DOG – Durf te Ontwikkelen en Groei

Durf je het aan om je te laten spiegelen en inspireren door een hond? Durf je van de gebaande paden af te wijken om jezelf als professional beter te leren kennen? Honden kunnen je leren om je lichaamstaal en interactie beter te signaleren, te begrijpen en ernaar te handelen als professional. Durf je gericht te zijn op samenwerking en wil je je in dialoog als professional ontwikkelen en groeien? Heb je affiniteit met honden en geen medische contra-indicatie zoals een allergie, dan is dit een unieke kans voor je. Deze minor is bedoeld voor (voltijd, deeltijd en flex-) studenten van de Pabo, Pedagogiek, Social Work, maar ook voor studenten van overige opleidingen passend gebleken. 

Toelating

Afgeronde propedeuse. Opdrachten worden verbonden aan het persoonlijk professioneel handelen (passend bij de major). Een stage of werkplek wordt aanbevolen voor de verbinding aan het professioneel handelen en het vragen van feedback hierop.  

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 29 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2024-2025. 

Inhoud

We leven in een tijd van veelomvattende, snelle veranderingen, soms onvoorspelbare ontwikkelingen en een digitale transitie. Met al deze kansen en onzekerheden is er behoefte aan wendbare professionals die zich weten te verbinden en die duurzaam inzetbaar zijn en durven te vertragen.   

Je werkt met behulp van honden op speelse wijze aan je persoonlijke ontwikkeling en professionele handelingsbekwaamheid. Wat je geleerd hebt neem je mee naar jouw eigen werk. 

Het programma omvat kenniscomponenten op het gebied van waarnemen, leren, coaching en interactie. We gebruiken elementen van video-interactiebegeleiding. 

Leerdoelen

  • Je formuleert eigen leervragen en beantwoord deze aan de hand van activiteiten en opdrachten binnen de minor én in de context van je eigen major.  
  • Je ontwikkelt het vermogen om op een open en reflectieve manier naar jezelf te kijken en te analyseren hoe ervaringen en opdrachten binnen de minor bijdragen aan zowel je persoonlijk als professioneel handelen.  
  • Je onderbouwt jouw inzichten en reflecties met relevante literatuur, bronnen en/of expertperspectieven.  
  • Je neemt een gelijkwaardige en verbindende houding aan in samenwerking met anderen, zowel binnen het leerteam als in interactie met experts, mens, hond en natuur.   
  • Je ontwikkelt creatief handelen in de context, kritisch denkvermogen en neem je verantwoordelijkheid over je eigen leerproces.  
  • Je toont flexibiliteit in het omgaan met complexe situaties in de maatschappij, waarbij je laat zien jouw handelingsmogelijkheden uit te breiden doordat relevante kwaliteiten op het gebied van zelfinzicht, samenwerking en verbindend leiderschap worden ontwikkeld.  
  • Je presenteert op eigen wijze de doorgemaakte ontwikkeling en benoemt de betekenis daarvan voor je professioneel handelen en jouw visie daarop. 

Cursussen

De minor DOG kent theorie- leerteam- en praktijkbijeenkomsten. De praktijkbijeenkomsten worden in samenwerking met Goudeerlijk Coaching, Jelien.nu, CoDi en Qynnect vormgegeven.  
Steeds meer ontdekken we het belang van goede interactie, communicatie op basis van wederkerigheid. De taal die we daarvoor gebruiken is divers, verbaal en non-verbaal. Alle levende wezens hebben een vorm van interactie in het hier en nu en in hun samenwerking. Zicht hebben op persoonlijke kwaliteiten in het kunnen aangaan van de (professionele) relatie is daarin belangrijk.  

Gemaakt door een student van de minor ten aanzien van diens ervaring in het proces

De minor omvat 30 EC en is opgebouwd uit verschillende opdrachten die de thema’s de relaties en interacties tussen mens-mens, mens-hond, hond-hond omvatten.   

Waarnemen en leren zijn onlosmakelijk verbonden met hoe je in de wereld staat en handelt. Dat doen we door waar te nemen vanuit jezelf, vanuit de ander en vanuit de hond. Al verdiepend ben je steeds beter in staat signalen te herkennen om jouw handelen meer betekenis te kunnen geven en af te stemmen op de ander.
Honden kunnen je door hun signalen veel over jezelf laten ontdekken. Door video-interactie ontdek je veel over jezelf en door coachingstechnieken pas je deze kennis toe in jouw werkveld.
De minor wordt afgesloten met de presentatie van een ‘meesterproef’ en je eindevaluatie waarin alle opdrachten en reflecties op je ontwikkeling als professional samenkomen. 

Toetsing

Alle opdrachten worden in dialoog in een leerteam (een vaste groep van deelnemers aan de minor begeleid door een coach/ docent van de minor) beoordeeld. Binnen deze vorm van dialogisch beoordelen ontvangen deelnemers voortdurend feedback op hun ontwikkeling. Er wordt tot slot een uitgebreide eindevaluatie geschreven die door twee examinatoren wordt beoordeeld. 

Literatuur

Er wordt een beroep gedaan op het gebruik van onderstaande literatuur:  

  • Gijsbers, A. & I. Glansbeek (2019). Wijze lessen van je hond. Coachen met honden.   
  • Ranty, V., Van Gurp, S., & Priem, J. (2020). De lerende professional (derde druk). Boom.  
  • Scager, M. (2021). De reflectieve professional. Een praktische handleiding voor docenten en studenten in het hoger onderwijs. BoekXpress. 

Rooster

Lesdagen zijn iedere dinsdag in Amersfoort tussen 9:00 en 17:00 uur en kennen een aanwezigheidsplicht. Bij onvoorziene afwezigheid wordt er in dialoog met de coach en het leerteam een alternatieve opdracht geformuleerd. Naast de dinsdagen moet er rekening gehouden worden met zo’n 10 uur zelfstudie per week.  

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Extra kosten

Eventuele reiskosten voor gastlessen op locatie in het land.

Reviews

“De minor heb ik als leerzaam, vernieuwend en interessant ervaren. De Minor is anders dan andere minors als je het mij vraagt. Je gaat aan de slag met een Meesterproef die in het teken staat van persoonlijke en/of professionele groei. Mijn Meesterproef had als onderwerp ‘het uit mijn hoofd treden en voelen in mijn lijf’. Ik kan veel piekeren en negatieve gedachtes voor waarheid zien. Ik heb mezelf uitgedaagd het piekeren en de negativiteit te verminderen, met behulp van de honden in combinatie met de huiswerkopdrachten, theorie- en praktijklessen. Veelvoudig heb ik oefeningen uitgevoerd, waarbij verschillende onderwerpen naar boven kwamen waar ik mee verder kon. Denk aan: het ‘durven los laten’, ‘durven fouten te maken’, ‘aangeven van de eigen grens’ en het ‘durven zelf te denken’. De honden hebben een spiegel voor gehouden wat soms confronterend kon zijn. Ik ben met behulp van de voorgehouden spiegel veel bewuster geworden van mijn eigen gedrag.

 Je vormt met medestudenten een leerteam. Het ‘echt’ openlijk delen van wat speelt in je hoofd en je lijf schepte voor mij een band. Andere studenten uit mijn leergroep hadden hele andere Meesterproeven wat het leerzaam en mooi maakte. Naast de lesdag heb ik één tot drie dagen in de week besteed aan zelfstudie. Ik begon met één dag in de week en naar mate het einde naderde werden dit er twee á drie.

 Als ik terug denk aan de minor komen de woorden: creatief, eigenzinnig en positief in mij naar boven. De Minor daagde uit je creativiteit te tonen, waarbij weinig fout was. Ik vond de vrijheid en de eigenzinnigheid hierin heel prettig. Ik zou de minor weer opnieuw volgen als het kon.”

Riet, student Toegepaste psychologie, Hogeschool Leiden, 24 jaar

Switch to English English