Gradework helpt bij weging & scoring

Door Annemarie Peeters en Renée van den Berg

Tien vragen in je toets? Dat is dan 10×10 = 100 punten. Veel docenten stellen op die manier de weging van de verschillende onderdelen in een toets vast.  Als ze inhoudelijk inzoomen op de leerdoelen, zouden ze die weging misschien wel anders willen. Het ene leerdoel is wellicht belangrijker dan het andere, en zou ook zwaarder moeten wegen. GradeWork heeft de mogelijkheid om dat op een eenvoudige manier te realiseren. Dat leggen we hieronder graag uit.

Weging toepassen in het digitale beoordelingsformulier

In het digitale beoordelingsformulier in GradeWork werk je met één of meerdere vraaggroepen. Als het goed is, zijn dit je leerdoelen. Binnen elke vraaggroep voeg je vragen toe (dit zijn de beoordelingscriteria). Zowel aan de vraaggroepen als aan de vragen individueel kun je een weging meegeven. Door wegingen te gebruiken op vraagniveau kun je bij alle vragen dezelfde puntenschaal gebruiken, maar wordt bij de puntentelling de vragen onderling zwaarder of minder zwaar meegeteld. Dit is dan dus afhankelijk van hoe zwaar je de leerdoelen wilt laten meewegen.

Bij vraaggroepen geeft je een totaal aantal punten aan. Dit aantal hoeft niet overeen te komen met de maximale score van de onderliggende vragen. GradeWork kan namelijk de gescoorde punten van de vragen omrekenen naar het behaalde puntenaantal van de vraaggroep. Omdat je dus geen rekening hoeft te houden met de punten in de vraaggroep kun je punten naar verhouding verdelen over de vraaggroepen. Op deze manier kun je op vraaggroepniveau leerdoelen zwaarder of minder zwaar laten mee tellen.

Het mooie is, hoe zwaar de criteria ook wegen, GradeWork rekent het voor je uit!

Hieronder staan een aantal voorbeelden waarbij je kunt zien wat er gebeurt als je met weging op vraaggroep- en vraagniveau werkt.

Voorbeelden

voorbeelden weging GradeWork

Scoring

Gradework berekent de totaalscore en geeft daarbij ook een scoringspercentage weer. Dit scoringspercentage zou je direct kunnen gebruiken als eindresultaat (scoringspercentage / 10 = cijfer). Alleen als je voor een toets een andere normering gaat gebruiken, moet dit in het beoordelingsformulier beschreven worden zodat de examinator tijdens het beoordelen de scoringslijst kan raadplegen.

Wanneer in het beoordelingsformulier gebruikgemaakt wordt van rubrics waarbij de schaalverdeling niet lineair is, kan de docent niet direct gebruikmaken van het scoringspercentage als eindresultaat. Bijvoorbeeld bij een rubric met scores onvoldoende, voldoende, goed en uitmuntend met punten van 0, 1, 2 en 3. Dit is geen lineaire verdeling, omdat bij 1/3de (33,3%) van de punten de student in een voldoende zou moeten scoren. Ook hier moet dus in het beoordelingsformulier een normering opgenomen worden.

Kennisclip

In deze kennisclip laten we zien hoe je ‘weging en scoring’ kunt toepassen in GradeWork.

Voor meer informatie over het construeren van een toets/beoordelingsformulier en bepalen van de cesuur, kijk dan bij Toetscyclus: toetsconstructie.