Keuzecursussen en Pre-masters

Studentenuitwisseling IGT&D – NTID

In het najaar van 2010 zijn we gestart met een studentenuitwisseling voor studenten Tolk NGT of masterstudenten Dovenstudies/Leraar NGT met het National Technical Institute for the Deaf in Rochester, VS. Ook dit jaar gaan we deze uitwisseling continueren.

Vanaf begin september 2019 tot half november 2019 kunnen vier IGT&D-studenten terecht bij het National Technical Institute for the Deaf  (NTID). Tolkstudenten volgen een deel van het Interpreting program, masterstudenten kunnen een deel van hun masteronderzoek binnen het research center van NTID doen, of aansluiten bij lopend onderzoek aldaar.

Waarom zou je dit willen?

 • Je doet internationale ervaring op
 • Je maakt kennis met een andere (Doven)cultuur
 • Je leert op een andere manier naar je (toekomstige) vak kijken
 • Je bouwt je eigen internationale netwerk op
 • Je leert de beginselen van ASL
 • Je maakt kennis met een ander opleidingsconcept
 • Je studeert als tolkstudent tien weken bij een van de beste tolkopleidingen in Amerika
 • Je onderzoekt als masterstudent binnen een team professionals met hoogstaande onderzoeksresultaten
 • Je krijgt uitstekende begeleiding van Amerikaanse professionals
 • Je krijgt een certificaat van NTID/R.I.T waarin staat wat je hebt gedaan
 • Je studeert/verblijft samen met drie andere gemotiveerde Nederlandse studenten.

Wat wordt er van je verwacht?

Als tolkstudent verblijf je gedurende tien weken bij NTID, en volgt het onderwijsprogramma. Dit is deels speciaal voor jullie samengesteld (o.m. ASL). Je ontvangt hiervoor 15 ec’s. Als masterstudent doe je onderzoek binnen het research center van NTID en kunt hiermee je tweedefaseonderzoek een internationale invulling geven.

Je bent je bewust van het feit dat je het visitekaartje van IGT&D bent.

Samen met je reisgenoten verzorg je na terugkomst bij IGT&D voor belangstellenden (studenten en medewerkers) een presentatie in NGT over je verblijf bij NTID; hierin vergelijk je de beide opleidingen en laat je op een visuele, verdiepende manier zien wat je verblijf in Rochester je als toekomstig professional heeft opgeleverd.

Samen met je reisgenoten en de opleiding organiseer je het programma voor de bezoekende NTID-studenten in mei 2018, en treed je gedurende hun verblijf op als ‘buddy’ van deze studenten.

Je maakt samen met je reisgenoten een video-verslag van je verblijf in Rochester (bij voorkeur in ASL), waarin je ook hier aangeeft wat je hebt meegemaakt en wat je studietijd/verblijf je gebracht heeft.

Je zorgt voor een complete – schriftelijke- urenverantwoording (per persoon) waarin duidelijk wordt dat je de 15 EC’s (=140 uur studiebelasting) hebt verdiend.

Je actualiseert samen met je reisgenoten de HUBl-pagina die door de IGT&D-studenten in het najaar van 2015 is gelanceerd, zie Hubl – Minor Rochester.

Kosten

Reiskosten zijn voor eigen rekening. Verblijfskosten (logies in 2p studentenkamers en eten op de campus) worden door NTID vergoed.

Aanmelding

Hieronder geven we jullie informatie over de aanmelding voor deze uitwisseling.

Studenten Tolk NGT:

1. Je beschrijft in een brief waarom we jou zouden moeten kiezen voor deze unieke buitenlandervaring. Deze brief schrijf je in het Engels, zodat de gastheren en -vrouwen van NTID mee kunnen beslissen over wie er op bezoek komen.
2. Je stuurt een CV mee, waaruit je naar voren komt als een student, die ook buiten de studie activiteiten ontplooit om een goede tolk te worden.
3. Je stuurt een Osirisuitdraai mee, waaruit blijkt dat je studieresultaten goed zijn; je hebt in ieder geval B1 niveau NGT aangetoond middels een NFA en je hebt de modules tolkvaardigheden van jaar 1 en 2 positief afgerond.
4. Je geeft in je brief aan welke docenten als referentie voor jouw positieve studiehouding kunnen dienen.

Masterstudenten Dovenstudies/Leraar NGT:

1. Je beschrijft in een brief welk onderzoek je doet binnen je masteropleiding en welk onderdeel van je onderzoek je bij NTID wilt doen. Waarom zouden we jou moeten kiezen om je aan te bevelen bij het onderzoekscentrum van NTID? Deze brief schrijf je in het Engels, zodat de gastheren en -vrouwen van NTID mee kunnen beslissen over wie er op bezoek komen.
2. Je stuurt een Osirisuitdraai mee, waaruit blijkt dat je studieresultaten goed zijn.
3. Je stuurt een CV mee waaruit blijkt dat je actuele ontwikkelingen in je werkveld bijhoudt  (conferenties, symposia, e-conferenties); zelf gepubliceerd? Laat het weten.
4. Je geeft in je brief aan welke docenten of externen als referentie voor jouw rol als studentonderzoeker kunnen dienen.

De deadline voor het aanmelden is 19 april 2019

De brief richt je aan:
Hogeschool Utrecht
Directie IGT&D, t.a.v. mw. Alda Lutjenkossink, directiesecretaris
Padualaan 97
3508 SB Utrecht

Meer informatie via lisanne.houkes@hu.nl.

Utrecht, 14 maart 2018