Wereldoorlogen

Heb je interesse in het fenomeen oorlog en de Wereldoorlogen in het bijzonder, de grote conflicten van de 20e en 21e eeuw? En mag je onderwijs van jou net een tikkeltje anders zijn dan gewoon colleges volgen? In deze minor gaat het vooral om leren van ervaringen in de historische en authentieke context, op locatie. Je komt meer te weten over de waanzin van Hitlers Derde rijk, wat de gevolgen zijn van politieke terreur en wat de Holocaust werkelijk is. Vanuit verschillende perspectieven ervaar je wat de mens in oorlog doet, en wat oorlog met de mens doet.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Deze minor is toegankelijk en verbredend voor deelnemers vanuit allerlei opleidingen, zowel van Hogeschool Utrecht als van andere hogescholen en is verdiepend voor deelnemers vanuit educatieve opleidingen, lerarenopleidingen en opleidingen Geschiedenis/maatschappijvakken, en specialiserend voor deelnemers vanuit Integrale Veiligheidskunde.  

Een werkplek is niet nodig, van een stage is geen sprake. Ook als je een deeltijdstudie doet, kun je je inschrijven.  

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024.

Inhoud

De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis en de gevolgen ervan zijn nog steeds zichtbaar. Maar hoeveel weten we ervan en welke beelden hebben we over de oorlogen? Deze minor helpt kennis en herinneringen uit die periodes levend te houden, de juiste feiten te presenteren en bestaande beelden te nuanceren. Je leert het gedrag van daders, omstanders en slachtoffers te begrijpen, zelf kritisch na te denken en de verantwoordelijkheid van ieder mens te herkennen.  

Deze minor is anders van karakter dan regulier onderwijs en kan heftig en confronterend zijn. Zo bezoek je een aantal slagvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, geheimzinnige locaties van Hitlers Derde rijk, concentratiekampen, plaatsen van herinneren en herdenken en indrukwekkende monumenten. Ook komen er bijzondere gastsprekers langs. Daarnaast leer je de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog af te zetten tegen gebeurtenissen uit het nieuws en de media van vandaag. De minor draagt bij aan burgerschap en het creëren van een collectief verbonden samenleving en (Europese) toekomst. Door deze minor te volgen kun je je goed voorbereiden op een masteropleiding: je ontwikkelt een onderzoekende kritische houding en je ervaart dat persoonlijke ontwikkelingen van invloed zijn op je kijk op de wereld om je heen. Op http://www.wereldoorlogen.com vind je meer informatie over deze minor.  

Leerdoelen

  • Je verwerft kennis, inzicht en besef over oorzaken, aanleiding en verloop van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog, waarbij het accent ligt op de Tweede Wereldoorlog. 
  • Je verwerft kennis, inzicht en bewustzijn over processen en mechanismen werkzaam bij collectief geweld vanuit het perspectief van daders, slachtoffers en omstanders in diverse periodes. Te weten de periode van de Eerste Wereldoorlog, de periode van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog, recentere conflicten en genocides in de 20e en 21e eeuw. 
  • Je bent als gevolg van de opgedane kennis, inzicht en besef, in staat de consequenties van je eigen wereldbeeld en je eigen gedrag kritisch te evalueren en te analyseren. Ook kun je beschrijven wat dat betekent voor jouw handelen in je eigen leefomgeving en voor actief burgerschap in de samenleving. 

Cursussen

Plenaire bijeenkomsten
Tijdens de plenaire bijeenkomsten komen de Wereldoorlogen en recente conflicten tot leven door aansprekende prikkelende confronterende colleges, films en bijzondere gastsprekers. Je leert ook hoe je verschillende standpunten van bijvoorbeeld daders, omstanders en slachtoffers kunt bekijken en begrijpen. 

Lieux de Mémoire
Je ondergaat en leert verschillende kanten van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog (Holocaust) en Koude Oorlog, in onder meer België, Nederland en Duitsland. Tijdens deze module leer je door te ervaren en te beleven op locatie, “daar waar het toen gebeurd is”. In de historische context onderga je het verleden en ga je de confrontatie aan met de geschiedenis. 

Toetsing

Tijdens de minor bouw je een portfolio op, jouw verzamelmap met opdrachten betreffende de excursies.

Literatuur

Voorafgaande de start van de cursus is relevante informatie – literatuur online ter beschikking.

Rooster

De bijeenkomsten (gemiddeld 1 per week, 1 vaste lesdag) zijn vooral op maandag, of dinsdag, of woensdag. Aanwezigheid is gewenst. Indien noodzakelijk en in overleg is een flexibel programma mogelijk. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

De kosten voor de diverse bijzondere excursies naar het buitenland bedragen totaal ca. 650 euro. 

Switch to English English