Onze visie
Agile werken en leren

Agile werken en leren

Het werk- en leerproces van Open-ICT is afkomstig uit de agile werkwijze uit de softwareontwikkelingsindustrie, genaamd SCRUM. Studenten bedenken iedere twee weken wat ze als team gaan maken (user stories), welke taken dat voor de eigen bijdrage oplevert en wat ze daarvoor moeten leren (learning stories) om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. Door dit op te knippen in ‘sprints’ en studenten goed te begeleiden, kunnen ze iedere twee weken leerdoelen behalen en werkende producten opleveren. Dit snelle resultaat versterkt het zelfvertrouwen en de motivatie. Bij werkwijze staat uitgelegd hoe dit in de praktijk werkt.