Author Archives: mvrijssen

Implementatie van CommuniCare in zorginstellingen

De zomervakantie is voorbij en we gaan weer als een sneltrein. In de stuurgroep vergadering van afgelopen maandag hebben we besproken wat ons onderzoeksproject tot nu toe heeft opgeleverd. We hebben cursussen aan zorgprofessionals gegeven in acht verschillende zorginstellingen. We hebben samen met zorgprofessionals plusminus 40 communicatie hulpmiddelen ontwikkeld. Het digitaal informatiepunt voor naasten is … Lees verder

Bezoek aan Engeland

Op 6 juni vond de Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) plaats. Onderzoekers vanuit verschillende universiteiten en hogescholen kwamen bij elkaar op de campus van Reading om hun onderzoek op het gebied van afasie aan elkaar te presenteren. Er werd gepresenteerd over het trainen van clusters bij mensen met afasie, het gebruik … Lees verder

De interventie CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie om ondersteuning te vinden

Naasten van mensen die getroffen worden door NAH zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie over de revalidant, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. De afasie heeft ook een enorme impact op de naasten, omdat zij plotseling niet meer met de revalidant kunnen communiceren zoals voorheen. De … Lees verder

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners en mantelzorgers communiceren met mensen met afasie

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden een scholing voor zorgverleners, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen … Lees verder

Mensen met afasie betrekken in wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers ervaren steeds vaker hoe belangrijk het is om patiënten en cliënten te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van een interventie. Helaas leiden communicatie problemen er vaak toe dat mensen met afasie niet- of minder betrokken worden in wetenschappelijk onderzoek. Het invullen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, het uitvoeren van focusgroep gesprekken en … Lees verder

Video’s voor de naasten van mensen met afasie

Ellert-Jan werd in 2007 getroffen door een CVA in de linker hemisfeer. Hij hield daar een afasie aan over. Sinds die tijd geeft Ellert- Jan colleges en doet hij mee in onderwijs door het hele land. Bij de Hogeschool Utrecht kunnen studenten samen met Ellert-Jan oefenen om hun communicatie aan te passen aan de mogelijkheden van iemand met afasie. Ellert-Jan … Lees verder

Informatie video’s voor naasten

Communicatieproblemen hebben een grote impact op mensen met afasie en op hun naasten. Naasten hebben behoefte aan informatie en aan ondersteuning op emotioneel vlak. In de acute- en revalidatiefase is het voor naasten erg lastig om hun eigen wensen en behoeften aan te geven. Toch maken ze zich veel zorgen om hun partner, familielid of vriend(in) … Lees verder

Workshop Symposium Kennisnetwerk CVA NL

Op 30 november verzorgden wij een workshop  op het Symposium van Kennisnetwerk CVA NL. Tijdens de eerste workshop waren er ongeveer 40 deelnemers, in de tweede workshop zo’n 25 deelnemers; CVA verpleegkundigen, ergotherapeuten, verzorgenden, neurologen, revalidatie artsen, fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, managers en beleidsmakers. En: er waren ook een stuk of zeven logopedisten bij de workshops aanwezig. … Lees verder

Succesvolle implementatie van interventies

Succesvolle implementatie van evidence-based interventies is afhankelijk van gedragsverandering. Interventies die zich richten op gedragsverandering zijn fundamenteel voor effectieve implementatie. Bij het ontwikkelen van CommuniCare is het daarom belangrijk om te bepalen welk gedrag wij beogen te veranderen. Een systeem om dit te bepalen is het “behaviour change wheel” van Michie e.a. (2011). Het behavior … Lees verder

Dutch Congress of Rehabilitation Medicine

Op 9 november presenteerden wij op het DCRM congres in Martini Plaza te Groningen. Samen met collega’s van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht gaven wij een workshop over het betrekken van naasten in de zorg. Verder presenteerden wij een poster over het CommuniCare project. De revalidatie artsen waren erg enthousiast; een project dat zich richt op alle fases … Lees verder