Impact – maatschappelijke verandering door creativiteit

Wil je maatschappelijke impact maken door interdisciplinair te leren werken met creatieve middelen als sport, spel, drama, muziek, fotografie en film? Ben je nieuwsgierig en betrokken met de wereld om je heen? In deze minor ontwikkel je een sociaal-artistiek product voor een vraagstuk waar jouw vuurtje van gaat branden. Dit doe je in co-creatie met de betrokkenen.  

Toelating

Een afgeronde propedeuse.  

De minor: 

  • sluit goed aan bij studenten van onder meer de opleidingen Social Work, Vaktherapie, Pedagogiek, Pabo, HRM, Communicatie en Stedelijke Ontwikkeling; 
  • is geschikt voor zowel vol- als deeltijdstudenten; 
  • biedt je een goede basis om door te stromen in bijvoorbeeld de masteropleiding Community Development of de masteropleiding Ecologische Pedagogiek.

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024.

Inhoud

In deze minor leer je om jouw creatief vermogen in te zetten voor urgente complexe vraagstukken. Je maakt kennis met concepten als creativiteit, kunst, sport en bewegen, media, exploreren en experimenteren, innoveren, waarde creatie, design thinking en veranderingsprocessen. Dit ga je leren door te doen. 

In het onze samenleving is behoefte aan doendenkers. Professionals die kunnen omgaan met de grote complexe uitdagingen van onze tijd vanuit creatief en interdisciplinair perspectief. 

Binnen de minor ga je aan de slag met je eigen een maatschappelijk vraagstuk waar jouw hart harder van gaat kloppen. Je werkt domeinoverstijgend en toont je creatieve, verbindende, onderzoekende en innovatieve vermogen aan door te werken aan een product. Je zoekt aansluiting bij organisaties, burgerinitiatieven, personen en/of doelgroepen in de samenleving. Met hen onderzoek je welke vragen leven Je levert zo al experimenterend een actieve bijdrage aan het werkveld. Dit beroepsproduct ontwikkel je in co-creatie.  

Voorbeelden van projecten 

Onze studenten zijn aan de slag gegaan met: 

  • Duurzaamheid en fast fashion. Beroepsproduct: upcycle sessies van kleding; 
  • Muziek, verhalen vertellen en narratief onderzoek met dak- en thuislozen in Den Haag. Beroepsproduct: podcast op spotify & wandelingen door Den Haag; 
  • Mentaal welzijn en bewustzijn van emoties bij kinderen. Beroepsproduct: pedagogische methode in combinatie met cupcakes bakken én een bijbehorend kookboek; 
  • Jongerenparticipatie in de lokale politiek van Leusden. Beroepsproduct: grafittitunnel én een advies aan de gemeente; 
  • Kansenongelijkheid in het onderwijs. Beroepsproduct: storytelling programma en dialoog over het thema tot stand laten komen.

Leerdoelen

Je leert op actieve, receptieve en reflectieve manier impact te maken in de samenleving door creatieve middelen in te zetten. Drie invalshoeken staan centraal: creatief werken (aanbieden en aanboren van creatieve processen); waarde creatie; participatief actie-onderzoek en ontwikkelingsgericht onderzoek. Je ontwikkelt je creatief, verbindend, onderzoekend en innovatief vermogen en werkt toe naar een concreet resultaat in de vorm van een product/ontwerp. 

Cursussen

De cursussen zijn opgebouwd aan de hand van het double diamond-model van design thinking. De minor bestaat uit twee opeenvolgende perioden waarin je aan de slag gaat met een maatschappelijk vraagstuk en jouw sociaal artistiek product. In het eerste blok staan ‘ontdekken en definiëren’ centraal en in het tweede blok ‘ontwikkelen en opleveren’. 

Toetsing

Toetsing vindt plaats via een portfolio-toets per periode waarin je je leeruitkomsten aantoont. Je werkt toe naar een sociaal-artistiek product waarmee je impact maakt met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk.  

Literatuur

  • Van ’t Veer, J., E. Wouters, M. Veeger & R. van der Lugt (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho. 
  • Verder diverse aanbevolen literatuur, passend bij de interesse van de student. 

Rooster

De lessen zullen plaatsvinden op maandag en donderdag, daarnaast werk je aan je project. Het onderwijs bestaat uit excursies, kennismaking met creatieve disciplines in trainingen, inhoudelijke voeding voor je project en uitwisseling met medestudenten. 
 
Zo gaan we o.a. naar tentoonstellingen, creatieve broedplaatsen, voorstellingen en inspirerende plekken voor jouw vraagstuk. Voor deze excursies en mogelijk aanvullende materialen kan je rekening houden met een eigen bijdrage van 30,-. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Ongeveer 30 euro.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Reviews

Je werkt in deze minor samen met studenten van andere opleidingen, dat sprak mij aan want zo kom je tot nieuwe inzichten. Eerder heb ik een jaar de opleiding Creatieve Therapie Drama gevolgd. Ik was op zoek naar iets creatiefs en heb daarom gekozen voor deze minor. Ik ben er enthousiast over, hoewel het soms lastig is dat je zo veel vrijheid krijgt. Maar tegelijkertijd is dat juist ook uitdagend en leerzaam. Het is belangrijk dat je goed zelfstandig kunt werken en dat je zelf het initiatief durft te nemen. De minor is zeker niet schools en er is ruimte voor experimenten. Vooral de individuele opdrachten vinden veel mensen lastig. Er wordt best veel van je verwacht. Het handigst is als je van tevoren al een beetje weet wat je wilt. We werken in leerteams, dus we kunnen elkaar wel helpen. 

-Angelique, student Social Work, Windesheim Zwolle, 24 jaar

“Deze minor verbreedt mijn blik, je leert dat je op heel veel verschillende manieren naar een vraagstuk kunt kijken. Je ontwikkelt ook jezelf als persoon: wat zijn jouw waarden, waar sta je voor? Dit is een onderzoeksminor, dat had ik van tevoren niet zo begrepen. Het gaat om impact maken door sociaal-innovatief onderzoek. Je leert hoe je maatschappelijke vraagstukken kunt aanpakken door andere middelen te gebruiken. Bijvoorbeeld hoe je sport kunt inzetten in interventies, in co-creatie met de belanghebbenden. We doen individueel onderzoek, dus niet als groepje. 

In mijn werkveld – het basisonderwijs – kan ik veel aan deze minor hebben, want ook daar blijft alles zich ontwikkelen. Je moet onderwijsinnovaties kunnen bedenken en in staat zijn op andere manieren onderzoek te doen. Je hoeft voor deze minor geen achtergrond te hebben in social work, er zit bijvoorbeeld ook een student Bedrijfskunde in onze klas. Ook hoef je niet goed te zijn in muziek, sport of kunst, zoals we dachten. Het woord ‘creatief’ gaf verwarring.” 

-Anouk, student Pabo Saxion Hogeschool, 21 jaar

Switch to English English