Keuzecursussen en Pre-masters

Pre-masters Gezondheidszorg

Is een pre-master iets voor mij?

Studenten die nog niet weten of ze na hun studie meteen aan het werk willen, kunnen verder
studeren. Dit kan door het volgen van een master aan de HU of een universiteit. Hiermee vergroot je als student het perspectief op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Een master aan de hogeschool is vooral gericht op de toepassing van kennis in de praktijk (bijvoorbeeld resultaat van onderzoek). Je kunt je hiermee professionaliseren in je beroep en bijvoorbeeld kiezen voor een specialisatie . Met een universitaire master daarentegen, verdiep je de praktijkkennis in het perspectief van onderzoek. Wil je na een HBO-Bachelor universitair doorstuderen dan is in de meeste gevallen een pre-master noodzakelijk.

Kies een Pre-master!

Van HBO-Bachelor naar Universitaire Master

Een hbo-opleiding sluit niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Een universitaire studie legt de nadruk op onderzoek en analytisch vermogen, terwijl een hbo-opleiding gericht is op de toepassing van praktijkkennis. Om kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn een aantal speciale master trajecten ontwikkeld. Deze zogenoemde pre-masters volgen studenten voorafgaand aan de master en geven direct toegang. Let op: voor sommige pre-masters geldt vwo wiskunde-A als toelatingsnorm.

Samenwerking HU en UU

Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU) hebben gezamenlijk 3 pre-masters ontwikkeld voor studenten Gezondheidszorg:

* Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar
* Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals
* Verplegingswetenschap

Deze worden door de Universiteit Utrecht gegeven. Inschrijving is bij de UU en je moet voldoen aan de door de universiteit gestelde eisen.

Het voordeel van de samenwerking tussen HU en UU is dat studenten al tijdens hun hbo-opleiding de mogelijkheid krijgen een pre-master te volgen. Na afronding van de studie kunnen ze dan vaak direct beginnen met de master van de UU. Het kan ook voorkomen dat je nog een half jaar moet studeren voordat je toegelaten kunt worden. Deze versnelde procedure maakt doorstuderen aantrekkelijk.

Samenwerking HU en VU (voor studenten fysiotherapie en oefentherapie cesar.)zie voor meer info ook doorstroomprogramma’s.

Het Instituut Bewegingsstudies (IBS) van de Hogeschool Utrecht (HU) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben gezamenlijk een premaster ontwikkeld. Voor IBS-studenten Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar. De premastervakken (24 EC) doe je gedeeltelijk op de Vrije Universiteit en gedeeltelijk via online modules. Aansluitend volg je bij het IBS de speciaal hiervoor ontwikkelde keuzecursus (6 EC). Gedurende de keuzecursus ga je de kennis en vaardigheden uit je premaster toepassen en voer je een klein onderzoeksproject uit, waarbij je data verzamelt in het nieuwe IBS bewegings-lab.

Het voordeel van de samenwerking tussen het IBS-HU en de VU is je al tijdens je hbo-opleiding de pre-master volgt, waardoor je na je bachelor direct toelaatbaar bent tot drie verschillende masters op de VU Bewegingswetenschappen. Deze masters zijn de reguliere master bewegingswetenschappen, de research master bewegingswetenschappen en musculoskeletale fysiotherapiewetenschappen.

Met het volgen van beide cursussen vul je de volledige profileringsruimte van 30 EC.

Inschrijving doe je zowel bij de VU als bij de HU

Schrijf je voor de premaster in via studielink (tweede studie) zie ook www.vu.nl/MPS
Schijf je voor het IBS deel in via OSIRIS: cursuscode GKO-PREMPS-16

Voor de hbo-masters die aan de Faculteit Gezondheidszorg gegeven worden, is het niet nodig een pre-master te volgen.

Studenten die zonder toestemming van hun SLB-er en de examencommissie cursussen of delen van cursussen aan de UU volgen, moeten er rekening mee houden dat de studiepunten niet door de FG erkend zullen worden.