Keuzecursussen en Pre-masters

Minor – Doorstroomprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen

Richting Verplegingswetenschap

Inhoud

Met dit doorstroomprogramma maak je kennis met de wetenschappelijke onderbouwing van je vakgebied. Je verwerft als hbo-student Verpleegkunde wetenschappelijke basiskennis, academische denk- en redenatievaardigheden en algemene academische vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor. Na afronding van dit programma kun je direct doorstromen naar het masterprogramma Verplegingswetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW).

Opzet

Het studieprogramma bestaat uit vier cursussen: Academische Vorming (10 EC), Methoden van Kwantitatief Onderzoek (7,5 EC), Methoden van Kwalitatief Onderzoek (2,5 EC) en Statistiek (10 EC). Tijdens deze cursussen maak je de omslag van hbo-opgeleide professional (‘doen’) naar academicus (‘denken’). Je maakt kennis met theoretische academische vorming en de praktische toepassing van de opgedane kennis naar de dagelijkse behandelings-/zorgpraktijk van de verpleegkundige.

Je krijg inzicht in de verantwoordelijkheden en plichten van hulpverleners en onderzoekers naar hun patiënten in de culturele en sociale context, waarin de beoefening van zorg en onderzoek plaatsvindt. Daarnaast raak je vertrouwd met het methodologische begrippenkader en de verschillende onderzoeksdesigns in kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Tenslotte maak je kennis met beschrijvende statistiek en de theorie van schatten en toetsen en het werken met SPSS, een statistisch softwareprogramma.

Toegang

Je kunt dit doorstroomprogramma volgen als je in de eindfase van een hbo-bachelor (of een buitenlandse equivalent) zit, met name in de verpleegkunde. Daarnaast is wiskunde C op VWO-niveau vereist. Een eventuele wiskundedeficiëntie dient voor aanvang van het doorstroomprogramma weggewerkt te zijn.

Deeltijd

Het doorstroomprogramma kan binnen de minorruimte in één jaar deeltijd gevolgd worden. Het onderwijs wordt in deeltijd aangeboden en vindt gedurende het gehele studiejaar plaats op vrijdag op de universiteit.

Sterren

Wanneer je deze premaster afrond kun je in aanmerking komen voor het behalen van de sterren ‘vakbekwame en reflectieve professional’ en ‘passie, visie en gedrevenheid’ uit het honoursprogramma.

Lesdagen

De lesdagen zijn op vrijdagochtend én middag.

Studielast en EC

De studielast bedraagt gemiddeld 20 uur per week, inclusief het onderwijs op vrijdag. Het programma bedraagt in totaal 30 EC.

Meer informatie

Osiris-code ​ Inschrijvingsprocedure loopt via de Universiteit Utrecht, inschrijven kan tot uiterlijk 1 april 2022. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Contactpersonen​ Tjarco Koppenaal, Programma coördinator PreMaster KGW (J.T.Koppenaal@umcutrecht.nl)

Floor Jenken, Docent Verpleegkunde (HU) en docent Academische vorming (premaster KGW) (floor.jenken@hu.nl)

Thijs Van Houwelingen, onderzoeker Hogeschool Utrecht (thijs.vanhouwelingen@hu.nl)