Leefstijl Coaching

Wil jij graag meer leren over preventie van de veelvoorkomende welvaartsziekten als obesitas en diabetes door het stimuleren van een gezonde leefstijl? Vind je de pijlers van een gezonde leefstijl, zoals voeding en beweging, maar ook herstel, slaap, en schulden interessant?  Trekt het je om met cliënten op zoek te gaan naar hun eigen (veer)kracht, zodat ze de gedragsverandering aangaan en volhouden? Houd je daarnaast ook van samenwerken met andere zorg- en welzijnsprofessionals? Kortom: lijkt het vak van leefstijlcoach jou wat? Dan is deze minor geschikt voor jou!

De COVID19-pandemie onderstreept nog eens dat een gezonde leefstijl en leefomgeving van cruciaal belang zijn voor individueel welbevinden en een veerkrachtige samenleving.

Misschien heb je wel eens gehoord van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is een erkende methodiek, gericht op het bereiken van een gezond gewicht door de combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De GLI is sinds 2019 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Alleen geregistreerde leefstijlcoaches komen in aanmerking voor vergoeding van de GLI. Om daadwerkelijk een GLI te mogen geven zul je na de minor nog een specifieke korte GLI cursus moeten volgen. In deze cursus leer je de verschillende GLIs wel kennen.

Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck kunnen zich na het behalen van de cursus door de VvOCM als leefstijlcoach laten registreren. De aanvraag voor accreditatie bij de beroepsverenigingen voor de fysiotherapeuten loopt nog. Als de accreditatie akkoord is, kun je je – als je een van deze opleidingen volgt – na het behalen van je hbo-diploma je in het kwaliteitsregister van de KNGF en/of het Keurmerk fysiotherapie als leefstijlcoach laten registreren. Voor het studiejaar 2021-2022 kunnen wij nog niet garanderen dat deze erkenning rond is.

Ingangseisen

Geen.

Inhoud

Tijdens de cursus leer je hoe je iemand begeleidt bij het verbeteren van zijn of haar leefstijl en dat vast te houden. Je leert wat leefstijl is, hoe je een leefstijlanalyse uitvoert en hoe je de cliënt ondersteunt tijdens het gedragsveranderingsproces naar gezondere leefgewoonten. Je voert daadwerkelijk een coachingstraject uit en voor je toets ga je dit uitgebreid en op basis van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis beschrijven. Daarnaast laat je zien hoe jij je in de rol van leefstijlcoach hebt ontwikkeld.

We besteden veel aandacht aan het coachen van het gedragsveranderingsproces. Je krijgt hiervoor verdiepende kennis en praktische tools aangeboden. Empowerment en zelfmanagement van de cliënt zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Er komen vragen aan de orde als: hoe draag ik bij aan het zelfvertrouwen, aan hoop en (omgevings)krachten van mijn cliënt en wat doe ik bij terugval? Om de leefstijl te kunnen analyseren en een advies uit te kunnen brengen krijg je verdiepende kennis aangereikt over voeding, beweging, stress en ontspanning, slaap, de invloed van sociaal-economische status en leefstijl, schulden, verslavingen en gezondheidsvaardigheden.

Je leert ook meer over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zoals deze op dit moment in Nederland wordt aangeboden. Uitgangspunt is een integrale benadering van de maatschappelijke, geestelijke en lichamelijke situatie van de cliënt. Voor jou als coach betekent dit ook dat je een goed overzicht moet hebben van het zorg- en welzijnslandschap (sociale kaart) én dat je op een professionele wijze met de diverse betrokkenen kunt samenwerken. Je leert (inter)professioneel samen te werken met andere zorg‑ en welzijnsprofessionals of betrokkenen. En je leert hoe je cliënten die te maken hebben met meerdere zorg- en welzijnsprofessionals, kunt ondersteunen in het vinden van samenhang in de verschillende leefstijlgerichte adviezen. Daarnaast ontwikkel je je innovatief en onderzoekend vermogen door met een actuele praktijkvraag rondom één van de pijlers van een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. In een klein team van 4 personen ga je praktijkgericht onderzoek uitvoeren en op basis daarvan een vraaggestuurde innovatie ontwikkelen. Deze innovatie presenteer je middels een persuasieve poster voor de toets van dit onderdeel.

Leerdoelen

  1. De student kan een cliënt begeleiden, adviseren en steunen op het gebied van gezond leven en gezonde gewoontes. De student doet dit vanuit een evidence-based perspectief.
  2. De student kan een cliënt op een persoonlijke, professionele wijze coachen naar gezond leven en gezonde gewoontes.
  3. De student kent de diverse vormen en kaders van de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) en kan een beargumenteerde en passende interventiemethodiek voorstellen.
  4. De student kan praktijkgericht een GLI onderzoeken, en op basis daarvan een innovatievoorstel of een verbeteradvies formuleren.

Cursussen

De minor bestaat uit één cursus. Het onderwijsontwerp is een mix van leren op de opleiding, leren in de praktijk/op de werkplek en online leren.

Toetsing

De toetsing bestaat uit:

  1. Digitale Kennistoets: waarin alle basiskennis met meerkeuzevragen wordt getoetst.
  2. Portfolioverslag van het uitgevoerde coachingstraject met daarin de leefstijlanalyse, het adviesgesprek, de evidence-based verantwoording van de gemaakte keuzes en een reflectieverslag over je competentieontwikkeling in de rol van leefstijl coach.
  3. Pitch van het uitgevoerde praktijkgericht onderzoek en de voorgestelde innovatie.

Literatuur

Hoenderdos, K. Hulshof, M., &, Kooistra, Y. (2020). Hèt Handboek voor de leefstijlcoach: Ede: Kennisplatform Leefstijlcoaching

Kerkmeijer-van der Peijl, S., & van Zeeland, N. (2017). Van Idee Naar Startup (1st ed.). Deventer: Vakmedianet

Den Hollander, D. & Wilken, J.P. (2020) Werken in verbinding. Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Rooster

Er zijn twee lesdagen per week: één hele dag van 8 contacturen (dinsdag) en één halve dag met 4 contacturen (vrijdag). De minor is zo ontworpen dat zowel deeltijd‑ als voltijdstudenten kunnen deelnemen. In verband met de deeltijdstudenten worden op de hele dag de meest essentiële lessen aangeboden. Op de halve dag volgen dan de verdiepende en extra begeleidende lessen.

Extra kosten

Naast de kernliteratuur zijn er geen extra kosten.

Switch to English English