Keuzecursussen en Pre-masters

Doorstroomprogramma’s

Na je hbo-bacheloropleiding kun je, als je verder wilt studeren, een masteropleiding volgen. Deze worden aangeboden door hogescholen en universiteiten. Een masteropleiding van een hogeschool sluit naadloos aan op je bachelor. Een masteropleiding van een universiteit sluit in de meeste gevallen niet aan op je hbo-bachelor. Een universitaire studie legt namelijk veel nadruk op onderzoek en analytisch vermogen, terwijl een hbo-opleiding meer op de praktijk is gericht. Door universiteiten worden meestal aanvullende eisen gesteld voor toelating tot het masterprogramma.

Samenwerking HU en UU

Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU) hebben gezamenlijk een aantal programma’s ontwikkeld gericht op doorstroming naar de universitaire masters, zogenaamde doorstroomprogramma’s. Deze programma’s zijn meestal opgebouwd uit (een deel van) een pre-master programma van de universiteit. Het voordeel hiervan is dat je al tijdens je hbo-opleiding de mogelijkheid krijgt in de profileringsruimte een doorstroomprogramma te volgen gericht op doorstroming naar de universitaire master. Na het afronden van je studie kun je dan soms direct beginnen aan de master van de UU. Het kan ook voorkomen dat je nog een (half) jaar een (verkorte) pre-master moet volgen voordat je kunt worden toegelaten.

Voor studenten Fysiotherapie en Oefentherapie cesar

Het Instituut Bewegingsstudies (IBS) van de Hogeschool Utrecht (HU) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben gezamenlijk een premaster ontwikkeld. Voor IBS-studenten Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar. De premastervakken (24 EC) doe je gedeeltelijk op de Vrije Universiteit en gedeeltelijk via online modules.Aansluitend volg je bij het IBS de speciaal hiervoor ontwikkelde keuzecursus (6 EC). Gedurende de keuzecursus ga je de kennis en vaardigheden uit je premaster toepassen en voer je een klein onderzoeksproject uit, waarbij je data verzamelt in het nieuwe IBS bewegings-lab.

Het voordeel van de samenwerking tussen het IBS-HU en de VU is je al tijdens je hbo-opleiding de pre-master volgt, waardoor je na je bachelor direct toelaatbaar bent tot de master Musculoskeletal Physiotherapy Sciences van de VU.

Overzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van de doorstroomprogramma’s.

Let op: je kunt je niet zomaar inschrijven voor een doorstroomprogramma. Voor ieder traject zijn er ingangseisen en afspraken over inschrijving. Klik voor meer gedetailleerde informatie over de doorstroomprogramma’s, ingangseisen en de inschrijvingsprocedure in onderstaand overzicht op de titel van het doorstroomprogramma waarin je interesse hebt.

Mocht je in dit overzicht geen op jouw studie aansluitende master vinden, maar ben je wel geïnteresseerd in doorstroom naar een universitaire master, kijk dan op www.uu.nl/masters voor andere mogelijkheden.

Hier vind je ook meer informatie over collegegeldtarieven van de UU voor het premastertraject dat je na het afronden van de je HBO-bachelor eventueel nog moet doen (na een deel van de doorstroomprogramma’s volg je nog een (verkort) premastertraject na het behalen van je HU-bachelordiploma)

Kies hier je doorstroomprogramma