Keuzecursussen en Pre-masters

Klinische Gezondheidswetenschappen Logopedie

Doorstroomprogramma, richting Logopediewetenschap

Met dit doorstroomprogramma maak je kennis met de wetenschappelijke onderbouwing van je vakgebied.  Je verwerft als hbo-student Logopedie wetenschappelijke basiskennis, academische denk- en redenatievaardigheden en algemene academische vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor. Na afronding van dit programma kun je direct doorstromen naar het masterprogramma Logopediewetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen.

Het studieprogramma bestaat uit vier cursussen: Academische Vorming (10EC), Methoden van Kwantitatief Onderzoek (7,5 EC) Methoden van  Kwalitatief Onderzoek (2,5 EC) en Statistiek (10EC). Tijdens deze cursussen maak je de omslag van hbo-opgeleide professional (‘doen’) naar academicus (‘denken’). Je maakt kennis met theoretische academische vorming en de praktische toepassing van de opgedane kennis naar de dagelijkse behandelings-/zorgpraktijk van de logopedist.

In dit programma krijg je inzicht in wat je als onderzoeker kunt betekenen voor en bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van aspecten binnen de behandelingspraktijk. Het onderzoek betreft de verantwoordelijkheden en plichten van logopedisten, hun diagnose- en behandelmethoden en hun patiënten met ieder zijn eigen specifieke culturele en sociale context, waarin de beoefening van zorg en onderzoek plaatsvindt. Daarnaast raak je vertrouwd met het methodologische begrippenkader en de verschillende onderzoeksdesigns in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  Ten slotte maak je kennis met beschrijvende statistiek en de theorie van schatten en toetsen en het werken met SPSS, een statistisch softwareprogramma.

Je kunt dit doorstroomprogramma volgen als je in de eindfase van een hbo-bachelor (of een buitenlandse equivalent) zit, met name in de logopedie. Daarnaast is wiskunde C op VWO-niveau vereist. Een eventuele wiskundedeficiëntie dient voor aanvang van het doorstroomprogramma weggewerkt te zijn. Het doorstroomprogramma kan binnen de minorruimte in één jaar deeltijd gevolgd worden. Het onderwijs wordt in deeltijd aangeboden en vindt gedurende het gehele studiejaar plaats op vrijdag op de universiteit. Je volgt het doorstroomprogramma gedurende het 4de jaar van de bacheloropleiding; naast de afstudeereenheid.

De lesdagen zijn op vrijdag ochtend én middag. De studielast bedraagt gemiddeld 20 uur per week, inclusief het onderwijs op vrijdag. Het programma bedraagt in totaal 30 EC.

Meer informatie

Kijk op de site Masters UU. Inschrijvingsprocedure loopt via de Universiteit Utrecht, zie voor een uitgebreide beschrijving de site Masters UU.