Gehandicaptenzorg: Inclusiegericht Samenwerken met Jeugd en Volwassenen met een Verstandelijke Beperking

Helaas gaat deze minor niet door in periode AB.

Je vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen en meetellen in onze samenleving. Je weet dat dit voor het merendeel van deze groep niet vanzelf gaat en wilt hen daarin ondersteunen. Je voelt je naast ondersteuner, sociaal werker ook een belangenbehartiger, iemand die opkomt voor onrechtvaardigheid tegen mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Je werkt in de minor veel samen met mensen met een verstandelijke beperking en NAH. We roepen niet alleen ‘nothing about us, without us, for us’, we doen het ook. Ervaringskennis prevaleert.

Herken je je hierin? Dan is de minor ‘Gehandicaptenzorg’ iets voor jou. De minor richt zich op het bevorderen van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Deze minor is ook geschikt voor deeltijdstudenten.

Studenten en ervaringsdeskundigen bij de start van de minor 2019-2020.

 

Prijzen
De minor heeft in 2019 de Nederlandse Prokkelprijs gewonnen in de categorie Mensenrechten en Inclusie.

Ingangseisen

 • Je hebt minimaal 1 jaar praktijkervaring met mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.
 • Je bent of was werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg of NAH en beschikt over goede connecties in dit werkveld.
 • Je bent derde- of vierdejaars HBO student Social Work, Pedagogiek, Omgangskunde, Creatieve Therapie, Kunsttherapie of variant erop, Ergotherapie, PABO.

Voldoe je niet aan deze eis, neem dan contact op met de coördinator Jeroen Knevel. Studenten Verpleegkunde en Fysiotherapie nemen ook vaak deel aan de minor.

Inhoud

Ook mensen met een verstandelijke beperking willen meedoen en van betekenis zijn in de samenleving. Helaas lukt hen dit vaak niet alleen en hebben zij steun en begeleiding nodig van inclusiegerichte hulpverleners. Inclusie gaat niet vanzelf, maar jij gelooft hierin en wilt hier actief aan werken. In deze minor leer je alles om deze uitdaging aan te gaan. Je leert hoe je inclusie kunt bevorderen.

Leerdoelen

In de minor staat het competentieprofiel van de inclusiegerichte sociaal werker centraal. Met dit profiel:

 • ben je in staat je in te leven in de leefwereld van de ander en kun je hierop aansluiten;
 • weet je hoe je de zichtbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking kunt bevorderen;
 • ben je in staat om mensen met een verstandelijk beperking te activeren om mee te doen in de samenleving;
 • weet je hoe je je kunt bewegen in uiteenlopende netwerken en systemen
 • hanteer je methoden van kwartiermaken om de gastvrijheid in de samenleving te bevorderen;
 • werk je vanuit een ontwikkelings- en oplossingsgerichte visie op hulpverlenen;
 • heb je een oplossingsgerichte werkhouding waarin je actief en creatief zoekt naar oplossingen, kansen en mogelijkheden;
 • weet je hoe je een sociaal netwerk rond de cliënt versterkt en ondersteunt;
 • ben je in staat om samen te werken met familie en andere sociale netwerken.

Cursussen

Module 1: Coachen, communiceren en netwerken
Je verwerft kennis en praktische handvatten waarmee je jeugdigen (en hun ouders) en volwassenen met een verstandelijke beperking kunt ondersteunen of coachen op een inclusie- en krachtgerichte manier.

 

 

 

 

Spel ontwikkeld door studenten en meer dan 10 mensen met een verstandelijke beperking. Voorbeeld van het inclusieve project.

Module 2: Inclusief project
In deze cursus werk je aan een project samen met mensen met een verstandelijke beperking. Of je kiest voor deelname aan een Gapmending cursus; samen met mensen met een verstandelijke beperking vorm je een klas waarin je les krijgt en samenwerkt aan een opdracht. Centraal staat: (on)gelijkwaardigheid, (on)macht, (on)waardigheid, empowerment, emancipatie en inclusief samenwerken.

 

 

 

Module 3: VGZ in thema’s
Er zijn veel factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Als sociaal werker moet je hiermee rekening houden. In deze cursus vertalen we deze factoren naar diverse thema’s zoals verslaving, armoede & schulden, seksualiteit, diversiteit, geweld en omgaan met agressie, criminaliteit, arbeidsparticipatie, ondersteunende gebarentaal enzovoorts.

Module 4: Ethiek en recht in de VGZ
In deze cursus staan de ethiek en de eraan verbonden rechten centraal. Dit behandelen we door middel van forumtheater. Hierin spelen we door studenten ingebrachte casussen uit, behandelen en we allerleis morele ingewikkeldheden en proberen samen mogelijke oplossingen te vinden.

Toetsing

Toetsing benaderen wij zo divers mogelijk. We bieden in vrijwel alle modulen vrijheid om te kiezen voor een toetsvorm die jij passend vindt, uitdagend vindt. De docenten kijken en denken met je mee. Denk bijvoorbeeld aan: persoonlijke assessment, reflectie, videoreportage, onderzoeksverslag, essay, artikel, productontwikkeling, posterpresentatie, artikel, forumtheater, stripboek, vlogs.

Literatuur

De meeste literatuur bieden we digitaal aan. We werken met Dropbox en Facebook.

Voor juli 2021 zal bekend zijn welke literatuur de student dient aan te schaffen. Eén boek stellen we verplicht:

 • Nijgh, L. & Bogerd, A. (2015). Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Boom Lemma Uitgevers.

Rooster

De minor is op maandag en dinsdag. Dit is nog onder voorbehoud. Het rooster is uiterlijk begin juli 2021 bekend.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English