Mensenrechten voor de Praktijk

Mensenrechten zijn er voor iedereen en gelden altijd en overal. Dat klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk toch ingewikkeld. Mag je gezichtsherkenning inzetten om een buurt veiliger te maken? Is het recht voor iedereen toegankelijk en hoe is dit geregeld voor mensen met een beperking of laaggeletterdheid? Wat is de relatie tussen mensenrechten en het klimaat? 

Kwesties op het gebied van mensenrechten zijn actueel en je komt ze ook steeds vaker tegen in het dagelijks werk. Denk aan het recht op privacy of het verbod op discriminatie. Ook voor jou als beginnend professional is het belangrijk te weten wanneer mensenrechten een rol spelen en hoe je hierop anticipeert.  

In de minor Mensenrechten voor de Praktijk staat centraal wat mensenrechten zijn en wat ze betekenen voor de beroepspraktijk. 

Toelating

Er zijn geen formele toelatingseisen. Je hebt geen juridische voorkennis nodig. We verwachten wel dat je affiniteit hebt met het onderwerp mensenrechten. Deze minor leidt niet op tot jurist, maar is gericht op de ontwikkeling van een professional die kennis heeft van het recht en het thema mensenrechten. Als je je wilt verdiepen in Europese wetten, richtlijnen en jurisprudentie sluit de (Engelstalige) minor EU Law and Human Rights beter aan. 

Deze minor is toegankelijk voor deeltijdstudenten. 

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 29 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2024-2025.

Inhoud

De bescherming van mensenrechten brengt rechten en plichten met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers. In deze minor leer je de betekenis van mensenrechten. Met de aangereikte basiskennis over mensenrechten, de Grondwet en internationale verdragen analyseer je lastige praktijksituaties. Je leert argumenteren en ontwikkelt instrumenten om in jouw beroep duurzame oplossingen te vinden in situaties waarin mensenrechten een rol spelen. Daarmee kun je het verschil maken voor patiënten, leerlingen of cliënten en van grote waarde zijn voor je organisatie.  

Na deze minor kun je signalen op het gebied van mensenrechten herkennen en daar iets mee doen, zoals een werkwijze, training of code opstellen over hoe om te gaan met mensenrechtenthema’s. Op die manier kun je een voortrekkersrol innemen in je toekomstige werkveld, of dat nu zorg is, journalistiek of ICT. 

Leerdoelen

  • Je hebt kennis van mensenrechten op nationaal en internationaal niveau; 
  • Je herkent mensenrechtenkwesties in de samenleving en de beroepspraktijk; 
  • Je kunt in kaart brengen wie op welke wijze betrokken is bij een mensenrechtenkwestie; 
  • Je hebt kennis van diverse argumentatietechnieken en kunt deze toepassen om je visie te onderbouwen; 
  • Je weet hoe je verandering in gang kunt zetten in een organisatie; 
  • Je kunt de verworven kennis en vaardigheden integraal toepassen in een praktijkopdracht. 

Cursussen

Basisvak Mensenrechten
Je verwerft basiskennis over mensenrechten, de achtergrond en de belangrijkste verdragen. Je sluit deze cursus af met een kennistoets.

Mensenrechten in context  
Je leert over rechtsfilosofische discussies over mensenrechten, bijvoorbeeld over de toegang tot zorg en over veiligheid en privacy. Je schrijft een betoog voorafgaand aan een debatpresentatie over een mensenrechtelijk thema. 

Toolbox
Je ontwikkelt aan de hand van een portfolio een toolbox waarmee je mensenrechten kunt integreren in je huidige of toekomstige werk. Hierbij gebruik je materiaal op het gebied van mensenrechtenactivisme en literatuur uit het sociaal werk over handelen vanuit een mensenrechtelijk en menswaardig perspectief.  

Mensenrechten in mondiaal perspectief
Mensenrechtenkwesties op internationaal niveau diep je in deze module verder uit. Je krijgt hierbij colleges van diverse gastsprekers en je rondt het vak af met een kennistoets.

Praktijkopdracht
In een praktijkopdracht van 10 EC leer je een thema grondig te analyseren op het thema mensenrechten en te vertalen naar de praktijk. Je maakt bijvoorbeeld een filmpje over hoe medewerkers met een handicap volgens mensenrechtenverdragen een goede werkplek zouden moeten hebben. 

Toetsing

We testen je kennis op allerlei manieren, waaronder een theorietentamen, een betoog, een presentatie en een portfolio. In de praktijkopdracht verbind je jouw theoretische en praktische kennis aan echte probleemsituaties. Het Lectoraat Toegang tot Recht is hierbij betrokken, evenals diverse andere organisaties.  

Literatuur

De meeste literatuur is digitaal beschikbaar, op een enkel handboek over mensenrechten na. De exacte literatuur wordt later bekendgemaakt. Je kunt je vast inlezen via het boekje Elementaire Deeltjes Mensenrechten, zie Elementaire Deeltjes | Mensenrechten (amnesty.nl)    

Rooster

Er is in ieder geval les op vrijdag. Mogelijk heb je in Blok A ook les op dinsdag. De les op dinsdag is niet verplicht.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

Geen.

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English