Waarom werken met nieuwe systemen?!

HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-MYHU
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-CANVAS
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-GRADEWORK
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-TEAMS
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-TESTVISION TestVision is het toetssysteem voor conceptuele toetsen (multiple choice en open vragen)
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-ONEDRIVE
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-EDEPOT
HU_DLO_MINICAMPAGNE_NETPRESENTER_FINAL-PUBLI

Waarom nieuwe systemen?

De digitale.HU staat op zijn kop. Met het start van het studiejaar gaan vele studenten en docenten aan de slag met nieuwe systemen: Canvas, GradeWork, TestVision, Office365, myHU en het e-depot. Waarom kiest de HU voor zoveel nieuwe systemen en waarom allemaal nu?

Vernieuwing van de DLO

De digitale leeromgeving heeft met het programma “DLO van de toekomst” nieuwe vorm gegeven. Waar voor het programma veel systemen op initiatief van een voormalig faculteit of instituut in het leven waren geroepen is er nu een coherent landschap waarbij systemen aan elkaar gekoppeld zijn zodat er meer tijd voor onderwijs is en minder voor administratie en systemen.

Disclaimer: de website wijvolgenjou bestaat niet meer en is opgenomen in digitale.HU.nl

Waarom nu?

Het programma DLO van de toekomst is gestart in 2017 en loopt tot 2020. In deze periode hebben we een basis gelegd waarop we continu kunnen doorbouwen en ontwikkelen zodat de digitale leeromgeving blijft aansluiten op onderwijsinnovatie.

Upgrade digitale werkplek

Ook de digitale werkplek is aan het veranderen. We nemen afscheid van SharePoint 2010 en gaan onder andere naar Ms Teams, OneDrive en publicatiesites. Leer meer over de nieuwe systemen in Studytube.

Fundament voor data-driven onderzoek

In 2020 start het beoogde programma waarin komende jaren het fundament wordt gelegd voor de digitale onderzoeksomgeving.

De HU voldoet door dit programma aan de zorgplichten van de gedragscode wetenschappelijke integriteit op gebied van digitale onderzoeksinfrastructuur en ook wordt het makkelijker om aan de AVG-verplichtingen te voldoen. Daarnaast zorgen de uitkomsten van dit programma voor een betere reputatie van de HU en wordt voldaan aan de eisen die subsidieverstrekkers stellen aan onderzoeksvoorzieningen. De uitkomsten van dit programma zijn verdeeld in vier onderwerpen:

  1. Software voor onderzoek,
  2. Research data management,
  3. Archivering en hergebruik van onderzoeksdata
  4. Data Science (Toegang tot en beheer van IT systemen en instrumenten + Data-science care team)

De business case is positief beoordeeld bij de Portfolio board. Geplande start is januari 2020.