Keuzecursussen en Pre-masters

Sociale Wetenschappen

Instroomprogramma’s

Het selectietraject van het hbo instroomprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen kan door HU-studenten gevolgd worden als minor. Studenten schrijven zich dan in voor de losse cursussen als bijvakker.

Orthopedagogiek

Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken

Onderwijswetenschappen

Meer informatie

Inschrijven als bijvakker tijdens de inschrijfperiode (niet via Studielink!).

N.B. Na afronding van het selectietraject en behalen van het HBO diploma zijn studenten toelaatbaar tot het pre-mastertraject. Let wel: hier kunnen vervolgens wel kosten aan verbonden zijn.