Wat biedt digitaal toetsen?

Als docent kan je naast multiple choice een rijke variatie aan toetsvragen inzetten. Ook het gebruik van multimedia in toetsen is beter toepasbaar. Daarnaast vult digitaal toetsen een voorwaarde in om te komen tot tijd- en plaats onafhankelijk leren en toetsen.

Op dit moment maakt een deel van de opleidingen binnen de HU al gebruik van digitaal toetsen. Hiervoor zijn meerdere decentrale toetssystemen in gebruik. Om de verwachte toename en ontwikkeling met digitaal toetsen goed te faciliteren is vanuit het DLO programma het project HU breed digitaal toetssysteem gestart: Condito. Met als doel een geharmoniseerd toetssysteem te implementeren. De eerste workshops vinden samen met het onderwijs plaats in mei en juni. Wil je hierin ook betrokken zijn? Meld je dan ook op deze site.

 

Schrijf je hier in op onze maandelijkse DLO alert! Kies over welk thema je updates wilt ontvangen en je krijgt per thema één blog artikel uitgelicht in je mailbox. Zo blijf je altijd eenvoudig op de hoogte van DLO.