Leiderschap voor Bestuurlijk Actieve Studenten

Let op: voor deze minor gelden andere aanmeldtermijnen. Heb je interesse om deze minor te volgen, dan kan je tot vrijdag 14 augustus contact opnemen via leiderschap@hu.nl.

Ben jij komend studiejaar bestuur- of raadslid? En wil jij meer gaan bijdragen aan jouw vereniging of organisatie, terwijl je nog meer plezier beleeft? Dan is onze minor dé minor voor jou: samen met gemotiveerde medestudentbestuurders uit het hele land gaan we aan de slag met persoonlijk leiderschap. Zo breng je niet alleen jezelf maar ook je hele team en organisatie verder.

Ingangseisen

Omdat je genoeg ‘vlieguren’ te maken hebt naast onze bijeenkomsten, moet je minstens 10 uur per week een bestuurlijke rol hebben. Daarmee bedoelen we dat je verantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden van een studentenorganisatie (zoals een vereniging, stichting of raad) of een specifiek project binnen deze organisatie. Ook moet je een aansturende rol hebben, waarin je ook de activiteiten van anderen coördineert.

Inhoud

De minor loopt van september t/m juni en bestaat uit vier periodes (cursussen). Iedere periode kent een eigen thema en eindopdracht die in overeenstemming is met typische organisatieontwikkelingen tijdens een bestuur- of raadsjaar, en dat treft! Op die manier ontwikkel jij je vaardigheden op een concrete manier op momenten dat zij zo actueel mogelijk zijn in jouw organisatie.

Je leert eerst jezelf, je organisatie en je eigen team(dynamiek) beter te begrijpen. We gaan daarna aan de slag met persoonlijke effectiviteit en jij gaat een verandering in jouw organisatie op poten zetten waar jij je graag voor inzet (en waarschijnlijk ook conform jullie eigen beleidsplan), terwijl we leren over samenwerking, conflicten en zelfbehoud en verdiepen. Dáárna experimenteren we steeds verder met verschillende leiderschapsstijlen en coachtechnieken om jezelf en anderen verder te helpen op persoonlijker thema’s. En tot slot ontwikkelen we bijeenkomsten over onderwerpen die jij en je klasgenoten graag meer aandacht willen geven.

En jazeker: we dagen elkaar uit om je tijdens je bestuursjaar zo veel mogelijk te ontwikkelen en zo veel mogelijk bij te dragen aan je organisatie. Binnen de minor ontwikkel je een brede visie op je persoonlijke leiderschap en verbeter je jezelf op het gebied van samenwerking, beleid, effectieve communicatie, conflicthantering, beleid en persoonlijke effectiviteit. NB: meer details en testimonials vind je op minorleiderschap.nl.

Leerdoelen

De leerdoelen van de minor zijn:

  • beter begrijpen waar je voor staat en wat je wilt bereiken;
  • effectief leren samenwerken;
  • leren hoe je verandering teweeg brengt en hoe je dat goed weet te communiceren, ook om mensen mee te krijgen;
  • slimmer en resultaatgericht leren werken;
  • je grenzen herkennen en jezelf niet te verliezen tijdens een bestuurlijk actief jaar.

Cursussen

Jij en je organisatie (periode A)
Hierin gaat het om wie jij bent, waar je voor staat, welke kwaliteiten en valkuilen je hebt en welke bijdrage je daarmee wilt leveren binnen jouw organisatie. Daarbij analyseer je ook jouw organisatie en welke rollen jij daarbinnen kunt innemen komend jaar. Je vraagt feedback van je klasgenoten en bestuur-/raadsgenoten zodat je je opgedane inzichten meteen kunt verifiëren.

Samenwerking en persoonlijke effectiviteit (Periode B)
Je leert je kwaliteiten en talenten inzetten voor jezelf en anderen. Je zal ongetwijfeld in je organisatie standpunten innemen en voorstellen doen. Staan mensen open voor je ideeën? Hoe ga je om met conflicten? En hoe zet je anderen en jezelf aan tot actie? Hoe ga je om met tegenslag en blijf je ondertussen goed genoeg voor jezelf zorgen m.b.t. gezondheid en stress?

Verandering teweegbrengen (Periode C)
Zodra je plannen ambitieuzer worden, stuit je op grotere uitdagingen: er zijn meer actoren en factoren, verschillende belangen hebben grotere rollen en mensen met een korte spanningsboog haken sneller af. Hoe creëer je verandering en een langere adem? We verdiepen ons steeds verder in hoe we ongewenste gedachten en gewoonten kunnen veranderen.

Verdieping en vooruitblikken (Periode D)
Via coaching diepen we eerder geleerde lessen uit en duiken we in onderwerpen die bij jou en de andere deelnemers spelen. We nodigen leiders uit het dagelijks leven uit om leiderschapsthema’s te vertalen naar de tijd na je bestuur- of raadsjaar.

Toetsing

Elke periode sluiten we af met een eindopdracht, helemaal in lijn met de aangeleerde vaardigheden en kennis. Deze opdracht bevat een digitaal deel (een verslag of analyse) en soms een presentatie- of gespreksdeel waarin je communicatietechnieken toepast die we in de bijeenkomsten hebben behandeld.

We doen tussentijdse opdrachten waarmee je feedback van klasgenoten en collega’s vraagt. Die feedback wordt onderdeel van je zelfanalyses. In je digitale documenten beschrijf je de invloed van de minor op jouw gedrag en op jouw keuzes binnen je vereniging of organisatie.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

  • Covey, Stephen R. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
  • De Jong, Tjip. Spiekboekje voor Managers.

Rooster

De minor is een lintminor en loopt dus tijdens het hele collegejaar. Eind augustus organiseren we de intakegesprekken en in september starten we het minorjaar met een tweedaagse-kick-off met een overnachting dichtbij Utrecht. Door het jaar heen zijn er vervolgens nog typische 29 bijeenkomsten. Het precieze rooster wordt nog bekendgemaakt op www.roosters.hu.nl en www.minorleiderschap.nl.

Extra kosten

Geen.

Switch to English English