thema het beste kunt onderzoeken en stilstaat bij wat er nog meer speelt in de wereld. Om die reden delen we de minor niet op in cursussen, maar in verschillende vaste programmaonderdelen, waaronder:

  • twee intensievere startweken
  • een (buitenland)reis halverwege het programma
  • een drietal ‘vaste’ dagdelen per week, waarin we ons focussen op o.a.:
  1. jouw individuele thema, ambities, aanpak en voortgang
  2. gezamenlijk experimenteren met diverse (verrassende) methodes om een vraagstuk in kaart te brengen (denk aan werkvormen als kapittelgesprekken, deep democracy, college tour/TED Circles-achtige sessies etc.)
  3. de wijze waarop je je inzichten met ons en met de wereld kunt delen

Deze ontmoetingen vormen de rode draad van het programma. Naast deze vaste onderdelen wordt er initiatief genomen om in geïnteresseerde (vaak kleinere) groepen wekelijks uitdagende/inspirerende programma’s, mensen, events etc. te bezoeken. Deze initiatieven zijn facultatief en kunnen ook ’s avonds en in het weekend plaatsvinden, aangezien dan het aanbod vaak het grootst is.

Hoe dit er in de praktijk uitziet, laten we op onze website nog veel beter zien. http://destaatvandewereld.nl.

Toetsing

Je werkt binnen de minor aan het krijgen van meer inzicht in een zelfgekozen vraagstuk. Ook de toetsing en begeleiding is daarop gericht. Zo leggen we samen al vroeg in de minor je ambities en jouw gekozen aanpak vast tijdens een eerste voorgangsgesprek in je leerteam. Halverwege de minor analyseren we de voortgang van je plan en of dit inmiddels bijstelling behoeft. Aan het eind van de minor presenteer je de door jou opgedane inzichten tenslotte aan ons en aan de wereld. Dit doe je op een manier die bij je thema en jou als persoon past en waarbij jij en je opgedane inzichten het beste tot hun recht komen. Denk bijvoorbeeld aan een opinieartikel, podcastserie, documentaire, rapport, publieke presentatie, een georganiseerd inhoudelijk event, TED talk of magazine.

Binnen de minor beoordelen we tenslotte de wijze waarop je tot deze inzichten bent gekomen en in hoeverre je deze inzichten kunt onderbouwen.

Literatuur

In overleg met jou wordt in je plan en statusupdate gekozen welke bronnen je het beste verder kunnen helpen.

Media die je tijdens onze bijeenkomsten veel gebruikt zijn boeken van/artikelen uit/documentaires van/programma’s en bijdragen van De Correspondent, Tegenlicht, TED, The Guardian, NRC, Volkskrant, De Balie, Brainwash Festival, Gapminder, VICE, Kurzgesagt, The School of Life, Studium Generale Universiteit Utrecht, Utrecht College Tour.

We nemen tijdens de minor deel aan Tegenlicht Meet Up’s, TED Circles en bezoeken documentaire- en andere inhoudelijke festivals.

Rooster

Definitieve vaste lesdagen voor minorsessies en voorgenomen reisdata worden bekend in juni (voor september instroom) en in december (voor februari instroom). De eerste twee weken van het studiejaar (of tweede semester) houd je volledig vrij (overdag). Ook ’s avonds als dat kan. Hierin investeren we veel tijd om iedereen daarna veel vrijheid te geven het eigen onderzoek op eigen wijze in te vullen.

Extra kosten

Je hebt de middelen om regelmatig binnen Nederland en eenmalig binnen Europa te kunnen reizen om inhoudelijke programma’s, exposities, musea en films/documentaires te bezoeken/kijken. Als je vanwege de kosten niet aan inhoudelijke uitjes of de reis deel kunt nemen, maken we hierover een alternatieve afspraak.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English