Geld en Schulden

Schulden hebben een grote impact op de levens van veel Nederlanders. Schuldenaren kampen vaak met allerlei problemen op verschillende gebieden: werk, relatie, gezin en gezondheid. Wil jij meer weten over de oorzaak van schulden? Wie een groter risico loopt op het maken van schulden en hoe je dat kan voorkomen? Wat je kan doen als iemand beginnende of ernstige schulden heeft? Dan is de minor ‘Geld en schulden’ dé minor voor jou. Je leert hoe je bij iedere situatie de financiële risico’s kunt inschatten en voorkomen én hoe het er aan de incassokant aan toegaat. Door deze minor te volgen, ontwikkel je kennis over het volledige traject van schuldhulpverlening; ideaal als je daar je beroep van wilt maken en ook zinvol als je op een andere manier mensen gaat helpen.

Bekijk hier ons promotiefilmpje!

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Maar we vragen natuurlijk wel van je dat je affiniteit hebt met het onderwerp. Daarom schrijf je vooraf een motivatiebrief waarin de vraag centraal staat waarom jij juist voor deze minor kiest.

Deze minor is niet toegankelijk voor deeltijdstudenten van de opleiding SJD en GDW, vanwege overlap met het vaste programma.

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor het minoraanbod 2023-2024.

Inhoud

De minor biedt relevante en direct toepasbare kennis: ongeveer 1 op de 12 Nederlandse huishoudens heeft te maken met geregistreerde problematische schulden. Deze mensen hebben professionele hulp nodig om hun financiële problemen op te lossen. En er zijn nog veel meer Nederlanders die betalingsproblemen hebben. Anders dan soms wordt gedacht zijn het niet alleen mensen met een uitkering die in de schulden raken. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Daarbij hebben schulden ook een grote impact op welzijn, gezondheid, relaties en maatschappelijke participatie. Dat betekent dat jij, als aankomend hbo-professional te maken gaat krijgen met klanten met (forse) schuldproblemen.

De minor is voor hbo-studenten mét en zonder ervaring in de schuldhulpverlening. Wil je als schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder of budgetbeheerder gaan werken? Dan is deze minor geschikt voor jou. Maar ook als je geen schuldhulpverlener wilt worden, dan biedt de minor essentiële (basis)kennis om deze groep beter te kunnen ondersteunen. Ben je geïnteresseerd in het onderwerp, of wil je weten hoe je vanuit je professie en met je opleidingsachtergrond klanten met financiële problemen adequater kunt ondersteunen? Hoe schulden zijn verweven met de problematiek waarmee jij als professional te maken krijgt? Dan brengen we je in deze minor alle essentiële kennis bij.

De minor biedt een combinatie van theorie en praktijk. De theorie over het voorkomen en oplossen van schulden is gebaseerd op literatuur, recent wetenschappelijk onderzoek, praktijkzaken en recente jurisprudentie. Zo leer je meer over de gedragskant rond schulden, het ontstaan van schulden en de mogelijkheden om de financiële problemen aan te pakken en op te lossen. Alle relevante kaders komen aan bod. In deze minor wordt er daarnaast nauw samengewerkt met het werkveld. Een essentieel onderdeel is het vervullen van een relevante praktijkopdracht. Deze opdrachten zijn echt en de opdrachtgevers zitten met smart op de uitkomsten te wachten.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

 • Hoe je schuldenproblematiek herkent, signaleert en bespreekbaar maakt;
 • Welke invloed de sociale context kan hebben op het ontstaan van schulden;
 • Hoe schulden doorwerken op verschillende levensdomeinen;
 • Hoe je problematische schulden kunt voorkomen;
 • Welke vormen van schuldpreventie effectief zijn en hoe je die zelf ontwikkelt;
 • De juridische elementen van een hulpvraag te signaleren en vervolgstappen te zetten;
 • Relevante wetsartikelen te analyseren en relevante wetten te hanteren bij het beantwoorden van juridische vragen;
 • Een probleem- en situatieanalyse te maken;
 • Vanuit verschillende beroepscontexten passende hulp te verlenen;
 • Hoe je problematische schulden oplost en welke stappen je daarin neemt;
 • Hoe je een budgetplaatje kunt maken en vormgeven;
 • Jouw theoriekennis toe te passen in de praktijk.

Cursussen

Schulden in de wijk
Sommige mensen raken na (onverwachte) life-events in de problemen. Denk aan ontslag, overlijden, gezinsuitbreiding of ziekte. Je leert hoe je de vraag van cliënten kunt koppelen aan financiële risico’s die horen bij zo’n life-event. Want schulden komen bijna nooit alleen! Hoe zit het juridisch en wat betekent dat voor een oplossing. Hoe bied je cliënten de beste begeleiding en welke adviezen kun je geven? Voor studenten zonder juridische achtergrond zijn er bijspijkersessies. Je krijgt in sneltreinvaart een basiscursus sociaal zekerheidsrecht. Iedereen kan dus meedoen.

Voorkomen van schulden
Relevante theorie, onderzoek over schaarste, impact van stress op het brein en beïnvloeding van gedrag, praktijkcases én ervaringen van jou en je medestudenten vormen de basis voor deze cursus. Hoe kan gedrag worden beïnvloed en veranderd? Welke rol kun jij nou innemen in het voorkomen van schulden?

Curatief recht
Curatie staat centraal. Oftewel het oplossen van schulden. Alle juridische aspecten rondom de schuldenaar, schuldeiser, het incassoproces, de minnelijke en de wettelijke schuldsanering komen aan bod.

Dienstverlening bij schulden
Vaak kun je hulp krijgen bij het oplossen van schuldproblemen. Maar welke oplossingen zijn er allemaal mogelijk en welke kaders bepalen wat er ingezet wordt? Hoe voer je een goed gesprek over schulden en krijg je alle informatie die je nodig hebt om te kunnen ondersteunen? Je leert alles over de regels, de kaders en de uitzonderingen.

Praktijkopdracht
Tijdens de gehele minor werk je aan een grote praktijkopdracht van een van onze werkveldpartners. In groepsverband doe je onderzoek om tot een goede praktijkinterventie te komen. Jullie maken een plan van aanpak en voeren dit vervolgens uit.

Elk jaar wordt de praktijkopdracht en de minor afgesloten met een speciale presentatie van de, door de studenten gevonden, oplossingen voor het praktijkprobleem. Een jury beoordeelt het nut, de toepasbaarheid en originaliteit van de uitgewerkte aanpakken.

Toetsing

Binnen deze minor testen we je kennis op allerlei manieren. Soms heb je een openboektentamen of maak je een portfolio of een plan van aanpak. In de praktijkopdracht verbind je jouw theoretische en praktische kennis aan echte probleemsituaties. 

Literatuur

Alle literatuur krijg je digitaal van ons. Veel komt van het lectoraat Schulden en Incasso, de onderzoektak van de hogeschool die zich bezighoudt met schuldenproblematiek. Er zijn twee verplichte boeken en een aanbevolen boek:

Verplicht: Basisboek aanpak schulden, 2e druk, geschreven door Nadja Jungmann en Tamara Madern (Noordhoff uitgevers BV)
Stress-sensitief werken in het sociaal domein. Inzichten en praktische handvatten voor hulp- en dienstverleners geschreven door Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Tamara Madern

Aanbevolen: De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2019 Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd (Wolters Kluwer Nederland BV). Dit boek is met name aan te bevelen voor de studenten zonder juridische achtergrond.

Rooster

De lesdagen zijn op dinsdag en vrijdag.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Reviews

De minor sluit goed aan bij mijn opleiding. Hij is praktijkgerichter dan ik dacht, theorie en praktijk zijn goed in balans. Vooral van de praktijkopdrachten leer ik veel, je gaat echt de wijk in om samen met bewoners een interventie te bedenken. Wel zou ik wat meer aandacht willen voor gespreksvoering. Het is geen moeilijke minor, maar je moet wel naar de hoorcolleges komen en alles goed bijhouden, anders is het lastig te volgen. We werken veel samen in een groepje. Het lukt ons om in twee dagen per week zowel de lessen te volgen als de opdrachten te maken. Ook als je geen juridische achtergrond hebt is deze minor goed te volgen, dan kun je extra lessen krijgen. 

Narine, student Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool Utrecht, 27 jaar

“De minor is vooral leerzaam voor mensen uit heel andere vakgebieden, bijvoorbeeld communicatie. Voor hen is het een prima eerste kennismaking met schuldhulpverlening. Maar voor mij was het niveau te laag. Ik ben in de praktijk werkzaam als bewindvoerder en wilde vooral mijn theoretische kennis vergroten. De lesstof bleef vaak wat oppervlakkig en had veel overlap met mijn opleiding. Ik verwachtte meer diepgang en had liever het advies gekregen dat de minor voor mij weinig nieuws zou bevatten. Deze minor staat bekend als licht. Ik kon hem gemakkelijk combineren met een baan van drie dagen. 

Marion, student Sociaal Juridische Dienstverlening, Hogeschool Utrecht, 24 jaar 

Switch to English English