Finance for Non-financials

Deze minor is een echte aanrader voor studenten die in hun opleiding de vertaalslag naar cijfers missen. Je ambieert bijvoorbeeld een leidinggevende positie of een eigen onderneming. Posities waarin parate financiële kennis goed van pas komt, kennis waaraan het je nu nog ontbreekt. Je wil budgetten, cijfers, financiële overzichten en jaarplannen echt begrijpen en kunnen opstellen.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen. Enige affiniteit met cijfers is wel gewenst.

Inhoud

Waar je ook terecht komt na je opleiding, de kans is groot dat je te maken krijgt met financiële gegevens. Jij wilt dit niet alleen aan de controller of accountant overlaten, maar vindt het belangrijk om te weten hoe dit stukje van de business in elkaar zit. In de minor ‘Finance for non-financials’ ga je op zoek naar het verhaal achter de cijfers.

Je leert hoe je plannen omzet naar een begrijpelijk financieel overzicht en krijgt inzicht in budgetten. Je krijgt les over verschillende financieringsvormen (zoals aandelen en crowdfunding), krijgt de kans om een financieel plan voor een MKB-ondernemer te maken en leert de jaarrekening van een (grote) onderneming lezen.

Dankzij toegepaste praktijksituaties leer je alles om op een gelijk niveau te kunnen samenwerken en overleggen met financiële experts. De financiële wereld heeft na deze minor geen geheimen meer voor je. Daarnaast kun je na het volgen van deze minor goed uit de voeten met Excel.

Leerdoelen

Je maakt gedurende deze minor kennis met de financiële functie in brede zin. Zo doe je kennis op over:

 • interne sturing en informatievoorziening van een bedrijf, zoals planning, budgetteren en performance management
 • bedrijfsfinanciering, inclusief nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding en fintech toepassingen
 • bedrijfsadministratie door middel van het boekhoudpakket Twinfield
 • het opstellen van de jaarrekening voor de verantwoording richting externe partijen
 • financiële rekenkunde zoals hypotheek- en pensioenberekeningen
 • Vaardigheden in het werken met Microsoft Excel

Ook ga je een financiële managementgame spelen en leer je de jaarrekening van een groot bedrijf analyseren. Aan de game zijn extra kosten van € 20 verbonden.

In de cursuswijzers vind je meer details over de leerdoelen. Deze zijn op te vragen bij minorcoördiator Gerrit-Jan Lanting.

Cursussen

De minor bestaat uit een aantal cursussen:

 • Financieel Management (5 studiepunten)
  Financial planning en financial analysis, asset management, corporate finance en de werking van financiële markten.
 • Finance en Bedrijfsanalyse (5 studiepunten)
  In deze module wordt er nader ingegaan op bedrijfsfinanciering en diverse financieringsvormen. Daarnaast analyseer je de jaarrekening van een beursgenoteerd bedrijf.

Financiële Verslaggeving

 • (5 studiepunten)
  In deze module staat de externe verslaglegging centraal. Hierbij moet je denken aan financiële verwantwoording richting diverse belanghebbenden zoals aandeelhouders, kredietverschaffers, leveranciers, afnemers en overheid. Daarnaast leer je in deze module de basis van het boekhouden in Twinfield.
 • Management Accounting (5 studiepunten)
  In deze module staat de interne aansturing van de organisatie centraal. Denk aan kostprijsberekeningen, budgetten en interne analyses.

Management accounting en financiële rekenkunde

 • (5 studiepunten)
  Deze module bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een vervolg op Management Accounting, en gaat dieper in op de aansturing van de organisatie en het meten van de prestaties in het bedrijf. Het tweede deel gaat over interest, hypotheekberekeningen en de tijdwaarde van geld.
 • Project Financieel Management (5 studiepunten)
  Het project is opgedeeld in twee delen:
  Financiële planning. Hier maak je een financieel plan voor een startende ondernemer.
  Management Game. Je speelt hier een management simulatie waarbij je het management vormt van een productiebedrijf.

Toetsing

Per module zijn er verschillende toetsen:

 • Financieel management: twee schriftelijke tentamens, beide met open vragen
 • Management Accounting: één schriftelijk tentamen en een excel casus
 • Project financieel plan: uitwerking projectcasus en wekelijkse planning voor de management game
 • Financieel management: één schriftelijk tentamen met open opgaven en uitwerking van de Twinfield module
 • Management Control en Financiële calculaties: één casus en één schriftelijk tentamen
 • Project bedrijfsanalyse en financieel management 2: projectrapportage en een schriftelijk tentamen met open vragen

Literatuur

 • A.W.W. Heezen, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, 6e druk, Groningen 2016, ISBN 9789001867201
 • A.W.W. Heezen, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Opgaven, 6e druk, Groningen 2016, ISBN 9789001867188
 • H.J. Ots, Bedrijfseconomie met Excel, 2e druk, Pearson Education 2009, ISBN 978-90-430160-6-3

Syllabi
Digitaal Boekhouden met Twinfield
Financiële Verslaglegging

 • Financiële Calculaties. De syllabi zijn gratis te downloaden via: https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/98/minor_fem/minor_finance/default.aspx

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

€20 (bijdrage kosten deelname management game in module project financieel management)

Switch to English English