Onze visie

Holistisch beoordelen

De semester overgangen (de momenten waarop de student 30 EC heeft behaald) is een holistische beoordeling, waarbij we kijken of de student in staat is om voldoende zelfstandig, in een eigen rol, een waardevolle bijdrage te leveren aan een project en daardoor door te kunnen naar het volgende semester. In onderstaand figuur zijn de 10 vaardigheden weergegeven die gedurende het werken en leren altijd centraal staan en waar de student feedback voor ophaalt. Aan het einde kijken we naar de ontwikkeling en groei die de student heeft doorgemaakt en stellen we in een eindevaluatie vast of de student klaar is naar het volgende semester te gaan. Bij werkwijze staat dit verder uitgewerkt.

beoordelingsformulier_tabel