Onze visie
Continu feedback

Continu feedback

Er wordt continu feedback gegeven op het leer- en maakproces door andere studenten, ouderejaarsstudenten, docenten in de rol van coach en experts uit het veld. Dit vindt plaats tijdens de planning van de sprint, de uitvoering van het werk, het peer-reviewen van tussenproducten, de oplevering bij de opdrachtgever, coachingsessies en kennisdelingen. We hebben vanuit de opleiding continu contact met de student en bij het eindassessment dat elke twintig weken plaatsvindt. Daardoor weten we precies hoe de student ervoor staat. In onderstaand plaatje een indruk hiervan, bij werkwijze staat dit verder uitgewerkt.

scorion