Professionalisering

Toetsbekwaamheid (bke/ske/examencommissies)

Op het gebied van toetsing kun jeĀ  verschillende vormen van trajecten volgen gericht op de BKE (basiskwalificatie examinering) en de SKE (seniorkwalificatie examinering). Het is ook mogelijk om je te certificeren.

Specifiek voor examencommissies zijn er ook professionaliseringstrajecten ingericht.

Meer informatie vind je hier.