Keuzecursussen en Pre-masters

Klinische Gezondheidswetenschappen Fysiotherapie

Doorstroomprogramma, richting Fysiotherapiewetenschap

Met dit doorstroomprogramma maak je kennis met de wetenschappelijke onderbouwing van je vakgebied.  Je verwerft als hbo-student Fysiotherapie / Oefentherapie Cesar wetenschappelijke basiskennis, academische denk- en redenatievaardigheden en algemene academische vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor. Na afronding van dit programma kun je direct doorstromen naar het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen.

Het studieprogramma bestaat uit vier cursussen: Academische Vorming (10EC), Methoden van Kwantitatief Onderzoek (7,5 EC) Methoden van  Kwalitatief Onderzoek (2,5 EC) en Statistiek (10EC). Tijdens deze cursussen maak je de omslag van hbo-opgeleide professional (‘doen’) naar academicus (‘denken’). Je maakt kennis met theoretische academische vorming en de praktische toepassing van de opgedane kennis naar de dagelijkse behandelings-/zorgpraktijk van de verpleegkundige.

Je krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden en plichten van hulpverleners en onderzoekers naar hun patiënten in de culturele en sociale context, waarin de beoefening van zorg en onderzoek plaatsvindt. Daarnaast raak je vertrouwd met het methodologische begrippenkader en de verschillende onderzoeksdesigns in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  Ten slotte maak je kennis met beschrijvende statistiek en de theorie van schatten en toetsen en het werken met SPSS, een statistisch softwareprogramma.

Je kunt dit doorstroomprogramma volgen als je in de eindfase van een hbo-bachelor (of een buitenlandse equivalent) zit, met name in de fysiotherapie / oefentherapie Cesar. Daarnaast is wiskunde C op VWO-niveau vereist. Een eventuele wiskundedeficiëntie dient voor aanvang van het doorstroomprogramma weggewerkt te zijn. Het doorstroomprogramma kan binnen de minorruimte in één jaar deeltijd gevolgd worden. Het onderwijs wordt in deeltijd aangeboden en vindt gedurende het gehele studiejaar plaats op vrijdag op de universiteit. De lesdagen zijn op vrijdag ochtend én middag. De studielast bedraagt gemiddeld 20 uur per week, inclusief het onderwijs op vrijdag. Het programma bedraagt in totaal 30 EC.

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de site Masters UU. Inschrijvingsprocedure loopt via de Universiteit Utrecht, zie voor een uitgebreide beschrijving ook de site Maters UU.