HU medewerkers

Training en coaching

Keuzeadvies biedt trainingen, workshops op maat en advisering voor HU medewerkers.

Bekijk hier ons aanbod:

Training Keuzebegeleiding voor studentbegeleiders

Op studentbegeleiders wordt regelmatig een appèl gedaan door studenten met keuzevragen. Dat kan gaan om het kiezen van een andere studie, het kiezen van een minor of een master na hun studie. Wat speelt er bij (aspirant)studenten die een grotere keuze moeten maken? Wat kun je daar als begeleider in doen?

In deze gratis online training leer je meer over de achtergronden van kiezen. Je krijgt inzicht in keuzeprocessen, stress bij kiezen en valkuilen en succesfactoren bij (studie)keuzes. Je krijgt meer zicht op welke acties studenten in de keuzefasen kunnen nemen. Je oefent met gespreksvoering in keuzebegeleiding vanuit de basishouding ‘bewustwording en activering van de student’.

Belangstelling?

Stuur een mail naar keuzeadvies@hu.nl. Als er meerdere belangstellenden zijn, plannen we een datum en een tijdstip voor te de training plannen.

Training op aanvraag

De training kan op aanvraag voor een team verzorgd worden. Stuur een mail aan keuzeadvies@hu.nl.

Training Matching

Docenten van opleidingen die bij de Studiekeuzecheck c.q. de ‘matchingsdag’ betrokken zijn, kunnen gebruik maken van een training ter ondersteuning van de voorbereiding voor deze dag. In de training komen vragen aan de orde als:

Wat beogen we als opleidingsteam met de studiekeuzecheck en het advies; wat kunnen we hierin en hoe willen we dat aanpakken? Wat hebben aankomende studenten nodig om een goede ‘match’ te kunnen maken? Hoe ga ik om met mijn adviesfunctie en hoe vul ik die in? Hoe realiseer ik in korte tijd een goed, reflectief groepsgesprek over de kenmerken van de opleiding en de geschiktheid en motivatie van de student? Hoe pak ik dit aan zodat een aankomend student tot zelfreflectie komt? En welke werkvormen, gesprekstechnieken en interventies zijn hierbij zinvol en effectief?

Tijdens de training komen zowel theorie als praktijk (intervisie, casussen, best practices) aan bod. Er wordt gewerkt met een programma waarin de leervragen van de deelnemers worden meegenomen. Er is ruimte voor intervisie en het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

Het team van studiekeuzeadviseurs verzorgt vanaf 2013 al veel trainingen in het kader van matching voor docenten aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2016 doen zij dit ook binnen de HU. De trainingen worden positief geëvalueerd.

Heb je vragen over, of belangstelling voor, deze training? Neem dan contact met ons op.

Feedback van deelnemers:

“Ik kan nu veel meer uit een evaluerend groepsgesprek halen dan ik eerder deed”

“Er werd mij een spiegel voorgehouden waardoor ik meer inzicht heb gekregen in wie ik ben als docent en begeleider”

“Dit zouden alle docenten moeten doen die leerteambegeleider zijn!”

Adviesgesprekken of intervisie in teams over matching, keuzebegeleiding, open- en meeloopdagen

Docenten, studentbegeleiders en HU medewerkers ontbreekt het vaak aan gelegenheid om inhoudelijk met collega’s uit te wisselen over het werk. Hoe ga jij om met (…)? Wat werkt er bij jou goed in het geval van (…)? Hoe pak jij (…) aan?

Een intervisie sessie, workshop of adviesgesprek biedt de tijd en gelegenheid om met elkaar te sparren, met elkaar nieuwe ideëen en inzichten op te doen; en vragen, tips en successen te delen. Het kan inzicht, inspiratie, kennis en verbinding opleveren. Keuzeadvies kan dit soort sessies verzorgen.

Onze expertise betreft: Activerende gespreksvoering, Keuzebegeleiding, Matching, Optimaliseren van Open- en meeloopdagen, Effectief communiceren in het team en/of met studenten.

Interesse? Het team Keuzeadvies kan sessies op maat verzorgen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Belangstelling?

Is er binnen je team belangstelling voor een training, een workshop op maat of advisering, neem dan contact met ons op. Binnen 3 werkdagen ontvang je van ons een reactie.

Ook kunnen wij binnen instituten of opleidingen op aanvraag workshops voor studenten verzorgen.

Switch to English English