Onze visie
Samenwerken

Samenwerken

ICT-projecten worden over het algemeen steeds complexer, daarom werken onze studenten direct vanaf het begin samen met andere disciplines. Elke student heeft een eigen rol en bijdrage in een gemengd team. Ze leren daardoor vanaf de start samen te werken. Om te kunnen blijven leren is het voor een student belangrijk zijn netwerk van hulpbronnen op te bouwen. Hiervoor heeft de student niet alleen zijn eigen teamleden ter beschikking. Via zogenaamde gildes leert de student ook andere studenten kennen met dezelfde discipline (bv front-enders) en kan ook daar hulp zoeken. Vanaf jaar 2 werken studenten altijd voor opdrachtgevers en leren ze ook vanuit daar het netwerk te vergroten en zijn er steeds meer anderen waarmee de student kan samenwerken en van kan leren. Voor de invulling van dit principe zie onze werkwijze pagina.