Flow: Werken aan een positieve levenshouding

Je herinnert je vast een situatie waarin het je voor de wind ging. Je voelde je sterk en alert en kon bergen verzetten. Je oogstte veel waardering en kijkt er met verwondering en plezier op terug. Het was alsof je boven je zelf uitsteeg. Kun jij wel meer van dit soort ervaringen gebruiken in je leven? Dan is dit een minor voor jou. 

De positieve psychologie onderzoekt wat er nodig is om tot deze optimale ervaring te komen, die leidt tot een bewustzijnstoestand die Flow heet. In deze minor onderzoek je wat Flow is, wat de voorwaarden zijn om Flow te laten ontstaan, wie grote voorbeelden zijn en vooral hoe je Flow voor jezelf kunt creëren binnen je studie en je werk. In de huidige hectische wereld kan dat soms best een uitdaging zijn. Wat extra aandacht voor individuele zelfontplooiing gaat daarbij helpen.  

Toelating

Iedere student die in de hoofdfase van zijn of haar studie zit kan zich inschrijven voor deze minor. 

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 29 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2024-2025. 

Inhoud

Als bijna-afgestudeerde staat er een complexe en hectische samenleving op je te wachten. Welk diploma je straks ook op zak hebt, je gaat te maken krijgen met cliënten, leerlingen, klanten, collega’s en andere sociale structuren. Je eigen welbevinden en dat van de mensen om je heen is belangrijk. Met Flow leer je hier een goede balans in te vinden. Je werkt tijdens de minor aan een positieve levenshouding en persoonlijke groei. Dit stelt jou na het volgen van deze minor in staat om het beste uit jezelf te halen in je werk en privéleven. Dit doe je door je te verdiepen in de positieve psychologie van het ‘Flow-principe’.  

Je gaat kijken naar je eigen ontwikkelproces en leert hoe je daar sturing aan geeft. Een zelfbewuste, positieve levenshouding gaat je helpen om dat te doen waar je echt gelukkig van wordt. Je leert hoe je ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht kan werken en leren.  

Flow is een waardevolle competentie voor een hbo-professional die moet functioneren in onze veeleisende samenleving.  

Leerdoelen

Na deze minor sta je sterker in je schoenen en ben je thuis in het Flow-principe:  

  • Je kunt benoemen wat het psychologische begrip Flow betekent door middel van voorbeelden uit je eigen ervaring en waarneming.  
  • Je bent in staat om te leren via intervisie en reflectie en je beheerst vraag- en gesprekstechnieken om een ‘critical friend’ te zijn.  
  • Je kunt een plan van aanpak opstellen met randvoorwaarden die nodig zijn om Flow te kunnen laten ontstaan.  
  • Je kunt benoemen hoe het proces van het creëren van Flow concreet gestalte krijgt en kunt daar zowel mondeling als schriftelijk over rapporteren.  
  • In de meesterproef toon je aan dat je in staat bent om voor jezelf Flow te creëren en dat je anderen daarop kunt aansturen. 

Cursussen

De minor bestaat uit 2 delen:  

Flow 1 in periode A of in periode C
In dit deel ga je het concept Flow onderzoeken. Dat doe je door literatuurverkenning en door terugblikken op eigen flowervaringen: kun je het flowproces beïnvloeden? 

Vervolgens ga je het concept Flow toepassen. Je leert kwaliteiten en uitdagingen van jezelf en anderen kennen, waardoor je beter leert te sturen op Flow. 

Flow 2 periode B of in periode D
In dit minoronderdeel concentreren we ons op zelfgekozen rolmodellen; voorbeelden van mensen die naar jouw visie een belangrijke Flow gecreëerd hebben. Je gaat een zelfgekozen doel realiseren in een Meesterproef. Hierin komen alle verworven inzichten en vaardigheden bij elkaar. Presteren op de toppen van je kunnen en vol overgave: voluit leven!

Toetsing

Voorwaarde voor toetsing is een aanwezigheid van minimaal 80% per blok. Elk blok heeft naast de reguliere bijeenkomsten een peer-assessment, gevolgd door een portfolio-assessment. Aan het eind van periode B/D is er, naast wederom een portfolio-assessment, ook een presentatie van de meesterproef.

Literatuur

De literatuurlijst wordt ieder jaar vernieuwd en is vanaf juni beschikbaar. 

Rooster

De lessen vinden op één dag per week plaats. Je mag daarbij kiezen uit meerdere opleidingsdagen. Aanvullende activiteiten in een kleine groep of leerteam plan je zelf in.  

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

Reviews

Deze minor helpt mij om een betere balans in mijn leven te vinden. Waar ik eerder heel erg tegenaan liep is dat ik alleen maar bezig was met school. Ik nam geen pauzes en deed te weinig leuke dingen. Nu weet ik dat naar buiten gaan en bewegen belangrijk voor mij is om weer energie te krijgen. Want je moet je energie niet alleen weggeven, maar zorgen dat je ook ergens energie van krijgt. Eigenlijk is het voor iedereen belangrijk deze minor te volgen. Want het leven gaat niet alleen om presteren.” 

Kiki, student Docent Spaans Hogeschool Utrecht, 24 jaar 

Switch to English English