Over Digitale HU

Over Digitale HU

De beroepspraktijk ontwikkelt zich steeds sneller, met name onder invloed van technologische ontwikkelingen als robotisering en digitalisering. Met big data maken we sneller dan ooit analyses van een markt waarop we met gedigitaliseerde productiesystemen en infrastructuren sneller dan ooit kunnen inspringen. Dat verandert de manier waarop we werken en het tempo waarin ons werk zich ontwikkelt. Digitale technieken maken nieuwe onderwijsvormen mogelijk die ons onderwijs beter kunnen helpen aansluiten op de dynamiek van de beroepspraktijk. Het is cruciaal dat we digitalisering in het onderwijs blijven zien voor wat het is: als tool voor onderwijsvernieuwing. – citaat uit de blog van Jan Bogerd

De HU stelt ambitieuze doelen op het terrein van de kwaliteit van het onderwijs, maar ook als het gaat over bijvoorbeeld toegankelijkheid en dienstverlening van de organisatie. Toegang tot applicaties, data en werken in de Cloud, maar ook zaken als blended learning en digitaal toetsen binnen het onderwijs zijn belangrijke ontwikkelingen die vragen om een flexibele en moderne werk- en leeromgeving.

Voor het realiseren van de ambities van de HU, is een moderne en wendbare ICT-omgeving noodzakelijk waarmee de beoogde applicatie en informatie veilig en snel beschikbaar zijn op het juiste moment en met iedere device.

De kernboodschap die we vanuit het programma Digitale HU willen communiceren is dat wij in de komende jaren de samenwerking aangaan met medewerkers en studenten om onze ICT-ondersteuning te moderniseren en af te stemmen op de wensen en eisen van de gebruiker. Dit doen we door intensief contact te zoeken met eindgebruikers (docenten, studenten en medewerkers) uit alle lagen van de HU en samen met hen bestaande toepassingen beter af stemmen op de (onderwijs-)processen en nieuwe toepassingen beschikbaar te stellen.