Borgen en leveren: twee kanten van de medaille

In het Hu-toetskader wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de borgende en leverende kant van toetskwaliteit. De borging hoort in handen van de examencommissie, de levering in die van de examinatoren. In de dagelijkse onderwijspraktijk gaan deze twee steeds meer hand-in-hand.

Zo ook op de opleiding Communicatie, van het Instituut voor Communicatie. Daar hebben de Examencommissie en de Toetsexpertgroep samengewerkt aan een instrument dat vanuit beide kanten handvatten biedt. Aan de leverende kant van deze zogenaamde ‘placemat’ gerichte vragen vanuit de toetscyclus, die de examinator helpen bij het ontwerp en bijstellen van de toets. Op de andere kant van deze placemat staan de kaders die vanuit de borgende kant aangeven wat de grenzen zijn waarbinnen de antwoorden geformuleerd dienen te worden. Tevens staan er linkjes naar relevante instrumenten.

Hieronder kun je een exemplaar van deze placemat downloaden. Het is in WORD, zodat je er de voor jouw opleiding relevante linkjes/verwijzingen in kunt opnemen. Tip: draai hem uit in kleur, tweezijdig op A3-formaat en plastificeer.

We hopen dat dit bijdraagt aan het samenwerken aan toetskwaliteit.

Hanneke Fens (ex.cie IvC) en Wendy Peeters (TEG IvC)

Leverende en borgende kant van toetsing op 1 placemat