Process Development in the Chemical Industry

Deze minor is gericht op studenten die zich willen verdiepen in duurzaamheid in de procesindustrie. Daarmee kunnen ze een actieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze samenleving.  

Toelating

Om de minor succesvol te kunnen volgen, ben je technisch georiënteerd, en heb je de propedeuse van een relevante hoofdstudie behaald. Hierbij valt te denken aan Chemische Technologie, Chemie, Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde (en aanverwante technische studies).  

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

Duurzaam produceren, ook jouw toekomst!  

Nederland staat voor een grote uitdaging. Het moet gaan verduurzamen. De chemische industrie speelt hierbij een belangrijke rol in het creëren van oplossingen. In deze minor ga jij leren hoe dit werkt en wat daarbij komt kijken in de gebieden van het vergroten van de efficiëntie in duurzame synthese en productie en het circulaire management van afval en grondstoffen.  

Je gaat in deze minor multidisciplinaire vraagstukken oplossen. Samen met en bij externe opdrachtgevers die procestechnologische vraagstukken uit de chemical industry met jou willen aanpakken. Je gaat aan de slag met uitdagingen op het gebied van efficiënt gebruik van grondstoffen (water, biomassa en energie) en hergebruik van materialen. De circulaire economie speelt hierbij een belangrijke rol. Dit is HET thema voor de komende decennia in de chemische industrie, die 17% van de Nederlandse economie uitmaakt. De nadruk daarbij ligt op het omzetten van gerecyclede en niet-fossiele grondstoffen in de gewenste stof met behulp van biotechnologie. Ook ga je je verdiepen in het proces rondom de watercyclus waarbij je leert wat nodig is om een proces circulair te maken.  

Je vergroot je meerwaarde als je actief in staat bent om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en inzicht hebt in de mogelijke innovaties in deze richting. Daarom is deze minor nadrukkelijk ook open voor technisch georiënteerde niet-chemici, zoals studenten van Engineering en Technische Bedrijfskunde. 

Leerdoelen

Het creëren van oplossingen met impact is waar deze minor om draait!  

Aan het eind van de minor heb je inzicht in hoe je chemische productieprocessen ontwerpt in context van de chemical industry. Met name de rol van bioprocestechnologie (omzetten van stoffen met behulp van enzymen) en watertechnologie komen aan de orde. Met name ook wat er in de breedte komt kijken bij het ontwikkelen en invoeren van zo’n proces.  

Cursussen

De minor omvat twee blokken, A (najaar) en B (winter). Centraal staat een multidisciplinair project dat je samen met enkele medestudenten van verschillende studierichtingen uit kan kiezen en uitvoert voor een externe opdrachtgever. In dit project is veel ruimte voor eigen inbreng vanuit je discipline en leer je de vertaalslag te maken naar andere disciplines waar je ook weer veel van leert. Het samen leren wordt versterkt door met andere projectteams te sparren over de vorderingen die je maakt en de leermomenten die je ervaart. Het project loopt over beide blokken. In deze projecten zijn twee veelbelovende lijnen gedefinieerd rondom de biobased en circulaire economie.  

  1. Vergroten van de efficiëntie in duurzame synthese en productie.  
  2. Circulair management van afval en grondstoffen.  

Dit met de toevoeging dat de bio-based en circulaire economie geen assets zijn, maar een veelbelovende noodzaak. Dit project wordt ondersteund met workshops over o.a. project management, multicriteria analysis en life-cycle analysis. Het project zal ondersteund worden door leerteams waarbij je gezamenlijk reflecteert op doelen, het proces van je leerbehoefte en een aantal zelf te kiezen leerdoelen. De toetsing vindt plaats op een communicatieproduct en een criteriumgericht interview. Ook bevat het project een symposium waarbij sprekers uit het werkveld de laatste nieuwe innovaties met je delen. 

Watertechnologie (10EC) – Blok A en B
In de cursus watertechnologie leer je wat erbij komt kijken om circulair watergebruik mogelijk te maken. Je krijgt inzicht in de watercyclus en het hergebruik van energie en reststoffen. Je bestudeert de afhankelijkheid van technologie en techniek. En je gaat zien op welke manier afwegingscriteria als kosten, kwaliteit, kwantiteit, duurzaamheid, bedrijfszekerheid en imago een rol spelen bij het circulair maken van de watercyclus. Uiteindelijk word je uitgedaagd en gestimuleerd om zelf persoonlijk leiderschap te tonen en hierover na te denken in de context van water. Alle lessen worden verzorgd door gastdocenten uit het werkveld.

Bioprocesstechnologie (5EC) – Blok A en B
Je krijgt in een aantal lessen inzicht in het proces op industriële schaal van het gebruik van levende organismes en enzymen. Je raakt bekend met de basisopbouw van een biotechnologisch productieproces en je krijgt inzicht in de voordelen die deze processen kunnen hebben ten opzichte van conventionele chemische processen. Daarnaast is er binnen deze cursus uitgebreid aandacht voor het eeuwen oude biotechnologische proces van het brouwen van bier; zowel theoretisch als praktisch. 

Project Sustainable Process Innovation(15EC) – Blok A en B
Intweeblokkken worden de middelen behandeld die je ter beschikking staan om een proces te optimaliseren. Dit doen we aan de hand van projecten met echte opdrachtgevers. Je gaat aan de slag om voor een concrete uitdaging in het werkveld een duurzame oplossing te creëren. Je doet dit in een groep van studenten met verschillende technische achtergronden. 

Toetsing

Het toetsen gebeurt voornamelijk via het uitwerken van opdrachten. Aan het eind van het tweede blok presenteer je samen met je medestudenten de uitkomst van het project dat jullie gezamenlijk hebben verkregen.  

Literatuur

Er zijn geen verplichte tekstboeken.

Rooster

De minor start in september bij de opleiding Chemische Technologie aan het Institutefor Life Sciences and Chemistry op het Utrecht Science Park, Heidelberglaan 7. Lessen en projecten zijn van maandag tot en met vrijdag. Er zal een vaste dag in de week geroosterd zijn waarop de studenten aan hun opdracht werken (op de locatie van de opdrachtgever).  

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English