Wereldoorlogen

Heb je interesse in het fenomeen oorlog en de Wereldoorlogen in het bijzonder, de grote conflicten van de 20e en 21e eeuw? En mag je onderwijs van jou net een tikkeltje anders zijn dan gewoon colleges volgen? In deze minor gaat het vooral om leren van ervaringen in de historische en authentieke context, op locatie. Je komt meer te weten over de waanzin van Hitlers Derde rijk, wat de gevolgen zijn van politieke terreur en wat de Holocaust werkelijk is. Vanuit verschillende perspectieven ervaar je wat de mens in oorlog doet, en wat oorlog met de mens doet. Deze minor is verbredend voor deelnemers vanuit diverse opleidingen, verdiepend voor deelnemers vanuit educatieve opleidingen, lerarenopleidingen en opleidingen Geschiedenis/maatschappijvakken, en specialiserend voor deelnemers vanuit Integrale Veiligheidskunde. Ook als je een deeltijdstudie doet, kun je je inschrijven.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten van alle opleidingen, zowel van Hogeschool Utrecht als van andere hogescholen.

Inhoud

De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis en de gevolgen ervan zijn nog steeds zichtbaar. Maar hoeveel weten we ervan en welke beelden hebben we over de oorlogen? Deze minor helpt kennis en herinneringen uit die periodes levend te houden, de juiste feiten te presenteren en bestaande beelden te nuanceren. Je leert het gedrag van daders, omstanders en slachtoffers te begrijpen, zelf kritisch na te denken en de verantwoordelijkheid van ieder mens te herkennen.

Deze minor is anders van karakter dan regulier onderwijs en kan heftig en confronterend zijn. Zo bezoek je een aantal slagvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, geheimzinnige locaties van Hitlers Derde rijk, concentratiekampen, plaatsen van herinneren en herdenken en indrukwekkende monumenten. Ook komen er bijzondere gastsprekers langs. Daarnaast leer je de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog af te zetten tegen gebeurtenissen uit het nieuws van vandaag. De minor draagt bij aan burgerschap en het creëren van een collectief verbonden samenleving en (Europese) toekomst. Door deze minor te volgen kun je je goed voorbereiden op een masteropleiding: je ontwikkelt een onderzoekende houding en je ervaart dat persoonlijke ontwikkelingen van invloed zijn op je kijk op de wereld om je heen. Op http://www.wereldoorlogen.com vind je meer informatie over deze minor.

Leerdoelen

  • Je verwerft kennis, inzicht en besef over oorzaken, aanleiding en verloop van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog, waarbij het accent ligt op de Tweede Wereldoorlog.
  • Je verwerft kennis, inzicht en bewustzijn over processen en mechanismen werkzaam bij collectief geweld vanuit het perspectief van daders, slachtoffers en omstanders in diverse periodes. Te weten de periode van de Eerste Wereldoorlog, de periode van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog, recentere conflicten en genocides in de 20e en 21e eeuw.
  • Je bent als gevolg van de opgedane kennis, inzicht en besef, in staat de consequenties van je eigen wereldbeeld en je eigen gedrag kritisch te evalueren en te analyseren. Ook kun je beschrijven wat dat betekent voor jouw handelen in je eigen leefomgeving en voor actief burgerschap in de samenleving.

Cursussen

Plenaire bijeenkomsten
Tijdens de plenaire bijeenkomsten komen de Wereldoorlogen en recente conflicten tot leven dankzij aansprekende colleges, workshops, films, theater en bijzondere gastsprekers. Je leert ook hoe je verschillende standpunten van bijvoorbeeld daders, slachtoffers en omstanders kunt bekijken en begrijpen.

Lieux de Mémoire
Je leert verschillende kanten kennen van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog, in onder meer België, Nederland en Duitsland. Tijdens deze module leer je door te ervaren en te beleven op locatie. In de historische context onderga je het verleden en ga je de confrontatie aan met de geschiedenis.

Toetsing

Tijdens de minor bouw je een portfolio op, jouw verzamelmap met opdrachten betreffende de excursies.

Literatuur

Voorafgaande de start van de cursus is relevante informatie – literatuur online ter beschikking.

Rooster

De bijeenkomsten en excursies zijn vooral op de dinsdagen.

Extra kosten

De kosten voor de excursies naar het buitenland bedragen totaal ca. 475 euro.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English