Meesterwerken in de Westerse Cultuur

Wil je meer weten van kunstgeschiedenis of je eens verdiepen in topstukken van musea, wereldliteratuur of filmklassiekers? Dat kan tijdens de minor ‘Meesterwerken in de Westerse Cultuur’. 

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. 

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden. 

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 29 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2024-2025. 

Inhoud

In deze minor bestudeer je meesterwerken (beeldende kunst, architectuur, literatuur, toneel en film) die van invloed zijn geweest op de westerse cultuur. Bij elk meesterwerk dat we onder de loep nemen, stellen we de vraag: wat maakt dit werk tot een meesterwerk en wie bepaalt dat eigenlijk? Onderdeel van de minor is het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen. Wat je gaat zien, sluit aan bij wat er in de cursussen behandeld wordt. Zo gaan we bijvoorbeeld op excursie naar het Rijksmuseum en gaan we op studiereis naar Florence en Parijs. In deze cultuursteden verzorg je met medestudenten rondleidingen in musea. Bij de excursies staat ‘kunst beleven’ centraal. 

Leerdoelen

Je leert: 

  • over de (kunst)historische periode waarin de meesterwerken zijn ontstaan; 
  • verbanden leggen tussen kunst uit verschillende disciplines, zoals beeldende kunst, literatuur, theater, muziek, film; 
  • welke rol kunst heeft in onze maatschappij; 
  • je mening over kunstwerken onder woorden brengen. 

Cursussen

Meesterwerken belicht
Deze cursus behandelt een aantal meesterwerken uit verschillende tijden, en gaat dieper in op wat deze werken zo bijzonder maakt. De werken van de kunstenaars die in de les besproken worden, ga je nog dezelfde week in een museum zien. 

Literaire motieven en universele thema’s
In deze module wordt gekeken hoe bepaalde kunstwerken tot inspiratiebron kunnen dienen voor andere kunstwerken uit verschillende disciplines. Ook leer je over verhaalplots en symboliek. 

Meesterwerken uit de Renaissance
We verdiepen ons in de geschiedenis en kunst van Florence: de bakermat van de renaissance. In het kader van deze cursus gaan we in oktober een week naar Florence om de renaissance kunstwerken in het echt te gaan zien. 

Modernisme
Bekende kunstenaars als Mondriaan, Rietveld, Picasso, Kafka zijn allemaal modernisten. Je leert wat de algemene kenmerken van deze stroming zijn in verschillende disciplines, zoals architectuur, theater, schilderkunst, muziek en literatuur. We sluiten de cursus af in Parijs waar we onder andere Musée Moderne en Musée d’Orsay bezoeken. 

Onderzoeksvaardigheden
Alles wat je in de minor geleerd hebt, komt samen in een onderzoek waarbij je een zelf gekozen kunstwerk analyseert. Hoe je dit onderzoek presenteert is aan jou. Zo kun je een paper schrijven over een kunsthistorisch onderwerp, maar je mag ook als meesterproef een creatief product maken, bijvoorbeeld een schilderij in de stijl van de kunstenaar die je hebt onderzocht. 

Kunstfilosofie en esthetica
Tijdens deze cursus ga je dieper in op de gedachten achter verschillende kunststromingen. Hierbij gebruiken we ideeën van grote filosofen maar ook brieven, (auto)biografieën van bekende kunstenaars en manifesten van belangrijke stromingen uit de schilderkunst. 

Toetsing

Tentamens, dossiers, presentaties. 

Literatuur

The Power of Art (of de Nederlandse vertaling De Kracht van Kunst) van Simon Schama 

Eeuwige Schoonheid van E.H. Gombrich (of The story of Art) 

Rooster

Je hebt vaste lesdagen: op dinsdag en donderdag. De lessen en excursies zijn in de ochtend en de middag. 

Voor de colleges geldt aanwezigheidsplicht, maar voor deeltijders is er een programma op maat mogelijk. Dit dient wel vooraf aangevraagd en besproken te worden met de minorcontactpersoon. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

€450 (introductiedag, excursies, studiereis, voorstellingen)* 
*Dit is een richtprijs waar geen rechten aan ontleend mogen worden. 

Switch to English English