Keuzecursussen en Pre-masters

Government and Research

Doorstroomprogramma

Met dit doorstroomprogramma bereid je je voor op de master Strategic Human Resource Management. Je verbetert je academische kwaliteiten en leert hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt doen ten behoeve van bestuurlijke verbeteringen in organisaties. Het traject is opgezet in nauwe samenwerking met de USBO (Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen). De USBO is onderdeel van de Universiteit Utrecht en een departement van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Je zult kennis en ervaring opdoen in de vakken Kwalitatief onderzoek in organisaties, Organisatie, beleid en management, Strategisch management, Wetenschapsfilosofie en Bestuurskunde.

Het onderwijs wordt gegeven door middel van hoorcolleges, werkgroepen en projectgroepen. Gaandeweg raak je bekend met de methoden, technieken en statistiek ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Ben je vierdejaars student P&A, dan kom je voor dit doorstroomprogramma in aanmerking. Neem voor andere ingangseisen en de inschrijvingsprocedure contact op met contactpersoon voor dit doorstroomprogramma en/of kijk op de site Masters UU.

Osiriscode: APA-MGR-05
Duur: 1 jaar
Aantal EC’s: 30

Kijk op Osiris voor meer informatie over dit doorstroomprogramma.