EU Law and Human Rights

If you have the ambition to work for an organization with international (legal) contacts in Europe, our minor EU Law and Human Rights is an excellent choice for you! This minor programme is particularly suited for Law, Social Legal Services Political Science, Sociology, International Relations, Journalism and Management, Economics & Law students. As this minor programme is also open to exchange students, you will work in a truly international environment.

Je kiest voor de minor EU law and Human Rights als je een carrière ambieert bij een bedrijf, een overheidsorganisatie of non-gouvernementele organisatie met internationale (juridische) contacten in Europa. De minor is met name geschikt voor studenten van de opleidingen HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening en Management, Economie en Recht.

Entry requirements

To enter this programme, you need a background in legal studies and a foundation in European law. Additionally, you are expected to have attained English CEFR level B2.

Ingangseis voor deze minor is dat je het Engels op niveau B1 op de CEF schaal beheerst. Voor Nederland is dat het Engels op HAVO niveau. Indien je dat niet kan aantonen, moet je de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) of de International English Language Testing System (IELTS) test afleggen. De minimale score daarvoor moet zijn: TOEFL score: 550 paper based, 213 computer based of 80 Internet based. Minimum IELTS score: 6. Websites: TOEFL en IELTS. De kosten voor deze toetsen worden vergoed door de opleiding HBO-Rechten. Let op: Nederlandse studenten mogen de toetsen, die in het Engels zijn opgesteld, in het Nederlands maken.

Daarnaast is voor deze minor een algemene juridische achtergrond en basiskennis van het Europese recht vereist. De minor is dan ook met name geschikt voor studenten van de opleidingen HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening en Management Economie en Recht.

Bij twijfel kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van deze minor.

Content

Increasingly, our national laws originate from EU Institutions in Brussels. The influence of European law is clearly visible in many legal fields, from labour and environmental law, and asylum law. The EU Law and Human Rights programme explores the practical and legal implications of this development.

During class, the emphasis will be on solving case questions, as well as reading and analyzing case law from the European Courts of Justice and Human Rights. Additionally, you will learn how to find your way in the tangle of European institutions. You will monitor current legal developments in European law and legislation and will interpret those developments for a client.

The courses in this minor are predominantly legal, practical and topical in nature. If possible, visits will be organized to the European institutions in other member states and Dutch institutions dealing with EU law on a daily basis.

Je kiest voor de minor EU Law and Human Rights als je een carrière ambieert bij een bedrijf, een overheidsorganisatie of non-gouvernementele organisatie met internationale (juridische) contacten in Europa. Na het volgen van deze minor kun je je onderscheiden doordat je signalen van de toepasselijkheid van het Europese recht (beter) hebt leren herkennen. Je zult daardoor beter in staat zijn in te schatten wat de concrete gevolgen van Europese regels zijn voor de dagelijkse rechtspraktijk.

Daarnaast bereidt deze Engelstalige minor je goed voor op een vervolgstudie aan de universiteit waar veel aandacht aan internationaal en Europees recht wordt besteed en steeds meer in het Engels wordt gedoceerd.

De minor EU Law and Human Rights is gericht op het gegeven dat steeds meer nationaal recht zijn oorsprong vindt in Brussel. Deze doorwerking is in steeds meer rechtsgebieden duidelijk merkbaar. Denk hierbij aan: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, milieurecht, mededingingsrecht, sportrecht, strafrecht, consumentenrecht, privaatrecht en vreemdelingenrecht.

Tijdens de colleges wordt veel nadruk gelegd op het behandelen van casus en het lezen en analyseren van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Bovendien weet je straks de weg in de wirwar van Europese instanties. Hoe werken ze samen of juist niet? En hoe beïnvloedt dat de Nederlandse wetgever en bestuursorganen? Je houdt actuele juridische ontwikkelingen in de Europese wet- en regelgeving bij en interpreteert deze voor een opdrachtgever.

Je bent goed in Engels en vindt het leuk om in een andere taal te werken met mensen uit verschillende landen en culturen. Naast Nederlandse studenten zullen namelijk ook buitenlandse studenten deze minor volgen. Zo ervaar je Europa al in het klaslokaal!

Learning objectives

After completion of this minor, you will distinguish yourself because you have learnt to (better) recognize signals indicating the applicability of European law. This will enable you to better assess the concrete consequences of European rules for everyday legal practice.

Na het volgen van deze minor kun je je onderscheiden doordat je signalen van de toepasselijkheid van het Europese recht (beter) hebt leren herkennen. Je zult daardoor beter in staat zijn in te schatten wat de concrete gevolgen van Europese regels zijn voor de dagelijkse rechtspraktijk.

Courses

The programme takes place during one semester (two blocks) and consists of the following courses:

Period Title Subject ECTS
A
Sept- Nov
Law of the European Union EU institutions and the internal market 5
Human Rights Law in Europe Freedom of speech and belief 5
Moot Court Skills Moot court skills and English legal terminology on EU/ECHR law.During the course ‘Moot Court Skill’, as compulsory part of the Minor EU Law and Human Rights, students will have the opportunity to learn the practical knowledge and art of discussion on the point of law. Students will learn the proper knowledge of analysing relevant case law, preparation of legal documents, arguing the case, art of cross-examination etc. in a moot court setting with their fellow students. This Moot Court presents students with the opportunity to work as part of a team to argue the facts of a fictional case on either EU law or ECHR law before a (student) Court. English Legal terminology  (specifically on EU law and ECHR law), presentation skills, peer feedback and ‘how to moot’; will be part of the course. 5
B
Nov – Jan
EU Social Law EU labour law, EU social security law and discrimination 5
EU Asylum Law Entry in EU as an asylum seeker, Turkey-deal, procedure, return, and human rights incorporated 5
Law and Economy of the EU* State Aid Law and EU public procurement law including economic background thereof and economic background of the euro 5

*This course will be revised

You may also swap one or more of the courses above. You can choose one of the following courses offered in collaboration with partners (subject to availability). If you want to know more, please contact programme coordinators Merijn Maassen or Bart Hoeijmaekers.

Title Subject ECTS
Culture and Identity of Europe Part of the Honours programme Europe in the World, School of Journalism ≥4
International week Germany Join the International week of Heidelberg College, Germany 3
Dutch as a second language Available to international students only 5


Het programma beslaat één semester (twee blokken) en bestaat uit de volgende cursussen:

Blok A September – November

 • Law of the European Union (5 EC) (EU-instellingen en Interne markt)
 • Human Rights Law in Europe (5 EC) (Vrijheid van meningsuiting en geloof)
 • Moot Court Skills (5 EC) (Moot Court Skills en Engelse juridische terminologie over specifieke EU/EVRM wetgeving)

Blok B November – Januari

 • EU Social law (5 EC) (Europees arbeidsrecht en anti-discriminatie recht)
 • EU Asylym law (5 EC) (Binnenkomst in EU als asielzoeker, Turkije-overeenkomst, procedure, terugkeer en van toepassing zijnde mensenrechten)
 • Law and Economy of the EU (5 EC) (Staatssteun en Europees aanbestedingsrecht inclusief economische achtergrond daarvan en economische achtergrond van de euro)*

*Deze cursus zal worden aangepast.

Studenten wordt hiernaast keuzeruimte geboden om in plaats van de standaard cursussen andere cursussen te kiezen. Deze cursussen worden in samenwerking met partners aangeboden. Keuze is mogelijk – onder voorbehoud van beschikbaarheid – uit de volgende cursussen:

 • Culture and Identity of Europe (tenminste 4 EC), onderdeel van Honoursprogramma Europe in the World, bij School van Journalistiek;
 • Deelname aan de Internationale week van Hochschule Heidelberg (3 EC).

Assessment

Assessment of each course takes place through a written exam (70% of your grade) as well as one or more written assignments (30%). You need to pass all exams and assignments in order to pass a course.

De toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijke eindtoets met open vragen (70% van het eindcijfer). Daarnaast worden 1 of meerdere opdrachten gemaakt en ingeleverd die 30% van het eindcijfer opleveren. Zowel de eindtoets als de opdrachten moeten met een voldoende worden afgesloten voor het behalen van de cursus.

Literature

 • Catharine Barnard, EU Employment Law, 4th revised edition, Oxford University Press 2012
 • Nigel Foster, EU Law Directions, Oxford University Press, last print
 • Nigel Foster, Blackstone’s EU Treaties and Legislation 2021-2022, Oxford University Press
 • Howard Davis, Human Rights Law Directions, Oxford University Press, Oxford, last print

Schedule

This programme takes place in period A/B; it starts in September. There are ten to 14 contact hours a week. In addition, you’ll work on assignments, individually or in groups.

Contacturen variëren per onderwijsperiode tussen de 10 en 14 uur in de week. De precieze dagen waarop het onderwijs wordt gegeven kan op voorhand niet worden aangegeven.

Additional costs

€250,-

 

This minor course is marked by the Green Office as a sustainable minor. This means that by participating in this minor course, you can contribute to one or more of the Sustainable Development Goals from the UN.

 

Switch to English English