Geld en Schulden

Wil jij meer weten over de oorzaak van schulden? Wie een groter risico loopt op het maken van schulden en hoe je dat kan voorkomen? Wat je kan doen als iemand beginnende of ernstige schulden heeft? Dan is de minor ‘Geld en schulden’ dé minor voor jou. Je leert hoe je bij iedere situatie de financiële risico’s kunt inschatten en voorkomen, maar ook hoe het er aan de incassokant aan toegaat. Ook leer je het volledige traject van schuldhulpverlening op je te nemen; ideaal als je daar je beroep van wilt maken.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen. Maar we vragen natuurlijk wel van je dat je affiniteit hebt met het onderwerp. Daarom schrijf je vooraf een motivatiebrief waarin de vraag centraal staat waarom jij juist voor deze minor kiest.

Inhoud

1 op de 10 Nederlandse huishoudens heeft te maken met (ernstige) schulden. Vaak hebben deze mensen professionele hulp nodig om hun problemen op te lossen. Het lijkt alsof alleen mensen met een uitkering in de schulden raken, maar dat is niet waar. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Zelfs onder studenten zien we de schuldproblemen toenemen. Dat betekent dat jij, als aankomend HBO-professional te maken gaat krijgen met klanten met (forse) schuldproblemen. Niet iedereen wil schuldhulpverlener worden, maar iedere professional zou wel essentiële (basis)kennis moeten hebben om deze groep beter te kunnen ondersteunen.

Deze minor is niet alleen bedoeld voor HBO’ers die als schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder of budgetbeheerder willen gaan werken. De minor biedt ook ruimte voor studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, of willen weten hoe zij vanuit hun professie en met hun opleidingsachtergrond klanten met financiële problemen adequater kunnen ondersteunen. Dus denk jij erover om zo’n professional te worden of ben je benieuwd wat jij zou kunnen doen vanuit je functie? Dan brengen we je in deze minor alle essentiële kennis bij. Wat moet jij nou weten om iemand goed te helpen?

In de minor staan we stil bij het voorkomen en oplossen van schulden. Vaak aan de hand van praktijkzaken, recente jurisprudentie en recent wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je meer over de gedragskant rond schulden, het ontstaan van schulden en de mogelijkheden om de financiële problemen aan te pakken en op te lossen. Alle relevante kaders komen aan bod. Binnen welke (juridische en sociaal-wetenschappelijke) context ontstaan schulden en hoe los je ze op? Welke tools kan je inzetten? Welke doelgroepen hebben een bijzondere aanpak nodig en welke kennis moet jij daarvoor bezitten?

Mooi is dat we naast “de ideale gang van zaken” ook stilstaan bij bijzondere gevallen: zo ben je overal op voorbereid en is de minor ook heel interessant voor studenten die al ervaring hebben binnen de schuldhulpverlening.

Binnen deze minor wordt er nauw samengewerkt met het werkveld. Een essentieel onderdeel is het vervullen van een relevante praktijkopdracht. Deze opdrachten zijn echt en de opdrachtgevers zitten met smart op de uitkomsten te wachten. De minor wordt financieel ondersteund door de Rabobank. Hierdoor zijn er ervaringslessen mogelijk gemaakt, die door studenten als heel leerzaam en bijzonder worden ervaren. Ook kunnen we hierdoor de minor op een bijzondere wijze aftrappen.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

 • Hoe je schuldproblematiek herkent, signaleert en bespreekbaar maakt;
 • Welke invloed de sociale context kan hebben op het ontstaan van schulden;
 • Hoe je problematische schulden kunt voorkomen;
 • Welke vormen van schuldpreventie effectief zijn en hoe je die zelf ontwikkelt;
 • De juridische elementen van een hulpvraag te signaleren en vervolgstappen te zetten;
 • Relevante wetsartikelen te analyseren en relevante wetten te hanteren bij het beantwoorden van juridische vragen;
 • Een probleem- en situatieanalyse te maken
 • Vanuit verschillende beroepscontexten passende hulp te verlenen;
 • Hoe je problematische schulden oplost en welke stappen je daarin neemt;
 • Hoe je een budgetplaatje kunt maken en vormgeven;
 • Jouw theoriekennis toe te passen in de praktijk.

Cursussen

Schulden in de wijk
Sommige mensen raken door (onverwachte) life-events in de problemen. Denk aan ontslag, overlijden, gezinsuitbreiding of ziekte. Je leert hoe je de vraag van cliënten kunt koppelen aan financiële risico’s die horen bij zo een life-event. Want schulden komen bijna nooit alleen! Hoe zit het juridisch en wat betekent dat voor een oplossing. Hoe bied je cliënten de beste begeleiding en welke adviezen kun je geven? Voor studenten zonder juridische achtergrond zijn er bijspijkersessies. Je krijgt in sneltreinvaart een basiscursus sociaal zekerheidsrecht. Zodoende kan iedereen meedoen.

Voorkomen van schulden
Relevante theorie, onderzoek (schaarste, impact van stress op het brein, beïnvloeding van gedrag), praktijkcases én ervaringen van jou en je medestudenten vormen de basis voor deze cursus. Hoe kan gedrag worden beïnvloed en veranderd? Welke rol kun jij nou innemen in het voorkomen van schulden?

Curatief recht
Curatie staat centraal. Oftewel het oplossen van schulden. Alle juridische aspecten rondom de schuldenaar, schuldeiser, het incassoproces, de minnelijke en de wettelijke schuldsanering komen aan bod.

Dienstverlening bij schulden
Vaak kun je hulp krijgen bij het oplossen van schuldproblemen. Maar welke oplossingen zijn er allemaal mogelijk en welke kaders bepalen wat er ingezet wordt? Hoe voer je een goed gesprek over schulden en krijg je alle informatie die je nodig hebt om te kunnen ondersteunen? Je leert alles over de regels, de kaders en de uitzonderingen.

Praktijkopdracht
Tijdens de gehele minor werk je aan een grote praktijkopdracht van een van onze werkveldpartners. In groepsverband doe je onderzoek om tot een goede praktijkinterventie te komen. Jullie maken een plan van aanpak en voeren dit vervolgens uit.

Elk jaar wordt de praktijkopdracht en de minor afgesloten met een speciale presentatie van de, door de studenten gevonden, oplossingen voor het praktijkprobleem. Een jury beoordeelt het nut, de toepasbaarheid en originaliteit van de uitgewerkte aanpakken.

Toetsing

Binnen deze minor testen we je kennis op allerlei manieren. Soms heb je een openboektentamen, soms maak je een portfolio of een plan van aanpak en soms krijg je een take-home tentamen. In de praktijkopdracht verbind je jouw theoretische en praktische kennis aan echte probleemsituaties.

Literatuur

Alle literatuur krijg je digitaal van ons. Veel komt van het Lectoraat Schulden en Incasso. Er zijn twee verplichte boeken en een aanbevolen boek:

Verplicht: Basisboek aanpak schulden geschreven door Nadja Jungmann en Tamara Madern (Noordhoff uitgevers BV)
Stress-sensitief werken in het sociaal domein. Inzichten en praktische handvatten voor hulp- en dienstverleners geschreven door Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Tamara Madern

Aanbevolen: De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2019 Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd (Wolters Kluwer Nederland BV). Dit boek is met name aan te bevelen voor de studenten zonder juridische achtergrond.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English